Ileostoma (voedingsadviezen)

De behandeling

Een ileostoma is een kunstmatige uitgang op de dunne darm. Deze is aangelegd omdat de dikke darm is weggenomen of niet wordt gebruikt. In de dikke darm vindt indikking van de ontlasting plaats en worden vocht en zout weer in het lichaam opgenomen. De ontlasting die het lichaam via een ileostoma verlaat, is daarom dun tot brijig. Op deze pagina vindt u voedingsadviezen.