Tip of klacht

Veilige, mensgerichte zorg. Dat staat bij Rivas voorop. Toch kan er iets gebeuren dat u als onjuist of onterecht ervaart. Laat ons dat dan weten. We zijn ervan overtuigd dat we kunnen leren van ervaringen van cliënten.

Klachtenbemiddeling

Als u een klacht heeft, kunt u dit eerst bespreken met de zorgverlener of de leidinggevende. Als dat niet lukt of u heeft een vraag, kunt u contact opnemen met een klachtenfunctionaris. Deze kan u adviseren over en bemiddelen bij uw klacht. Klachtenbemiddeling kent drie mogelijkheden:

  • De klachtenfunctionaris kan uw klacht als signaal melden aan de betrokkene(n).
  • De klachtenfunctionaris kan een reactie van de betrokkene(n) voor u vragen.
  • De klachtenfunctionaris kan een gesprek arrangeren tussen u en de betrokkene(n). Als u dat wenst, is de klachtenfunctionaris bij dit gesprek aanwezig.

De klachtenfunctionarissen zijn bereikbaar via telefoon, mail of post. U kunt ook het online klachtenformulier invullen. Eén van de klachtenfunctionarissen neemt na ontvangst van de klacht binnen enkele werkdagen contact met u op.

Mevrouw L. Schagen
Telefoon:  (0183) 64 51 71
Mobiel: 06 21 56 85 46
E-mail:  l.schagen@rivas.nl
Werkdagen: Maandag, woensdag, vrijdag

Mevrouw E. Verlinde
Telefoon: (0183) 64 43 97
Mobiel:  06 27 20 90 88
E-mail:  e.verlinde@rivas.nl
Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag
 
Als de klachtenfunctionarissen telefonisch niet bereikbaar zijn, kunt u een bericht inspreken of achterlaten bij de Rivas zorglijn. U wordt dan teruggebeld.

Postadres
Rivas Zorggroep
T.a.v. de klachtenfunctionaris
Antwoordnummer 513 4200 WB GORINCHEM
klachtenfunctionaris@rivas.nl

Klachtenregeling

Als u geen bemiddeling wenst of als bemiddeling niet tot het gewenste resultaat heeft geleid, kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van Rivas.

De klachtenregeling is gebaseerd op de Modelklachtenregeling ziekenhuizen, zoals opgesteld door NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen) en NFU (Nederlandse Federatie van Universitaire Centra), waarbij de VKIG (Vereniging van Klachtenfunctionarissen in Instellingen voor Gezondheidszorg) is geconsulteerd. De Patiëntenfederatie Nederland en organisaties die cliëntenraden vertegenwoordigen, het Landelijk steunpunt (mede)zeggenschap (LSR) en het Platform CRAZ, onderschrijven deze modelregeling.

De klachtenregeling van Rivas voldoet aan het bepaalde in de Wkkgz: de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. De klachtenregeling is aangepast aan de ketenorganisatie van Rivas. Deze interne klachtenregeling geldt voor alle cliënten die zorg ontvangen van Rivas.

> BOPZ: Voor klachten die vallen onder de Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) en het Besluit klachtenbehandeling Bopz worden specifieke regels gesteld. Voor Bopz klachten is een aparte addendum aan de klachtenregeling gehecht.
>Vergoeding zorg: Een klacht over financiële vergoeding van de geleverde zorg (bijvoorbeeld over de DBC, tarieven, eigen risico etc.) valt niet onder de Wkkgz.
Deze verzoeken kunnen rechtstreeks worden ingediend bij Stichting Rivas Zorggroep, t.a.v. ZorgControl, Postbus 90, 4200 AB Gorinchem, of zorgcontrol@rivas.nl.
>Schadevergoeding: Een verzoek tot vergoeding van schade (claim) valt niet onder de Wkkgz. Een verzoekt tot schadevergoeding kan rechtstreeks worden ingediend bij Stichting Rivas Zorggroep, t.a.v. Schadebehandelaar, Postbus 90, 4200 AB Gorinchem, of secretariaatrvb@rivas.nl.
>Klachten inzake diensten: Een klacht over een dienst van Rivas die niet als ‘zorg’ is te duiden (bijv. huur, cursussen, activiteiten) valt niet onder de Wkkgz. De klager kan wel gebruik maken van de klachtenregeling; deze klager heeft géén toegang tot de Geschilleninstantie.

OnderzoekAdviesCommissie

De klachtenfunctionaris kan adviseren uw klacht ter beoordeling voor te leggen aan de Raad van Bestuur van Rivas. U kunt uiteraard ook zelf uw klacht voorleggen aan de Raad van Bestuur.
De Raad van Bestuur verzoekt de OnderzoekAdviesCommissie uw klacht te onderzoeken en betrekt de uitkomst daarvan in haar oordeel. De Raad van Bestuur neemt uitsluitend schriftelijke klachten in behandeling.
 
Raad van Bestuur
OnderzoekAdviesCommissie Rivas
Postbus 90
4200 AB Gorinchem

Schade

Als u meent dat u schade heeft geleden als gevolg van een opname, behandeling of anderszins, dan kunt u Rivas Zorggroep aansprakelijk stellen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van de klachtenfunctionarissen.

Onafhankelijke cliëntvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang (Wzd)

Onze zorg draait om u als patiënt, cliënt of bewoner. Daarom willen wij altijd zorg verlenen die bij u past. En waarbij u zich veilig en comfortabel voelt. Wij leggen u altijd uit waarom bepaalde zorg nodig is. Als de unieke situatie ontstaat waarin u het niet eens bent met de zorgverlening, dan volgt Rivas de Wet zorg en dwang (Wzd). U kunt daarbij hulp krijgen van cliëntvertrouwenspersonen Wzd. Deze vertrouwenspersonen zijn in dienst van Adviespunt Zorgbelang en het LSR, het Landelijk Steunpunt (Mede)zeggenschap. Zij werken onafhankelijk van Rivas.

In vertrouwen onvrijwillige zorg bespreken
Onvrijwillige zorg kan boosheid of juist verdriet met zich meebrengen. Wij vragen u om uw gedachten en gevoelens in deze situatie met ons te delen. Zo kunnen wij samen op zoek naar een oplossing. Toch kunnen wij ons voorstellen dat u liever met een onafhankelijke contactpersoon spreekt.

Cliëntvertrouwenspersonen (Wzd) kunnen u informatie geven, helpen uw zorgen bespreekbaar te maken en u ondersteunen in het voorbereiden en voeren van een gesprek. Indien nodig kunnen ze u ook ondersteunen bij het indienen van een klacht.

U kunt contact opnemen met één van de volgende cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang:

Esther Meppelink
Telefoon: 06 51 91 21 29
E-mail: esthermeppelink@zorgbelangcvp.nl
Esther is verbonden aan locaties in Ameide, Arkel, Giessenburg, Gorinchem, Hardinxveld- Giessendam, Heukelum, Leerdam, Lexmond, Vianen en Vuren

Nazma van Belle
Telefoon: 06 57 20 85 28
E-mail: nazmavanbelle@zorgbelangcvp.nl
Nazma is verbonden aan locaties in Alblasserdam, Bleskensgraaf, Nieuw-Lekkerland, Nieuwpoort, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht.

Gijs van den Bosch
Telefoon: 06 15 50 75 61
E-mail: g.vandenbosch@hetlsr.nl
Gijs is verbonden aan de wijkverpleging Sleeuwijk