Spataderen (varices)

De behandeling

Afhankelijk van de bevindingen van de arts kan nader onderzoek gewenst zijn. Dit bestaat meestal uit een Duplex-onderzoek. Dit is een onderzoek met ultrageluidsgolven waarbij een indruk kan worden verkregen over de doorgankelijkheid van de bloedvaten, de stroomrichting van het bloed en de functie van de kleppen. Het onderzoek is volstrekt pijnloos, onschadelijk (geen stralen) en wordt poliklinisch uitgevoerd.

Vergoedingen
Onderzoek en/of behandeling van uw spataderen wordt niet altijd vergoed vanuit de basisverzekering. Een aantal verzekeraars hebben deze behandeling opgenomen in een aanvullend pakket, u kunt hiervoor zelf uw polis of uw verzekering raadplegen.

Vooronderzoek wordt vergoed vanuit de basisverzekering
Als u bent verwezen door uw huisarts wordt het eerste bezoek aan de vaatchirurg en het duplexonderzoek altijd vergoed door uw ziektekostenverzekeraar. U moet er wel rekening mee houden dat dit ten laste komt van uw eigen risico.

Wanneer wordt uw behandeling vergoed
Nadat de vaatchirurg het Duplexonderzoek heeft beoordeeld zal hij of zij kunnen aangeven of uw behandeling wordt vergoed door de ziektekostenverzekeraar. De behandeling moet medisch noodzakelijk zijn en voldoen aan de volgende criteria: Er is sprake van significante klachten en/of symptomen, passend bij veneuze ziekte, en de volgende bevindingen bij Duplexonderzoek: axiale staminsufficiëntie: reflux over een aaneengesloten lang traject inclusief crosse een reflexduur van ten minste 0,5 seconde een diameter van de spatader van ten minste 3 mm doorsnede

Wanneer wordt uw behandeling niet vergoed
Bij de afwezigheid van klachten en/of symptomen die bij veneuze ziekte passen, komt de eventuele behandeling niet ten laste van de ziektekostenverzekeraar. Ook in geval van louter cosmetische redenen valt behandeling niet onder de ziektekostenverzekeraar.

Meer informatie
Het is belangrijk dat u altijd zelf uw verzekering checkt voor eventuele aanvullende voorwaarden. Vraag uw behandelend arts vooraf om advies als er onduidelijkheden zijn.

Prijslijst voor niet-verzekerde zorg (prijzen zijn bij benadering)

 • Eerste consult en duplex: €300,00
 • Sclerocompressietherapie (prijzen vanag per been): €400,00
 • Operatieve ingreep Muller (prijzen vanaf): €1.400,00
 • Operatief endoveneuze behandeling RFA: €1.750,00

Voor de behandeling

Dieet

Over eventuele dieetvoorschriften voorafgaand aan de behandeling, ontvangt u van de anesthesioloog een folder op tijdens de Pre Operatieve Screening (POS). Uw medicijnen mag u (in overleg met de anesthesioloog) eventueel met weinig water innemen. Ondergaat u een RFA behandeling, dan mag u alles eten en drinken.

Douchen

Op de dag van de ingreep vragen wij u om u ‘s morgens te douchen. Wij vragen u geen bodylotion te gebruiken in verband met desinfectie van de huid. Soms komt de arts de spataderen op uw been aantekenen met een stift, in dat geval niet hard boenen.

Tijdens de behandeling

Afhankelijk van de omvang van de aandoening en de eventuele bevindingen bij het onderzoek, zijn er verschillende mogelijkheden van behandeling. De spataderen kunnen worden weggehaald, 'dicht'- of 'weggespoten' en/of dichtgedrukt. U kunt ze gerust missen omdat het bloed langs een andere weg kan stromen.

Sclerocompressietherapie ('dichtspuiten')

Door een bepaalde vloeistof in de spatader te spuiten en de ader dan dicht te drukken, wordt de spatader afgesloten en uiteindelijk door het lichaam zelf opgeruimd. In de praktijk komen vooral de kleine en middelgrote spataderen hiervoor in aanmerking. Het inspuiten van de vloeistof gebeurt met een heel dun naaldje en vaak zijn er meerdere prikjes nodig. Na de behandeling wordt een drukverband of een elastisch windsel om het been aangelegd. Dit moet ervoor zorgen dat de spataderen worden dichtgedrukt. Meestal wordt geadviseerd een dergelijk verband of windsel 1 tot 2 dagen doorlopend te dragen (ook 's nachts). Daarna wordt de kous gedragen zolang u dat zelf prettig vindt. Geadviseerd wordt de kous of windsel aan te doen voordat u het bed uit komt en ze ‘s avonds voor het naar bed gaan weer uit te doen.

Operatie ('strippen')

De grote spataderen kunnen door de chirurg operatief verwijderd worden. Meestal gebeurt dit door op twee of meer punten in het verloop van de spatader het bloedvat bloot te leggen, er een draad door te voeren, en de spatader binnenste buiten uit het been te trekken. In het gebied waar de ader heeft gezeten ontstaat vaak een bloeduitstorting die in de loop van een aantal weken vanzelf weg trekt. De behandeling wordt uitgevoerd onder algehele anesthesie, onder verdoving d.m.v. een 'ruggeprik' of onder plaatselijk verdoving. Door deze behandeling verdwijnen soms ook kleinere spataderen die uitmondden in de grote spatader. Afhankelijk van de uitgebreidheid van de operatieve behandeling van spataders vindt de operatie plaats in een kortdurende opname of in dagbehandeling. Wanneer dit niet gebeurt, kan eventueel alsnog sclerocompressietherapie worden uitgevoerd.Na de operatie wordt een drukverband of een elastisch windsel om het been aangelegd. Dit moet ervoor zorgen dat de vorming van bloeduitstortingen beperkt blijft. Meestal wordt geadviseerd een dergelijk verband of windsel 1 tot 2 dagen doorlopend te dragen (ook 's nachts). Daarna wordt de kous gedragen zolang u dat zelf prettig vindt. Geadviseerd wordt de kous of windsel aan te doen voordat u het bed uit komt en ze ‘s avonds voor het naar bed gaan weer uit te doen.

Radiofrequente ablatie (RFA)

Met deze behandeling is het niet meer nodig de hele spatader uit het been te 'strippen' , maar wordt de spatader van binnenuit gesloten. Via een kleine snede onder de knie wordt een dunne catheter in het bloedvat aangebracht. Met behulp van radiofrequente energie wordt het bloedvat verhit waardoor de wand krimpt en het bloedvat sluit. Na de behandeling krijgt u een steunkous aan; deze moet 24 uur blijven zitten. Vervolgens alleen overdag zolang u er baat bij heeft. De behandeling vindt plaats onder plaatselijke verdoving in dagbehandeling.

Steunkousen

Wanneer het diepe adersysteem niet goed meer functioneert, bijvoorbeeld als gevolg van een doorgemaakte trombose, is men terughoudend met het weghalen van spataderen. In dat geval worden elastische steunkousen als behandeling geadviseerd. Ook als er om medische redenen bezwaren zijn tegen een operatie kunnen elastische steunkousen uitkomst bieden als behandeling.

Na de behandeling

 • U mag weer eten en drinken zoals u gewend was.
 • Als u medicijnen gebruikt kunnen deze in overleg met de arts worden hervat. Pijnstillers krijgt u zo nodig van de verpleging.
 • Na de operatiever behandeling heeft u een infuus of waaknaaldje in de hand. Na de operatieve behandeling kunt u meestal na 2 dagen wel weer even zonder kousen onder de douche. Na het douchen zo snel mogelijk weer gaan liggen om na enkele minuten de kousen aan te kunnen doen. 24 uur na de RFA behandeling mag u weer douchen.
 • Veel lopen is goed en dat mag al zo snel mogelijk na de behandeling. Lang staan moet vermeden worden en wanneer u zit is het verstandig de benen hoog te houden. Ook is het beter 2 weken niet te sporten.
 • U krijgt een afsprakenkaartje mee voor een controlebezoek aan de chirurg. Bij de operatieve ingreep worden de hechtingen dan verwijderd
 • Werkhervatting in overleg met de arts.

Mogelijke complicaties/risico's

Sclerocompressietherapie (wegspuiten van de aderen)

De ingespoten vloeistof geeft ter plaatse in de ader een reactie, maar heeft verder weinig bijwerkingen voor de rest van het lichaam. Een hoogst enkele keer komt er wel eens een overgevoeligheidsreactie voor. Sclerotherapie kan soms een bruine verkleuring van de huid geven. Deze trekt niet altijd weg.

Operatie

Geen enkele ingreep is vrij van de kans op complicaties. Zo zijn er bij de operatieve behandeling van spataderen de normale risico's op complicaties van een operatie, zoals een nabloeding, wondinfectie en trombose. Het optreden van een bloeduitstorting komt vaak voor. Het kan wat hinderlijk zijn maar het is meestal niet ernstig en het trekt doorgaans in de loop van enkele weken vanzelf weer weg. Echte nabloedingen komen weinig voor. Ook het risico op infectie is niet groot. Wanneer de ader moet worden weggehaald kan dat een enkele keer gepaard gaan met een letsel van een begeleidende zenuw, die pal naast het bloedvat loopt. Dat kan dan nabij de voet een wat dovig gevoel tot gevolg hebben: soms tijdelijk, soms blijvend.

Radiofrequente ablatie (RFA)

Bij de behandeling met behulp van RFA ontstaan zelden complicaties.Er kunnen blaren ontstaan op de huid als gevolg van de warmte die ontstaat tijdens de behandeling. Ook kan er tijdens de behandeling van de spataderen in de knieholte tijdelijk of blijvend beschadiging ontstaan van een zenuw die zorgt voor het gevoel aan de zijkant van de voet.

Contact

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, stelt u deze dan gerust aan de arts of verpleegkundige. U kunt de polikliniek Chirurgie telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur.

 • Polikliniek Chirurgie, Beatrixziekenhuis (0183) 64 42 05
 • Polikliniek Chirurgie, Lingepoli 0345) 61 35 46