Behandeling met ultra-violet licht

De behandeling

Met een UV-lichtbehandeling, wordt een behandeling met ultraviolet licht bedoeld. UV-licht is een onderdeel van het zonlicht. Het is als apart onderdeel niet te zien of te voelen. Alleen de gevolgen van blootstelling aan dit licht zijn te merken. Bij een UV-behandeling wordt de huid aan UV-licht blootgesteld met het doel om klachten van een huidziekte (bijvoorbeeld eczeem of psoriasis) weg te nemen. De oorzaak van de huidziekte wordt er niet door weggenomen. De huidziekte komt door de behandeling met UV-licht alleen voor een periode tot rust.

Diverse behandelingsmogelijkheden met UV-licht

Bij de belichting kan gebruik worden gemaakt van verschillende soorten ultraviolette straling:

 • UV-A
  Hierbij wordt gebruik gemaakt van UV-A licht. Het UV-A licht is het gedeelte van het zonlicht waardoor de huid bruin wordt.
 • UV-B
  Hierbij wordt gebruik gemaakt van UV-B licht. Het UV-B licht is het gedeelte van het zonlicht, waardoor de huid rood wordt en kan verbranden.
 • UV-B TL01
  Hierbij wordt één golflengte van UV-B licht gebruikt. Hierdoor ontstaat minder snel huidirritatie of een verbranding. Ook wordt de huid minder beschadigd waardoor de kans op huidkanker op latere leeftijd minder groot is dan bij UV-B.
 • PUVA
  Bij PUVA wordt het effect van UV-A-licht versterkt door gebruik van medicijnen (psoralenen). Dit noemt men PUVA. Deze medicijnen kunnen ingenomen worden in de vorm van tabletten of capsules, maar kunnen ook in een huidemulsie of via badvloeistof op de huid aangebracht worden. Deze medicijnen veroorzaken vaak misselijkheid.
 • Badtherapie Om het resultaat van de behandeling te verbeteren wordt de UV-lichttherapie soms gecombineerd met een badtherapie. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van zoutbaden, teerbaden, oliebaden en baden met psoralenenbadvloeistof. Welke behandeling voor u het meest geschikt is hangt van meerdere factoren af. Uw dermatoloog kan u hierover informeren. De combinatie met badtherapie is slechts in een klein aantal ziekenhuizen in Nederland mogelijk.

Voor de behandeling

 • Vóór de belichting mag er nooit een zalf of een crème op de huid aangebracht zijn.
 • Geef verandering in het gebruik van medicijnen meteen door aan het personeel dat de UV-behandeling begeleidt.
 • Mannen moeten hun geslachtsorganen beschermen, door het dragen van een string.
 • Smeer de lippen in met een Total-sunblock.
 • Sta altijd in dezelfde houding in de cabine. Dit voorkomt verbranding op huiddelen, die in de cabine wat minder belicht worden.
 • Verander uw kapsel niet. Wanneer u uw haar korter laat knippen kunnen de huiddelen die voorheen nog bedekt waren in de cabine verbranden.
 • Voor het verkrijgen van een snel resultaat moet de behandelcyclus niet onderbroken worden.

Voor een behandeling met PUVA is ook nog de volgende voorbereiding nodig:

 • PUVA behandeling Methoxaleen capsules (Geroxalen) moeten één uur voor de PUVA behandeling met melk of een melkproduct ingenomen worden. De capsules veroorzaken vaak misselijkheid. Het is daarom beter om ze niet op een lege maag in te nemen. Drink géén alcohol op de dag vóór en de dag ván de behandeling.
 • BadPUVA Hiervoor gaat u 20 minuten in een bad(je) waaraan methoxsaleen bad-vloeistof is toegevoegd.
 • Lokaal PUVA met emulsie Het te behandelende lichaamsdeel (meestal het behaarde hoofd) wordt ingesmeerd met een emulsie waarna de emulsie 15 minuten moet intrekken.

Bescherming mannelijke geslachtsorganen

De zeer dunne huid van de mannelijke geslachtsorganen kan door veelvuldige blootstelling aan UV-licht beschadigd worden.Hierdoor kan later in het leven de kans op een kwaadaardige huidtumor mogelijk toenemen. Daarom wordt nog alleen UVB of PUVA gegeven indien de geslachtsorganen geheel worden afgeschermd door het gebruik van een string van materiaal dat geen licht doorlaat.

Gebruik van medicijnen en zalven

Alvorens de UV-behandeling kan starten is een volledig overzicht nodig van alle medicijnen en zalven, die u gebruikt. (Ook producten van homeopaten en dergelijke moet u vermelden). In combinatie met de UV-therapie kunnen sommige medicijnen en zalven ongewenste effecten hebben, zoals bijvoorbeeld verbranding van de huid. Gebruik daarom alleen de zalven die door uw dermatoloog zijn voorgeschreven.

Geef een verandering in het gebruik van medicijnen door aan het personeel, dat de UV-behandeling begeleid. Dit voorkomt onnodige risico's en verbranding.

Uw dermatoloog kan u vertellen welke medicijnen voor u veilig zijn. Vaak kunnen uw medicijnen aangepast worden. Hierdoor wordt de behandeling veiliger.

Na de behandeling

Wanneer emulsie of badvloeistof werd gebruikt, moet dit na de lichtbehandeling grondig worden afgewassen. Dit vermindert de kans op verbranding van de huid door zonlicht.

Mogelijke complicaties/risico's

Om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken, wordt u dicht onder het verbrandingsniveau van de huid belicht. U moet de reacties van uw huid altijd melden aan het personeel. Deze informatie is nodig om de kans op een verbranding bij een volgende belichting te verminderen.

Reacties van het UV-licht kunnen onder andere zijn:

 • Roodheid
 • Warm gevoel
 • Verbranding (Dit komt weinig voor)
 • Huidkanker
  Teveel blootstelling aan UV-licht verhoogt de kans op huidkanker later in het leven. Wij zorgen ervoor dat dit risico voor u, door toedoen van deze behandeling, niet te groot wordt .Daarom controleren wij voor u de totale hoeveelheid UV-licht die u in deze behandeling krijgt en alle voorafgaande behandelingen, die u bij ons heeft gekregen. Helaas kunnen wij deze controle niet uitvoeren bij behandelingen, die u elders heeft laten uitvoeren.

Om beschadiging van de huid door UV-licht te voorkomen, is het verstandig om de huid niet onnodig aan zonlicht of zonnebanken bloot te stellen. Als u weinig psoriasis heeft kunt u uw huid beter tegen UV-licht beschermen. Zie hiervoor de pagina Verstandig zonnen.

UV-therapie en zwangerschap

Behalve alle vormen van PUVA is UV-therapie veilig in de zwangerschap. Wanneer u zwanger wil worden, zwanger zou kunnen zijn, of al zwanger bent, moet u dit direct melden. De behandeling wordt dan zo nodig aangepast of gestaakt. Geadviseerd wordt om met een zwangerschap te wachten tot een maand na het staken van de PUVA.
Mannen worden geadviseerd om geen kinderen te verwekken, tot één maand na het staken van de PUVA-therapie

Leefregels na de behandeling

Bescherming buiten en thuis

Na alle UV-lichtbehandelingen is de kans op een zonverbranding van de huid toegenomen. De huid mag daarom, tot 24 uur na de behandeling, niet aan een zonnebank of zonlicht blootgesteld worden. Bij alle vormen van PUVA ook niet achter vensterglas. Uw huid heeft al de maximale hoeveelheid UV-licht gehad. Met nog meer UV-licht kan een ernstige verbranding van de huid ontstaan. Zo nodig moet u, ter bescherming, uw huid afdekken.

PUVA

Hiervoor gelden, boven op het voorgaande, aanvullende beschermingmaatregelen. Door het gebruik van oxoraleen of methoxaleen capsules is ook het netvlies van de ogen gevoelig voor UV-licht. Daarom moeten de ogen beschermd worden, door het dragen van een zonnebril met voldoende UV-bescherming (ook achter vensterglas). De zonnebril moet vanaf het innemen van de capsules tot aan de avond gedragen worden. In plaats van een zonnebril kunnen ook lenzen gebruikt worden die UV-licht tegenhouden. Hiervoor kunt u contact opnemen met een opticien.