Tonsillectomie (verwijderen van keelamandelen) bij volwassenen

Bij terugkerende ontstekingen van de amandelen, wanneer u een peri-tonsillair abces doorgemaakt hebt, wanneer u last heeft van snurken of slaapapneu, of eventueel bij riekende adem kan het verwijderen van de amandelen een oplossing bieden.

Voor de behandeling

Onderzoek voor de operatie (pre-operatieve screening)

U bezoekt (voor opname in het ziekenhuis) de anesthesioloog op de polikliniek pre-operatieve screening. De anesthesioloog brengt uw gezondheid en eventueel medicijngebruik in kaart. Ook krijgt u voorlichting over de verdoving en over de pijnbestrijding na de operatie.

Een normale bloedstolling na de operatie is van groot belang. Daarom mag u voorafgaand aan de ingreep geen bloed verdunnende middelen gebruiken. Deze middelen zorgen ervoor dat het bloed minder goed of geheel niet stolt. Het gaat hierbij met name om pijnstillers die acetylsalicylzuur bevatten (Aspirine, Acetosal, Ascal ect. ). Wanneer u wordt begeleid door de trombosedienst en dus antistolling gebruikt , moet u dit absoluut melden aan de behandelend Keel, Neus-en Oorarts en de anesthesioloog. Eveneens moet u vermelden of er in uw familie aangeboren bloedstollingsstoornissen voorkomen.

Na het bezoek aan de anesthesioloog heeft u een gesprek met een verpleegkundige. De verpleegkundige noteert uw gegevens die van belang zijn voor uw behandeling in het ziekenhuis. U krijgt aanvullende informatie over de operatie en instructies voor de opname.

De voorbereiding thuis

U wordt verzocht om de medicijnen die u gebruikt mee te nemen naar het ziekenhuis. In de folder Anesthesie staat vanaf wanneer u niet meer mag eten en drinken. U heeft deze ontvangen bij uw bezoek aan de anesthesioloog of via cliëntenportaal MijnRivas toegekend gekregen.
Op de ochtend van de operatie moet u zich douchen.

Tijdens de behandeling

Voor de operatie wordt u opgenomen op afdeling 1 Zuid/D1: dagbehandeling. De ingreep vindt onder narcose op de operatiekamer. De operatie gebeurt via de mond en er is later geen uitwendige litteken zichtbaar. Tijdens de operatie worden de amandelen verwijderd.

Tijdsduur

De operatie duurt ongeveer 35 minuten.

Na de behandeling

Na de behandeling gaat u naar de uitslaapruimte waar gedurende de eerste uren intensieve bewaking en controle plaatsvinden. Als uw lichamelijke conditie stabiel is, gaat u terug naar de afdeling Dagbehandeling van het Beatrixziekenhuis.

 • Een verpleegkundige belt eerst uw contact persoon als u terug bent op de Dagbehandeling.
 • Na de operatie is het belangrijk dat u goed drinkt. Bij voorkeur koude dranken om de pijn wat te verlichten. Deze klachten zijn tijdelijk.
 • U heeft een infuus in uw arm. Dit infuus zorgt ervoor dat u voldoende vocht binnen krijgt. Het infuus wordt meestal verwijderd als u voldoende drinkt, geplast heeft en als de controles van de pols en de bloeddruk stabiel blijven.
 • Direct na de ingreep heeft u pijn in de keel en moeite met slikken. De pijn kan uitstralen naar de oren. Dit gaat over in de loop van twee weken. Veel koud water drinken is belangrijk en kan de pijn verlichten. Daarnaast krijgt u zetpillen tegen de pijn. Probeer het schrapen van de keel te voorkomen.
 • Na het verwijderen van keelamandelen zijn er twee wondgebieden zichtbaar achter in de mond. Wanneer u in de spiegel kijkt, ziet u waarschijnlijk wit beslag. Dit is geen infectie, maar normale wondgenezing (ophoping van witte bloedcellen). Het witgele beslag verdwijnt vanzelf binnen ongeveer twee weken.
 • Soms treedt na de ingreep misselijkheid op. Dit kan door medicatie bestreden worden.
 • Over het algemeen heeft u twee weken nodig om thuis te herstellen na de operatie. Verricht gedurende 2-3 weken geen lichamelijke inspanning vanwege een klein risico op een nabloeding.
 • In de meeste gevallen worden de medicijnen die u thuis gebruikte na de operatie weer gestart.

Meestal komt er na de operatie wat vers bloed uit de keel. Ook kan donker bloed worden gebraakt. Dit is oud bloed dat tijdens de operatie in de maag terecht is gekomen. Soms kan er ook een beetje bloed uit de neus lopen. Dit komt doordat de slang waarmee u tijdens de narcose in slaap werd gehouden via de neus is ingebracht.
Na de operatie mag u weer douchen en baden.

Uitslag

Nacontrole

We spreken in principe geen controle af na de operatie.

Mogelijke complicaties/risico's

 • De ingreep is pijnlijk. Ongeveer een week na de operatie wordt vaak de meeste pijn ervaren. De pijn kan ook uitstralen naar de oren. Na twee weken is de wond nagenoeg genezen.
 • Er bestaat een kans op nabloeding. Wanneer dit direct na de ingreep ontstaat, kan de KNO-arts ervoor kiezen het wondgebied na te kijken op de operatiekamer onder narcose. Eventuele bloedende vaatjes worden dan (opnieuw) dichtgebrand. De KNO-arts kan er ook voor kiezen u daarna een nachtje te laten blijven.
 • Ook een week na de operatie kan nog een nabloeding optreden. Wanneer u veel bloed opspuugt, mag u altijd contact opnemen. Stop in dat geval met eten of drinken zodat u zo snel mogelijk nuchter bent voor een eventuele heroperatie. De KNO-arts kijkt nu na in het ziekenhuis en beslist of een eventuele heroperatie nodig is.
 • Wanneer u hoge koorts krijgt na de operatie of benauwd wordt, mag u altijd contact opnemen met de polikliniek KNO / SEH. In theorie zou er wat bloed de longen in kunnen lopen na de ingreep en zou een longontsteking kunnen ontstaan.
 • De eerste dagen na de operatie ervaren de meeste patiënten een veranderde, bittere of metaalachtige smaak. Bij acht procent van de aan hun keelamandelen geopereerde patiënten is die smaakverandering na een half jaar nog aanwezig. De smaakverandering duurt zelden langer dan een jaar.

Leefregels na de behandeling

 • Dag van de operatie: koude heldere en dikke dranken (u kunt hierbij denken aan ijsjes, koude heldere dranken zonder koolzuur en eventueel vla of yoghurt.
 • Dag na de operatie: gemalen voedsel.
 • Daarna mag u weer eten wat u gewend bent. De eerste drie dagen na de operatie raden we af koolzuurhoudende dranken te , warme dranken, harde/scherpe voedingsmiddelen (stokbrood, chips) en banaan of tomaat te eten. Dit doet pijn.

Contact

Als u binnen 72 uur na ontslag uit het ziekenhuis klachten krijgt, of als u iets wilt vragen, bel dan onderstaande telefoonnummers.

Maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 uur en 20.00 uur
De afdeling Dagbehandeling via (0183) 64 47 52

In de nacht tussen 20.00 uur en 07.00 uur, in het weekend en op feestdagen
De huisartsenpost via (0183) 64 64 10

De medewerkers van de huisartsenpost zijn opgeleid om te beoordelen welke zorg u nodig heeft. U ontvangt een advies of wordt doorverbonden. Na 72 uur kunt u contact opnemen met uw eigen huisarts.