Bezoektijden

Op bezoek bij een patiënt op een standaard verpleegafdeling

 • Er zijn dagelijks twee bezoekmomenten: tussen 14.30 en 16.00 uur en 18.30 en 19.30 uur.
 • Per bezoekmoment zijn één volwassen bezoeker en één kind tussen 12 en 18 jaar welkom. Het bezoek mag elkaar niet afwisselen. Kinderen jonger dan 12 jaar worden op dit moment helaas niet toegelaten als bezoekers.
 • Houd ook op bezoek 1,5 meter afstand van elkaar en draag als bezoeker een mondneusmasker.
 • Vul voorafgaand aan uw bezoek de digitale vragenlijst over gezondheidsklachten in. Zo weet u of u op bezoek mag komen. Kom niet op bezoek als u gezondheidsklachten heeft die lijken op corona.

Een patiënt brengen of halen bij opname en ontslag

Patiënten mogen door één begeleider bij opname en ontslag gebracht en gehaald worden naar en van de afdeling. Dat geldt ook voor de dagbehandeling. Tijdens de behandeling mogen begeleiders niet in het ziekenhuis blijven.

Op bezoek bij een patiënt met corona op afdeling 3 Oost

 • Per dag is één bezoeker welkom.
 • Het bezoekuur op deze afdeling is dagelijks van 18.30 uur tot 19.30 uur.
 • U krijgt beschermende kleding die u uw hele bezoek moet dragen. De kleding ligt voor u klaar bij de ingang van de afdeling. Hier vindt u ook instructies om de kleding correct aan te trekken.

Op bezoek bij een kind op de kinderafdeling op afdeling 5 Oost

 • Op de kinderafdeling zijn twee ouders of verzorgers de hele dag welkom.
 • Eén ouder of verzorger mag bij het kind overnachten.
 • Er zijn op de kinderafdeling twee bezoekuren: tussen 15.30 en 16.30 uur en 19.00 en 20.00 uur.
 • Tijdens deze bezoekuren zijn naast de aanwezige ouders of verzorgers maximaal één extra volwassen bezoeker en één kind tot 18 jaar (uit uw eigen gezin) welkom.
 • Het bezoek mag elkaar niet afwisselen.

Op bezoek bij (aanstaande) moeder en pasgeboren baby

 • De partner van de kraamvrouw is 24 uur per dag welkom.
 • Tijdens de bezoekuren tussen 15.30 en 16.30 uur en 19.00 en 20.00 uur zijn naast de aanwezige partner nog één volwassen bezoeker en maximaal één kind tot 18 jaar welkom. Het bezoek mag elkaar niet afwisselen.
 • Tijdens de bevalling is uw partner of een andere bezoeker welkom.
 • Bij een consult of CTG afspraak mag uw partner op u wachten in de centrale hal op de vijfde verdieping.
 • Tot en met de zevende dag na de bevalling mogen beide ouders (of verzorgers) 24 uur per dag bij de pasgeboren baby blijven.

Uitzonderingen

Op sommige afdeling en in sommige gevallen maken we bezoekafspraken op maat. U kunt deze maken met de betreffende afdeling in overleg met de arts of verpleging.

 • Op de Intensive Care: wij maken op maat een afspraak met u.
 • Waken bij een terminale patiënt: wij maken op maat een afspraak met u.
 • Patiënten met een taalbarrière of met een delier: hier mag dag en nacht één bezoeker bij de patiënt blijven.

Polikliniek

 • Kom alleen naar uw afspraak, zonder begeleiding. Dit is belangrijk, omdat we zien dat het vaak te druk is in het ziekenhuis. Voor kinderen tot 18 jaar geldt dat zij samen met één volwassen begeleider mogen komen.
 • Kunt u echt niet alleen komen, dan mag u één begeleider meenemen. Extra begeleiders laten wij niet toe. Zij moeten buiten of in de auto wachten. Neem dus ook kinderen niet mee naar het ziekenhuis, tenzij de afspraak voor uw kind is.
 • Als u alleen naar het ziekenhuis komt, wilt u misschien dat een naaste met u meeluistert naar wat de zorgverlener u vertelt. In overleg met de zorgverlener kunt u dan uw naaste op uw mobiele telefoon bellen zodat hij of zij kan meeluisteren met uw gesprek.