Bezoektijden

Op bezoek bij een patiënt op een standaard verpleegafdeling

 • Er zijn dagelijks twee bezoekmomenten: tussen 14.30 en 16.00 uur en 18.30 en 19.30 uur.
 • Per bezoekmoment zijn twee bezoekers welkom. Dat kunnen volwassen bezoekers zijn, maar kinderen zijn natuurlijk ook welkom.
 • Bezoekers mogen elkaar afwisselen. Dat moet dan wel buiten het ziekenhuis gebeuren, om drukte binnen te voorkomen.
 • U hoeft in het Beatrixziekenhuis geen mondneusmasker te dragen. Het mag natuurlijk wel als u dat prettiger vindt.
 • Houd ook op bezoek 1,5 meter afstand van elkaar. Is het niet mogelijk om tijdens het bezoekuur afstand te houden, draag dan wel een mondneusmasker.

Een patiënt brengen of halen bij opname en ontslag

Patiënten mogen door één begeleider bij opname en ontslag gebracht en gehaald worden naar en van de afdeling. Dat geldt ook voor de dagbehandeling. Hier mag tijdens de behandeling één begeleider bij de patiënt blijven.

Op bezoek bij een patiënt met corona

 • Per dag is één bezoeker welkom.
 • Het bezoekuur voor patiënten met corona is dagelijks van 18.30 uur tot 19.30 uur.
 • U krijgt beschermende kleding die u uw hele bezoek moet dragen. De kleding ligt voor u klaar bij de ingang van de afdeling. Hier vindt u ook instructies om de kleding correct aan te trekken.

Op bezoek op de kinderafdeling op afdeling 5 Oost

 • Op de kinderafdeling zijn twee ouders of verzorgers de hele dag welkom.
 • Eén ouder of verzorger mag bij het kind overnachten.
 • Er zijn op de kinderafdeling twee bezoekuren: tussen 15.30 en 16.30 uur en 19.00 en 20.00 uur.
 • Tijdens deze bezoekuren zijn naast de ouders of verzorgers twee andere bezoekers welkom. Daarnaast zijn broertjes en zusjes uiteraard welkom tijdens de bezoekuren.
 • Bezoekers mogen elkaar afwisselen. Dat moet dan wel buiten het ziekenhuis gebeuren, om drukte binnen te voorkomen.
 • Verblijft u na uw bevalling bij uw baby op de kinderafdeling, dan is uw partner de eerste 7 dagen 24 uur per dag welkom.

Op bezoek bij (aanstaande) moeder en pasgeboren baby

 • De partner van de kraamvrouw is 24 uur per dag welkom.
 • Tijdens de bevalling is naast de partner nog één andere bezoeker welkom.
 • Tijdens de bezoekuren tussen 15.30 en 16.30 uur en 19.00 en 20.00 uur zijn naast de partner nog twee volwassen bezoekers van harte welkom. Daarnaast zijn ook de broertjes en zusjes van de pasgeborene heel welkom.
 • Als bezoekers elkaar willen afwisselen dan mag dat. Dat moet dan buiten het ziekenhuis gebeuren om drukte in het ziekenhuis te voorkomen.

Uitzonderingen

Op sommige afdeling en in sommige gevallen maken we bezoekafspraken op maat. U kunt deze maken met de betreffende afdeling in overleg met de arts of verpleging.

 • Op afspraak kunnen op de Intensive Care twee keer per dag maximaal twee personen bij een patiënt op bezoek komen. Daarnaast maken we in uitzonderlijke gevallen afspraken op maat.
 • Waken bij een terminale patiënt: wij maken op maat een afspraak met u.
 • Patiënten met een taalbarrière of met een delier: hier mag dag en nacht één bezoeker bij de patiënt blijven.