Bezoektijden

Bezoekregels aangepast

Om het ziekenhuis veilig te houden, hebben we maatregelen genomen. Zo dragen alle medewerkers (en bezoekers) in het ziekenhuis een mondneusmasker, houden we 1,5 meter afstand en spreiden we de afspraken over de dag om drukte te voorkomen. Toch zien we dat het vaak  nog té druk is in het ziekenhuis. Om ieders veiligheid te bewaken, zijn de bezoekregels voor de verpleegafdelingen daarom aangescherpt.

Een patiënt brengen of halen bij opname en ontslag

 • Patiënten mogen door één begeleider bij opname en ontslag gebracht en gehaald worden naar en van de afdeling. Dat geldt ook voor de dagbehandeling. Tijdens de behandeling mogen begeleiders niet in het ziekenhuis blijven.

Op bezoek bij een patiënt

 • Patiënten mogen dagelijks tussen 17.00 en 19.00 uur bezoek ontvangen. Er is dan één volwassen bezoeker en één kind (van wie een van de ouders is opgenomen) van harte welkom.
 • Bij coronapatiënten die in isolatie verblijven, mogen kinderen vanaf de middelbare schoolleeftijd op bezoek.
 • Bezoekers mogen elkaar niet afwisselen.
 • Vul voorafgaand aan uw bezoek de digitale vragenlijst over gezondheidsklachten in. Zo weet u of u op bezoek mag komen. Kom niet op bezoek als u gezondheidsklachten heeft die kunnen duiden op corona. Bezoekt u samen met een kind een patiënt, dan moet de vragenlijst ook ingevuld worden voor het kind.
 • Houd ook op bezoek 1,5 meter afstand van elkaar en draag een mondneusmasker. Op de corona-afdeling draagt u beschermende kleding die u van ons krijgt.
 • Verlaat na uw bezoek direct het ziekenhuis.

>> Op sommige afdelingen gelden afwijkende bezoekregels. Lees verder voor bijvoorbeeld de kinderafdeling, Intensive Care en Verloskunde.

Op bezoek bij een kind

 • Eén ouder of verzorger mag 24 uur per dag op bezoek. U mag dus ook blijven slapen.
 • Tijdens het bezoekmoment tussen 17.00 en 19.00 uur is daarnaast één volwassen bezoeker en één kind (van wie het broertje of zusjes is opgenomen) welkom.

Op bezoek bij (aanstaande) moeder en baby

 • Tot en met de zevende dag na de bevalling mogen beide ouders (of verzorgers) 24 uur per dag bij de pasgeboren baby blijven.
 • Na deze zevende dag mag per dag één ouder of verzorger bij een pasgeboren baby op bezoek. Dit mag 24 uur per dag. Daarnaast mag er één volwassen bezoeker en één kind één keer per dag op bezoek.
 • Tijdens de bevalling mag de partner aanwezig zijn.
 • Bij zwangere patiënten die opgenomen zijn in het ziekenhuis is één volwassen bezoeker en één kind welkom tussen 17.00 en 19.00 uur.

Uitzonderingen

Op sommige afdeling en in sommige gevallen maken we bezoekafspraken op maat. U kunt deze maken met de betreffende afdeling in overleg met de arts of verpleging.

 • Op de Intensive Care: wij maken op maat een afspraak met u.
 • Waken bij een terminale patiënt: wij maken op maat een afspraak met u.
 • Patiënten met een taalbarriére of met een delier: hier mag dag en nacht één bezoeker bij de patiënt blijven.

Polikliniek

 • Kom alleen naar uw afspraak, dus zonder begeleiding. Dit is belangrijk, omdat we zien dat het vaak te druk is in het ziekenhuis. Voor kinderen tot 18 jaar geldt dat zij samen met één volwassen begeleider mogen komen.
 • Kunt u écht niet alleen komen, dan mag u één begeleider meenemen. Extra begeleiders laten wij niet toe. Zij moeten buiten of in de auto wachten. Neem dus ook kinderen niet mee naar het ziekenhuis, tenzij de afspraak voor uw kind is.
 • Als u alleen naar het ziekenhuis komt, wilt u misschien dat een naaste met u meeluistert naar wat de zorgverlener u vertelt. In overleg met de zorgverlener kunt u dan uw naaste op uw mobiele telefoon bellen zodat hij of zij kan meeluisteren met uw gesprek.