Bezoektijden

Bezoekregels aangepast

Om onze patiënten, hun bezoek en onze medewerkers veilig te houden, is bezoek beperkt toegestaan. Zo zorgen we er met elkaar voor dat het ziekenhuis een veilige plek blijft.

Bezoekt u een patiënt in het Beatrixziekenhuis? Vul dan vooraf deze vragenlijst in. Hierin stellen wij enkele korte vragen over uw gezondheid. Daarna volgt een bezoekadvies. Dit advies kunt u bij de ingang van het ziekenhuis aan onze medewerkers tonen. Zo weten wij of u geen gezondheidsklachten heeft die kunnen duiden op een besmetting met het coronavirus en houden wij met elkaar het ziekenhuis veilig.

Bezoekregels

 • De bezoekmomenten zijn dagelijks tussen 15.30 uur en 16.30 uur en tussen 19.00 en 20.00 uur.
 • Per patiënt is één volwassen bezoeker welkom. Naast deze bezoeker mogen maximaal twee kinderen tot 18 jaar op bezoek bij hun (groot)ouder.
 • Houd ook op bezoek anderhalve meter afstand van elkaar.
 • Kom niet bij een patiënt op bezoek als u klachten heeft als neusverkoudheid, hoesten, koorts, kortademigheid en/of recent opgetreden benauwdheid.
 • Komt u op bezoek, dan gebruikt u de nieuwe, tijdelijke hoofdentree. In de witte tent voor deze entree wordt u gevraagd naar gezondheidsklachten.

Er zijn enkele uitzonderingen op de bezoekregeling.

 • Patiënten met corona mogen geen bezoek ontvangen.
 • Op de kinder- en jeugdafdeling mogen beide ouders de hele dag op bezoek. Daarnaast mag één ouder bij een ziek kind overnachten.
 • Op de kinder- en jeugdafdeling mogen naast de ouder(s) maximaal twee broertjes of zusjes (tot 18 jaar oud) op bezoek o]f maximaal één andere volwassene.
 • Op de afdeling verloskunde mag de partner en één extra bezoeker aanwezig zijn bij de bevalling. Ook op bezoek is er naast de partner één extra bezoeker toegestaan. Heeft de partner of bezoeker klachten die kunnen duiden op corona, overleg dan met de afdeling verloskunde.
 • Op de kraamafdeling mag de partner dag en nacht bij moeder en kind verblijven.
 • Op de Intensive care worden maatwerkafspraken gemaakt.
 • Waken bij een stervende patiënt: hierover worden op maat afspraken gemaakt in overleg met de behandelend arts of het verpleegteam.
 • Bij een patiënt met een delier of taalbarrière, mag één bezoeker aanwezig zijn (rooming-in).
 • Patiënten mogen bij opname en ontslag gebracht en gehaald worden door één begeleider naar en van de afdeling. Dat geldt ook voor de dagbehandeling. Tijdens de behandeling mogen begeleiders niet in het ziekenhuis blijven.
 • Patiënten die de polikliniek bezoeken worden gevraagd alleen te komen. Indien nodig en als een patiënt een uitslag krijgt, is één begeleider toegestaan.