Bestraling bij prostaatkanker

De behandeling

Bij u is onlangs de diagnose prostaatkanker gesteld. In een gesprek met de uroloog en de verpleegkundig specialist is er voor gekozen om de prostaatkanker te behandelen door middel van bestraling (ook wel radiotherapie genoemd). Hier leest u een algemene uitleg over deze behandeling.

Tijdens de behandeling

De bestralingsbehandeling wordt niet in het Beatrixziekenhuis gegeven. U wordt hiervoor verwezen naar het radiotherapeutisch centrum 'Dr. Bernard Verbeeten' in Tilburg. Hier krijgt u uitgebreide informatie over de bestralingsbehandeling.

Bestraling kan op twee manieren plaatsvinden:

  • uitwendige bestraling;
  • inwendige bestraling.

 

Uitwendige bestraling

Voor de behandeling van prostaatkanker moet u 6 tot 7 weken dagelijks bestraald worden. De bestraling duurt slechts enkele minuten en is pijnloos.

Inwendige bestraling

Een andere manier van bestralen is een inwendige bestraling ook wel brachytherapie genoemd. Hierbij worden radioactieve bronnen (jodium 125) onder algehele of plaatselijke verdoving in de prostaat ingebracht. De uroloog en de radiotherapeut brengen via de anus met lange naalden radioactieve bronnen in de prostaat aan.

Na de behandeling

Tijdens de bestralingsbehandeling staat u geheel onder controle in het Dr. Bernard Verbeeten Instituut. Na afloop van de behandeling vinden de nacontroles weer in het Beatrixziekenhuis plaats door de uroloog. De nacontroles vinden het eerste jaar na de ingreep iedere 3 maanden plaats, daarna wordt de frequentie verminderd.

Ook heeft u nog een afsluitend gesprek, 6 weken na de bestralingsbehandeling, met de verpleegkundig specialist of de verpleegkundige van de polikliniek urologie. In dit gesprek komt aan de orde hoe u uw leven weer opgepakt heeft na de diagnose prostaatkanker. U kunt in dit gesprek ook de eventuele bijwerkingen bespreken.

Mogelijke complicaties/risico's

Mogelijke complicaties van uitwendige bestraling zijn:

  • vermoeidheid;
  • misselijkheid;
  • bloed bij het plassen;
  • diarree;
  • uitdroging of beschadiging van de huid.

Mogelijke complicaties van inwendige bestraling zijn:

  • problemen met urineren;
  • urine-incontinentie;
  • erectieproblemen.

In het Dr. Bernard Verbeeten Instituut zult u adviezen krijgen om deze bijwerkingen te beperken. Na afloop van de bestralingsbehandeling zullen de bijwerkingen in principe weer verdwijnen.

 

Contact

Deze informatie betreft de gang van zaken bij bestralingsbehandeling van prostaatkanker. Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, stelt u deze dan aan de arts of verpleegkundige.

U kunt ook contact opnemen met de polikliniek urologie van het Beatrixziekenhuis via telefoonnummer (0183) 64 42 65.