Allergisch en ortho-ergisch contacteczeem

De behandeling

Door middel van allergietesten (plaktesten) kan getracht worden om de stof waarvoor u overgevoelig bent op te sporen. De te testen stoffen worden in kleine “kamertjes” met pleisters op de rug aangebracht en drie dagen later weer verwijderd. Op die dag wordt de test afgelezen. Wanneer op één of meerdere van de aangebrachte stoffen een eczeem ontstaat, wijst dit op een allergie voor de betreffende stof.

Iedereen wordt als routine getest met de Europese standaardreeks. Deze reeks bestaat uit die stoffen, die in Europa de meeste allergische reacties veroorzaken. Zonodig wordt deze reeks met andere reeksen stoffen aangevuld. Zonodig zal u gevraagd worden om uw cosmetica, toiletartikelen of producten van het werk mee te brengen. Nadat deze op de juiste wijze verdund zijn, kunnen ze gebruikt worden om te testen.

In sommige gevallen worden ook wel prik- of krastesten verricht. Dit wordt vooral gedaan voor allergieën op stofdeeltjes in de lucht (huisstof, graspollen, boompollen, dierenharen, en dergelijke) en veel voedingsproducten.

Tijdens de behandeling

Indien uw klachten worden veroorzaakt door een allergie, moet contact met de betreffende stof volledig vermeden worden. Alleen hierdoor kan voorkomen worden dat een eczeem opnieuw ontstaat of verergert.

Wanneer het eczeem (open en nattend) is, moeten algemene regels van de hygiëne in acht genomen worden om infecties te voorkomen.

Het eczeem wordt meestal met een corticosteroïdhoudende zalf of crème behandeld. Deze crèmes zijn prettig en eenvoudig in het gebruik en veroorzaken, mits de voorschriften van de huidarts gevolgd worden, zelden bijwerkingen.

Wanneer met behulp van een dergelijke behandeling onvoldoende resultaat wordt bereikt, is ook een behandeling met teerzalven of immunomodulerende crèmes mogelijk. Teerzalven zijn onaangenaam in het gebruik en veroorzaken, zeker in de zomer, snel problemen. Immunomodulerende crèmes zijn duur en worden niet altijd door de ziektekostenverzekeraar vergoed. Bij meer ernstige eczemen biedt soms bestraling met ultraviolet licht uitkomst.

Leefregels na de behandeling

Om te voorkomen dat het eczeem opspeelt, moet u contact met alle stoffen waarvoor u mogelijk allergisch bent geheel vermijden. Dit is niet altijd te verwezenlijken. In dat geval moet toch geprobeerd worden om zo min mogelijk contact met de betreffende stof te hebben. Wanneer de contactallergie met uw werk te maken heeft, is het soms noodzakelijk om ander werk te gaan doen, waar u met de betreffende stof niet meer in aanraking komt.

Uw huidarts heeft u medegedeeld voor welke stoffen u allergisch bent. Het is vaak niet goed mogelijk om na te gaan of een stof (allergeen) waarvoor u allergisch bent in de producten zit, waarmee u in aanraking komt. Voor cosmetica is dit vanaf 1997 wel mogelijk. Vanaf 1997 is iedere fabrikant op grond van een besluit van de Europese Unie, verplicht op cosmetica producten te vermelden uit welke ingrediënten ze zijn samengesteld. Om verwarring te voorkomen wordt internationaal gebruik gemaakt van dezelfde namen. Ook uw huidarts gebruikt deze namen en heeft u medegedeeld voor welke u allergisch bent. Bij alle cosmetica, of het nu gaat om badschuim, aftershave, parfum, huidverzorgingsproducten of andere producten, kunt u dus op het etiket de samenstelling ervan lezen. U kunt dan ook nagaan of de stof waarvoor u allergisch bent in het product is verwerkt. Is dit het geval, dan moet u het product niet gebruiken.

Wanneer de verpakking zo klein is dat er geen ruimte is voor de ingrediëntvermelding, staat er uitsluitend een symbool met een handje in een open boek op de verpakking. De ingrediënt-vermelding moet dan wel bij het product in de winkel beschikbaar zijn (Warenwetbesluit Cosmetische Producten oktober 1995). Voor vragen met betrekking tot de vermelding van ingrediënten vindt u op de site van het Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu (www.rivm.nl) en de site van de voedsel en waren autoriteit (www.nvwa.nl).

Geef de huid rust

Het is belangrijk om de huid zo veel mogelijk rust te geven. Ook al lijkt het dat de huid er normaal uitziet, in de meeste gevallen is dit niet zo. De genezing kan maanden duren. In deze periode kan iedere willekeurige prikkel voldoende zijn om het eczeem opnieuw uit te lokken

Voorkom contact met agressieve stoffen

Niet alleen de stof waarvoor u overgevoelig (allergisch) bent, maar ook water, agressieve stoffen zoals zeep, schoonmaakmiddelen, oplosmiddelen en dergelijke kunnen bij kortdurend contact weer eczeem veroorzaken op plaatsen die enigszins beschadigd waren. Het is dus noodzakelijk om contact met dergelijke stoffen te vermijden.

Niet wrijven

Ook mechanische invloeden op de huid zoals wrijven kan het eczeem verergeren of opnieuw doen ontstaan.

Handen wassen met weinig zeep

Als het eczeem zich op de handen bevindt, dan is het vermijden van deze prikkels niet eenvoudig. Wassen van de handen met water en zeep mag over het algemeen, maar met zo min mogelijk zeep.

Geen ringen dragen

Bij eczeem aan de hand is het verstandig om geen ringen te dragen. Hierdoor wordt irritatie, tengevolge van zich bij de ring ophopende stoffen, vermeden. Bovendien kunnen de vingers door het eczeem dikker worden, zodat ringen gaan knellen en niet meer normaal verwijderd kunnen worden.

Draag handschoenen

Bij het verrichten van natte en vieze karweitjes is het belangrijk om PVC-handschoenen (plastic) te dragen. Deze handschoenen voldoen vaak beter dan rubberen handschoenen. Eventueel kunnen bij transpirerende handen katoenen (binnen)handschoenen gebruikt worden. Bedenk wel dat de handschoenen altijd van binnen schoon en droog moeten zijn.

Handen invetten bij koud weer

Bij koud weer en vorst verergert eczeem vaak. Bescherm de handen daarom tijdig met warme handschoenen en vet de huid tijdig en voldoende in.

Contact

Mocht u n.a.v. deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u deze gerust stellen aan de behandelend arts.