Medische psychologie

Het specialisme

Geconfronteerd worden met een ziekte of een opname in het ziekenhuis kan een grote impact hebben. Een aantal gesprekken met een psycholoog kan hierbij goed helpen. In het Beatrixziekenhuis kunt u een beroep doen op een van de psychologen van Rivas. Zij zijn er voor kinderen, jongvolwassenen, volwassenen en ouderen.

Psychologische behandeling en begeleiding bij problemen

U kunt voor de meest uiteenlopende problemen terecht bij een psycholoog van Rivas. Bij Rivas vindt u namelijk psychologen met diverse expertises zodat u altijd kunt vertrouwen op een goede begeleiding en behandeling. De psycholoog kan u onder andere helpen bij:

  • verdriet en/of rouwverking;
  • somberheid en/of depressie;
  • piekeren en/of angsten;
  • emotionele gevolgen van (chronische) ziekte en beperkingen;
  • overmatige angst voor medische ingrepen;
  • concentratie-, aandacht- en geheugenproblemen;
  • verwerking van ziekenhuisgerelateerde stressvolle gebeurtenissen;
  • acceptatie van en omgang met medisch onverklaarbare klachten;
  • verandering van ongezonde leefgewoonten.

Gesprek, onderzoek en behandeling

In het contact met uw psycholoog staan persoonlijke aandacht en flexibiliteit voorop. Daarom kijkt u samen met de psycholoog naar een begeleiding en behandeling die bij u past. Zo maakt u tijdens het eerste gesprek, het intakegesprek, kennis met uw psycholoog en brengt u samen uw probleem en hulpvraag in kaart. Op basis daarvan maakt u afspraken over het (eventuele) vervolg. Iedere situatie vraagt namelijk om een andere aanpak. In sommige gevallen kan één gesprek al veel oplossen en in andere gevallen is een aanvullend onderzoek en/of behandeling wenselijk. Het type onderzoek en/of behandeling (individueel of in groepsverband) hangt altijd af van uw hulpvraag en het verwachte effect. U bespreekt dit met uw psycholoog. De psychologen van Rivas werken met zowel individuele als groepsbehandeling en zijn ervaren met cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie en partner-/mantelzorgbegeleiding. Tevens zijn zij gespecialiseerd in (neuro)psychologische diagnostiek en persoonlijkheidsonderzoek.

Verwijzing en kosten

Voor een psychologische behandeling, begeleiding of diagnostisch onderzoek heeft u een verwijzing van uw medisch specialist nodig. Tijdens opname in het ziekenhuis zijn er geen extra kosten verbonden aan onderzoek en behandeling door de psycholoog. Sommige poliklinische behandelingen worden vergoed door de zorgverzekeraar, zoals een psychologische behandeling tijdens een hartrevalidatietraject. Uw psycholoog kan u hier meer informatie over geven.

Afspraak maken

Wanneer u een afspraak wilt maken met de psycholoog, kunt u dit aangeven bij de verpleegkundige op de verpleegafdeling/polikliniek of uw medisch specialist. Zij zullen u in contact brengen met de psycholoog.