Gastro-enteritis bij kinderen

Tijdens de behandeling

Tegen de virussen die gastro-enteritis veroorzaken, kunnen geen medicijnen gegeven worden. Het virus is namelijk niet gevoelig voor bijvoorbeeld antibiotica. De behandeling is ondersteunend. Voldoende drinken is belangrijk om uitdrogen te voorkomen.

Als het niet lukt om uw kind voldoende te laten drinken (bijvoorbeeld omdat het kind niet wil drinken of omdat het alles weer uitspuugt), wordt een maagsonde gegeven. Een maagsonde is een slangetje door de neus naar de maag. Door de maagsonde wordt ORS en/of sondevoeding toegediend. ORS is een glucose-zoutpreparaat met een ideale samenstelling om uitdroging tegen te gaan.

Wanneer uw kind sondevoeding krijgt, mag uw kind hiernaast zelf eten en drinken waar hij/zij zin in heeft.

Opname in het ziekenhuis

Als uw kind met braken en/of diarree opgenomen wordt, worden de volgende handelingen uitgevoerd:

• Uw kind wordt tenminste 4 uur opgenomen op de kinder- en jeugdafdeling om vocht toe te dienen en uitdrogen tegen te gaan.
• Uw kind wordt alleen op een aparte kamer (box) verpleegd of met meerdere kinderen die ook hetzelfde virus hebben.
• Bij opname, na de rehydratieperiode vlak voor ontslag en bij langere opname dagelijks wordt uw kind bloot gewogen.
• De hoeveelheid urine en ontlasting worden gemeten om in de gaten te houden hoeveel vocht uw kind verliest.
• Uw kind krijgt een maagsonde ingebracht om ORS toe te kunnen dienen.
• Alleen indien nodig wordt er aanvullend onderzoek gedaan. Denk daarbij aan bloedonderzoek, urine onderzoek, onderzoek van ontlasting.
• Wanneer uw kind ORS heeft gekregen gedurende 4 uur, wordt in overleg met de kinderarts beoordeeld of uw kind met ontslag naar huis mag.

Isolatiemaatregelen

Omdat deze virussen erg besmettelijk zijn, wordt uw kind op een isolatiebox verpleegd. Uw kind mag deze kamer gedurende de opname niet verlaten en dit geldt ook voor materialen zoals een fles of speelgoed.

Op de deur wordt een isolatiekaart opgehangen waarop aangegeven wordt welke isolatiemaatregelen genomen dienen te worden. Dit houdt in dat artsen, verpleegkundigen en pedagogisch medewerkers een schort aan moeten en handschoenen om besmetting naar andere patiënten toe te voorkomen.
Voor ouders en bezoekers geldt dit niet. Het is alleen heel erg belangrijk dat u bij binnenkomst en het verlaten van de box uw handen met zeep wast en goed afdroogt. Ook als u een luier van uw kind hebt verschoond, moet u uw handen wassen.

Probeer om zo min mogelijk van de box af te komen, om de kans op overdracht van het virus zo klein mogelijk te houden. Goede handhygiëne is niet alleen belangrijk voor andere patiënten op de afdeling, maar u kunt ook zelf besmet raken met het virus.

Na de behandeling

Nadat uw kind gedurende 4 uur ORS heeft gekregen, wordt beoordeeld of uw kind met ontslag naar huis mag.

U wordt gevraagd om thuis een observatielijst bij te houden gedurende 24 uur na ontslag (zie ook tabel hieronder).

De dag na ontslag wordt u gebeld door de verpleegkundige van de kinder- en jeugdafdeling. Tijdens dit telefonisch consult worden een aantal vragen gesteld. Als het goed gaat met uw kind is verdere controle niet meer nodig. Is uw kind nog niet goed opgeknapt of bestaat daarover twijfel dan zal in overleg met de kinderarts besloten worden wat er verder nodig is.

Als uw kind niet dezelfde dag na opname met ontslag naar huis is gegaan, is het niet nodig de observatielijst bij te houden bij thuiskomst. U wordt dan ook niet de dag na ontslag standaard gebeld door de verpleegkundige.

Het kan zijn dat de ontlasting nog een aantal weken wat brijig blijft. Zolang uw kind nog diarree heeft, kan het besmettelijk zijn voor anderen. Wij adviseren om deze tijd niet onnodig uw kind in contact te laten komen met andere kleine kinderen en goed op de handhygiëne te letten.

Wanneer u de situatie niet vertrouwd, mag u tot het telefonisch consult, contact opnemen met de kinder- en jeugdafdeling voor overleg: (0183) 64 44 63.

Leefregels na de behandeling

Het virus wat braken/ diarree veroorzaakt, is heel besmettelijk. Het is moeilijk om uw kind hiervoor te beschermen. Goede handhygiëne is belangrijk om besmetting te voorkomen.

Was uw handen in ieder geval in de volgende situaties:

> Na gebruik van het toilet;
> Na verschonen van een kind;
> Voor het bereiden van voedsel;
> Voor het eten.

Het is heel belangrijk om uw handen goed te drogen na het wassen met een schone doek. Vervang de handdoek in de keuken en het toilet dagelijks.