Spoedeisende hulp (SEH)

Het specialisme

U komt op de spoedeisende hulp wanneer u:

  • specialistische, niet geplande hulp nodig heeft
  • bent doorverwezen door uw huisarts
  • via de huisartsenpost
  • of wanneer u wordt gebracht door een ambulance

Als er specialistische hulp nodig is, neemt uw huisarts contact op met het ziekenhuis en kondigt uw komst aan. Hij of zij kan ook beoordelen of u met eigen vervoer kunt komen of dat een ambulance nodig is.

Indien u, op advies van de huisarts, op eigen gelegenheid komt, neemt u dan de ingang van de spoedeisende hulp aan de Banneweg 57 in Gorinchem. Let op: dit is een andere inrit dan die van de hoofdingang van het Beatrixziekenhuis. Dit wordt aangegeven op de Banneweg. Deze ingang is alleen voor patiënten van de spoedeisende hulp en de Huisartsenpost.

Als het mogelijk is neem dan het volgende mee:

  • uw patiëntenpas (als u die heeft gekregen);
  • de verwijsbrief van de arts;
  • verzekeringspapieren;
  • geldig identiteitsbewijs.

Belangrijk!

Is er naar uw mening sprake van een levensbedreigende situatie of is wachten op de huisarts onverantwoord, bel dan 112.

Voor eerste hulp bij ongelukken, bijvoorbeeld bij kneuzingen, verbrandingen, snijwonden en andere wonden, kunt u het beste contact opnemen met uw huisarts! U kunt 24 uur per dag een huisarts bereiken. Buiten kantoortijden via de centrale huisartsenpost: (0183) 64 64 10.

Afspraken die gelden op de spoedeisende hulp

Uitgebreide informatie over de gang van zaken op de spoedeisende hulp en de afspraken die gelden op de afdeling vindt u hier.

Veelgestelde vragen

Word ik altijd direct geholpen op de spoedeisende hulp?

Er komen soms veel mensen naar de spoedeisende hulp. Daarom kan het voor komen dat u langer moet wachten. Zeker als er andere patiënten zijn die in een levensbedreigende situatie verkeren. Deze gaan altijd voor. U kunt vragen over de wachttijd altijd stellen aan de verpleegkundige of baliemedewerk(st)er.

Heeft een bezoek aan de spoedeisende hulp altijd een opname in het ziekenhuis tot gevolg?

Meestal kunt u na een bezoek aan de spoedeisende hulp terug naar huis. Dan krijgt u instructies mee voor nazorg. Eventueel wordt een afspraak gemaakt voor een polikliniekbezoek of wordt u voor controle naar de huisarts verwezen. Het is ook mogelijk dat de specialist u voor nader onderzoek of behandeling wil laten opnemen in het ziekenhuis. Soms wordt een verpleeghuisarts ingeschakeld en kunt u worden opgenomen op de verpleeghuisafdeling binnen het ziekenhuis.

Kan ik me direct melden bij de spoedeisende hulp?

Wij willen er voor zorgen dat onze dienstverlening snel en goed is. Zonder lange wachttijden. Daarom vinden we het belangrijk dat u zich eerst bij de huisarts meldt en zijn wij ook kritisch op wie zich bij de Spoedeisende hulp aanmelden. De Spoedeisende hulp weigert in principe niemand. Wel kunnen wij u na inventarisatie van uw klachten terugverwijzen naar de huisarts of HAP (huisartsenpost). Het is ook mogelijk dat wij adviseren de huisarts/HAP te bezoeken wanneer wij een inschatting maken dat de wachttijden opgelopen zijn.

Meer informatie

Voor meer informatie bekijk www.sehzorg.nl.