Stomadagboek

De behandeling

Vandaag heeft u een gesprek gehad met de stomaverpleegkundige. U heeft uitleg gekregen over de stoma die mogelijk bij u wordt aangelegd. Het krijgen van een stoma is een ingrijpende gebeurtenis. De komende tijd komt er veel op u af en wordt er veel van u gevraagd.

Om goed met een stoma te kunnen omgaan is het belangrijk dat u er zelf goed voor leert zorgen. Door zo snel mogelijk na de operatie mee te helpen en te oefenen krijgt u voldoende zelfvertrouwen om thuis zelf voor de stoma te zorgen.

Om u daarbij te helpen, is dit stomadagboek ontwikkeld waarin u stapsgewijs meegenomen wordt bij het aanleren van de verzorging. Dit boekje is een hulpmiddel voor uzelf. U bepaalt ook het tempo waarin u dit boekje doorloopt, afhankelijk van uw herstel. De informatie in dit boekje is een samenvatting van de voor u belangrijkste onderwerpen rondom de stoma en het herstellen van de operatie.

Wilt u dit dagboek lezen vóór uw opname?
Wij vragen u alles zelf bij te houden en te noteren. De verwachting is dat u na het doorlopen van dit boekje in staat bent goed voor uzelf en de stoma te zorgen. Mocht u vragen of problemen hebben in verband met uw stoma, dan kunt u contact opnemen met de stomaverpleegkundigen van het Beatrixziekenhuis. U kunt hen altijd bellen tijdens het telefonisch spreekuur op (0183) 64 44 75. Het telefonisch spreekuur is op:

  • dinsdag: 08.00 - 16.30
  • woensdag: 08.00 - 12.00
  • donderdag: 08.00 - 16.30

Bij vragen of problemen omtrent de stomazorg buiten kantoortijden en tijdens het weekend of feestdagen kunnen stomadragers contact opnemen met Rivas Zorglijn 0900 - 8440.

In niet-spoedeisende gevallen kunt u ook mailen naar stomaverpleegkundige.bzh@rivas.nl.