Neusoperatie aan het neustussenschot

De behandeling

Bij een septumcorrectie wordt het neustussenschot inwendig recht gezet. Er zijn dus geen zichtbare littekens te verwachten. Bij de operatie worden het kraakbeen en het bot van het neustussenschot vrijgelegd via een klein sneetje binnenin de neus. Hierna wordt het tussenschot rechtgezet. Dit betekent dat uitstekende stukken worden verwijderd en dat kromme delen worden rechtgemaakt. Over het algemeen verandert een operatie van het tussenschot niets aan het uiterlijk van de neus.

De tampons worden na enkele dagen weer verwijderd, evenals de pleisters. U kunt dan dus weer door de neus ademen.

Afb. 1. Scheefstand tussenschot. (Medical Visuals ©)

Voor de behandeling

U wordt op de dag van de operatie opgenomen. Voordat u naar de operatiekamer gaat, komt de KNO-arts bij u langs voor het beantwoorden van eventuele laatste vragen. Op de operatiekamer wordt een aantal details over u nog eens met het team besproken. Vervolgens brengt de anesthesist u in slaap.

Mocht u voor de behandeling veranderingen in u gezondheid hebben in negatieve zin dan willen u vragen dit te melden.

Tijdens de behandeling

Bij algehele narcose wordt u door de anesthesist in slaap gebracht en wordt u pas wakker, wanneer de operatie achter de rug is. Aan het eind van de operatie worden soms tampons in de neus achter gelaten. Hierdoor kunt u bij het wakker worden alleen door de mond ademen.

Tijdsduur

30-60 minuten

Na de behandeling

Na de operatie wordt u naar de verkoever gebracht waar u rustig van de operatie en narcose wakker kunt worden. De arts bezoekt u op de verkoever of later op de afdeling. U kunt over het algemeen dezelfde dag weer naar huis.
Indien er neustampons zijn achter gelaten, houden zij daarna tijdelijk het aldus herstelde neustussenschot op zijn plaats. Het tussenschot krijgt hierdoor aan weerszijden in de juiste positie gesteund, zodat slijmvlies, kraakbeen en bot weer aan elkaar kunnen groeien. Vaak worden aan de buitenzijde van de neus ook nog enige pleisters aangebracht ter ondersteuning.

Mogelijke complicaties/risico's

Na een operatie van het tussenschot kan doordat de slijmvliezen losgemaakt worden van het kraakbeen een perforatie van het tussenschot ontstaan. Dit geeft in veel gevallen geen klachten en kan vaak zo nodig nog hersteld worden.
Tussen de slijmvliezen en het kraakbeen kunnen bloedstolsels en/of bacteriën zich ophopen, dit kan een abces als gevolg hebben. Wanneer u zeer veel pijn ervaart bij het aanraken van de neuspunt of aanhoudende koorts, moet u dit melden bij de poli KNO.
Na de operatie is het mogelijk dat u nog een bloeding van de wond in de neus krijgt, dit is bij een septumcorrectie zeldzaam. Wel wordt soms bij een septumcorrectie een deel van de neusschelpen verwijderd, wat dit risico vergroot.

Leefregels na de behandeling

  • Contact met de neus vermijden
  • 48 uur hete douches of baden of pittig/kruidig eten vermijden
  • Drukverhogende momenten vermijden (hoesten/niezen met open mond)
  • 4 weken geen contactsport

Contact

Als u binnen 72 uur na ontslag uit het ziekenhuis klachten krijgt, of als u iets wilt vragen, bel dan onderstaande telefoonnummers.

Maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 uur en 20.00 uur

De afdeling Dagbehandeling via (0183) 64 47 52

In de nacht tussen 20.00 uur en 07.00 uur, in het weekend en op feestdagen
De huisartsenpost via (0183) 64 64 10

De medewerkers van de huisartsenpost zijn opgeleid om te beoordelen welke zorg u nodig heeft. U ontvangt een advies of wordt doorverbonden. Na 72 uur kunt u contact opnemen met uw eigen huisarts.