Gehecht, en dan?

Voor de behandeling

U heeft vandaag de Spoedeisende hulp bezocht voor behandeling van een wond. De wond is behandeld met hechtdraad, wondlijm en/of hechtpleisters. U heeft op de Spoedeisende hulp algemene instructies gekregen over de verzorging van de wond. In deze folder kunt u de instructies nog eens nalezen. Soms zijn er afwijkende instructies. Als dit bij u het geval is, dan bent u hier persoonlijk door uw behandelend arts op de Spoedeisende hulp over ingelicht.

Tijdens de behandeling

Hechtdraad

 • Houd de wond en het verband ongeveer drie dagen droog en schoon. Indien het verband iets doorlekt, kunt u dit bijverbinden door een schone zwachtel om het al aangebrachte verband te wikkelen. Een zwachtel is verkrijgbaar bij de apotheek of drogist.
 • Het verband mag na drie dagen verwijderd worden, zo nodig kunt u een ander verband of pleister op de wond aanbrengen. Indien het verband vast “gekoekt” is aan de wond probeer hem dan wekend los te maken. Maak de verwonding daarna goed droog (door te deppen, eventueel door gebruik van een koude föhnstand).
 • U mag na drie dagen weer douchen. Het is geen probleem dat de wond nat wordt, wel is het belangrijk dat u de wond goed droogdept (niet wrijven).
 • Langdurig contact met water (baden, zwemmen en afwassen) wordt u afgeraden totdat de hechtingen verwijderd zijn.
 • Gebruik geen zalf, crème of haarspray op de wond in verband met irritatie en/of infectiegevaar.
 • Uw wond heeft rust nodig om te genezen. Indien u een wond aan uw arm of hand heeft, raden wij u aan deze twee à drie dagen hoog rust te geven. Soms is hiervoor een mitella nodig. U heeft deze dan gekregen van de verpleegkundige van de Spoedeisende hulp. Als u gaat slapen dient u de mitella af te doen.
 • Doordat u een wond heeft, bestaat er mogelijk een beperkte functie, waardoor deelname aan het verkeer onverantwoord wordt. Uw verzekering keert mogelijk niet uit wanneer u in een schadegeval betrokken raakt. Aangeraden wordt, om bij uw verzekerings-maatschappij hierover informatie in te winnen.

Uw behandelend arts heeft met u besproken waar en wanneer u de hechtdraden kunt laten verwijderen. Geadviseerd wordt om nooit zelf de hechtingen te verwijderen ondanks dat u dat goed zelf zou kunnen. Soms loopt namelijk de genezing vertraging op (omdat u bijvoorbeeld diabetespatiënt bent) en moeten de hechtingen langer blijven zitten dan ingeschat.

Een enkele keer is het letsel zo groot (bijvoorbeeld een peesverwonding) of is uw huid zo fragiel dat de dokter zal besluiten om een gipsspalk aan te leggen om zo de wond meer rust te gunnen.
Het is normaal dat:

 • De wondranden en de directe omgeving van de wond iets rood zijn;
 • Dat er nog een beetje bloed of wondvocht (helder doorzichtig iets gelig vocht) lekt ;
 • De directe omgeving rond de wond wat warmer aanvoelt;
 • De wond nog wat pijn doet of jeukt;
 • (Vooral bij grote wonden) u iets toename heeft van uw lichaamstemperatuur (max 38.0◦C).

  Het is niet normaal dat:
 • Toename van de pijn meer dan 24 uur nadat de wond gehecht is, u dient contact op te nemen met een arts;
 • Toename van de zwelling rond de wond meer dan 24 uur nadat de wond gehecht is, u dient contact op te nemen met een arts;
 • Er pus uit de wond loopt, u dient contact op te nemen met een arts;
 • U koorts ontwikkelt of koude rillingen ontwikkelt, raadpleeg hierbij uw arts.

  Wondlijm
 • Houd de wond ongeveer drie dagen droog en schoon.
 • Na deze drie dagen mag u weer douchen. Het is geen probleem dat de wond nat wordt, wel is het belangrijk dat u de wond goed droogdept (niet wrijven).
 • Langdurig contact met water (baden, zwemmen en afwassen) in de eerste zeven dagen na de wondbehandeling wordt u afgeraden.
 • Gebruik geen zalf, crème, zeep of haarspray op de wondlijm, omdat de lijm dan oplost en los laat van de huid. Het is geen probleem als er zeep langs de verwonding loopt.
 • Op de wond zal zich een korstje vormen waarna de wondlijm gemiddeld na vijf tot tien dagen vanzelf afvalt. Een enkele keer duurt het langer.
 • Indien de wondlijm gecombineerd is met hechtpleister zien we vaak dat de pleisters eerder loslaten dan de wondlijm. Knip de hechtpleisters dan bij, verwijder ze niet!

Het is normaal dat:

 • De wondranden en de directe omgeving van de wond iets rood zijn;
 • De directe omgeving rond de wond wat warmer aanvoelt;
 • De wond nog wat pijn doet of jeukt;
 • (Vooral bij grote wonden) u iets toename heeft van uw lichaamstemperatuur (max 38.0◦C).

Het is niet normaal dat:

 • Toename van de pijn meer dan 24 uur nadat de wond gelijmd is, u dient contact op te nemen met een arts;
 • Toename van de zwelling rond de wond meer dan 24 uur nadat de wond gelijmd is, u dient contact op te nemen met een arts;
 • Er een vochtspiegel onder de lijmlaag lijkt te staan;
 • Er pus uit de wond loopt, u dient contact op te nemen met een arts;
 • U koorts ontwikkelt of koude rillingen ontwikkelt, raadpleeg hierbij uw arts.

Hechtpleisters

 • Houd de wond ongeveer vijf dagen droog en schoon.
 • Na deze vijf dagen mag u weer douchen. Het is geen probleem dat de wond nat wordt, wel is het belangrijk dat u de wond goed droogdept (niet wrijven).
 • Langdurig contact met water (baden, zwemmen en afwassen) in de eerste zeven dagen na de wondbehandeling wordt afgeraden.
 • Gebruik geen zalf, crème of zeep op de hechtpleisters, omdat de pleisters dan los laten.
 • Als een klein stukje van een pleister los laat van de huid, mag u deze niet verwijderen. Eventueel kunt u hierover een extra pleister plakken. U dient te wachten totdat de pleisters in zijn geheel vanzelf los laten.
 • Dit zal na zeven tot tien dagen na het aanbrengen van de pleister het geval zijn.

 

 

Mogelijke complicaties/risico's

Het is mogelijk dat uw wond erg nabloedt, de wond open springt of dat er zich tekenen van infectie voordoen (roodheid van de huid, toenemende pijn en/of afvloed van pus). Zie ook 'het is niet normaal dat'.

Leefregels na de behandeling

U mag paracetamol nemen als pijnstiller. Toegestane doseringen kunt u nalezen op de bijsluiter. Ook hoog houden en rust nemen hebben een pijnstillende werking. Bij iedere verwonding is het van belang dat u nog voldoende gevaccineerd bent tegen tetanus. In principe heeft onze verpleegkundige of de arts van de Spoedeisende hulp het hierover met u gehad.

Indien dit niet het geval is controleer hoe het met uw bescherming staat. Indien u ooit volledig bent gevaccineerd en de laatste vaccinatie is korter dan 10 jaar geleden, dan bent u beschermd. Indien u het niet weet of indien u nooit volledig bent gevaccineerd of indien u langer dan 10 jaar geleden voor het laatst bent gevaccineerd overleg met de Spoedeisende Hulp.

Contact

Mocht dit zich bij u voordoen, dan kunt u zich (telefonisch) wenden tot de volgende afdelingen:

 •  Binnen kantooruren tot de polikliniek waar u een vervolgafspraak heeft staan. Dit zal meestal de afdeling Chirurgie zijn.
 •  Buiten kantooruren tot de Spoedeisende hulp, indien u een vervolgafspraak in het ziekenhuis heeft staan.

Indien u geen vervolgafspraak heeft staan, dan kunt u zich wenden tot uw huisarts.

Meer informatie

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u altijd bij een verpleegkundige terecht. De Spoedeisende hulp is te bereiken via telefoonnummer (0183) 64 44 11.