Splanchnicus blokkade

De behandeling

De splanchnicus zenuw is een zenuwtak die naar de bovenbuiksorganen loopt. Deze zenuw loopt aan de voorzijde van de wervelkolom ter hoogte van de onderste borstwervels.

Een blokkade van deze zenuw kan worden toegepast bij ernstige pijnklachten ten gevolge van kanker van de bovenbuikorganen, zoals de alvleesklier, maag en lever. Door middel van medicatie (alcohol / fenol) kan de zenuw geblokkeerd worden, zodat deze geen pijnsignalen meer door kan geven.

Soms wordt deze behandeling voorafgaan door een plexus coeliacus blokkade.

Voor de behandeling

Voor een goed verloop van de behandeling zijn de onderstaande voorbereidingen van belang:

  • Als u een verstoorde bloedstolling heeft of bloedverdunnende medicijnen gebruikt, moet u dit op voorhand melden aan uw behandelaar. Met enkele bloedverdunners moet u een aantal dagen voor de behandeling stoppen. Uw behandelaar zal dit met u afspreken;
  • Als u overgevoelig / allergisch bent voor bepaalde medicijnen of latex, moet u dit voor de behandeling melden;
  • Na de behandeling mag u dezelfde dag niet meer actief aan het verkeer deelnemen. Zorgt u daarom altijd voor begeleiding.

Tijdens de behandeling

Voor de behandeling is het nodig dat u tenminste één nacht in het ziekenhuis wordt opgenomen. Voor de behandeling krijgt u een infuus in de onderarm. Hierdoor krijgt u tijdens de behandeling een “roesje”, zodat u een verdoving tijdens de behandeling hebt. Ook worden tijdens en na de behandeling uw bloeddruk, hartslag en zuurstofgehalte van het bloed gecontroleerd.

Tijdens de behandeling ligt u op de buik op de behandeltafel. Er worden 2 naalden ingebracht. De juiste plaats van de naalden wordt bepaald met het röntgenapparaat en een ijzeren liniaal. Deze plaatsen worden gemarkeerd met een viltstift op de huid. Hierna brengt de pijnspecialist onder röntgendoorlichting de naalden op de juiste plaats. Met behulp van röntgendoorlichting en contrastvloeistof controleert de pijnspecialist de positie van de naald(en). Vervolgens wordt de medicatie via de naalden ingespoten.

Na de behandeling blijft u ter controle nog ongeveer een half uur op de uitslaapkamer.

Uitslag

Het resultaat van de behandeling is pas na één tot twee dagen goed te beoordelen. Het effect van de behandeling houdt gemiddeld enkele maanden aan. Zonodig kan de behandeling herhaald worden. In een aantal gevallen is een aanvullende behandeling gewenst.

Tijdens de controleafspraak zal uw pijnspecialist het resultaat van de behandeling met u bespreken.

Mogelijke complicaties/risico's

  • Diarree is een vaak voorkomende bijwerking;
  • Na de behandeling kan enige napijn optreden die enkele weken duurt en vanzelf verdwijnt;
  • In zeldzame gevallen treedt er een bloeddrukdaling op die goed is te behandelen. U kunt dan ook in de eerste weken na de behandeling wat duizelig worden als U plotseling rechtop komt;
  • Er bestaat er een zeer kleine kans dat de naald door het longvlies heen gaat. Hierdoor kan een klaplong optreden;
  • In uiterst zeldzame gevallen kan er een dwarslaesie met gedeeltelijke of gehele verlamming van beide benen optreden.

Contact

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, aarzelt u dan niet deze aan uw behandelend pijnspecialist te stellen.

Ook kunt u bellen met het secretariaat van uw behandelend pijnspecialist:

Dhr. De Bree (0183) 64 20 74

Indien u na de behandeling complicaties of dringende vragen heeft, kunt u de eerste 24 uur na de behandeling bellen met de spoedeisende hulp: (0183) 64 44 11. Na de eerste 24 uur kunt u uw huisarts te bellen of de huisartsenpost.