Dementie

Wat is…

Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes. Vormen van dementie zijn onder andere:

 • de ziekte van Alzheimer;
 • vasculaire dementie;
 • frontotemporale dementie (FTD);
 • Lewy body dementie.

Dementie betekent letterlijk 'ont-geest'; ontdaan van geest. Dementie is een niet aangeboren blijvend verlies van functies van het verstand. Hierdoor zijn er stoornissen in het geheugen en het gedrag.

Bij sommige mensen met dementie kan de achteruitgang heel snel verlopen, terwijl anderen nog jarenlang een relatief gewoon leven kunnen leiden.

Symptomen

 • Iemand vergeet heel vaak dingen. Niet alleen namen, telefoonnummers en pincodes, maar ook dat er net gebeld is. Of dat u 's ochtends nog langs bent geweest.
 • Iemand die dement is vergeet hele gebeurtenissen in plaats van alleen een detail. Veel dementerenden praten alleen nog maar over het (verre) verleden. Ze verliezen zo langzaam het contact met de wereld om zich heen.
 • Iemand weet vaak niet waar hij is of naar toe gaat. Hij verdwaalt op plaatsen die hij vroeger goed kende.
 • Het gedrag verandert. Iemand die altijd meegaand en geduldig was, doet nu ineens boos en kortaf, of andersom. Of iemand vloekt opeens veel, terwijl hij dat vroeger nooit deed.

In het begin merkt niet alleen de omgeving dat er iets mis is, maar de patiënt zelf ook.

Oorzaken

Meestal is de oorzaak van dementie de ziekte van Alzheimer. Andere oorzaken zijn:

 • een vaatziekte, zoals vasculaire dementie; de ziekte van Parkinson ('Parkinsondementie');
 • vitaminetekort, vaak door langdurige alcoholverslaving, bijvoorbeeld het Korsakov syndroom;
 • Aids.

Soms krijgt iemand door ziekte, bloedarmoede, alcoholmisbruik of een narcose tijdelijk verschijnselen die op dementie lijken. Dat heet delier ('acute verwardheid') .

Meer informatie leest u op de website van Alzheimer Nederland.