Borstcorrectie bij mannen

De behandeling

De plastisch chirurg heeft met u besproken dat u geopereerd wordt aan gynaecomastie (borstvorming bij mannen). In deze folder geven we u informatie over de operatie, de voorbereiding en de adviezen na de operatie.

Vergoeding

Een gynaecomastie-operatie wordt niet altijd door de zorgverzekering vergoed. Er moet in elk geval sprake zijn van een medische indicatie. De verzekeraars hebben daar echter verschillende criteria voor. Als de plastisch chirurg vindt dat er sprake is van een medische indicatie voor de operatie, zal hij de aanvraag bij uw verzekering indienen. Na gemiddeld drie à vier weken krijgt u de goedkeuring of afwijzing thuisgestuurd.

Als er geen medische redenen bestaan voor de operatie, zijn de kosten van de operatie voor uw eigen rekening.

De kosten van het steun gevend hemdje en de thoraxband zijn altijd voor eigen rekening.

Voor de behandeling

 • Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt (bijvoorbeeld marcoumar, sintrom, aspirine of Ascal), moet u dit melden tijdens uw eerste gesprek met de plastisch chirurg. De plastisch chirurg bepaalt wanneer u vóór uw operatie moet stoppen met het innemen van deze medicijnen. Hij bespreekt dit dan met u. Soms is het nodig dat er nog bloed bij u wordt afgenomen.
 • Roken vergroot de kans op problemen bij de wondgenezing. Uw plastisch chirurg raadt u daarom aan om enkele weken voor uw operatie volledig te stoppen met roken.
 • Na de operatie moet u zogeheten drukkleding dragen. Dit kan een steun gevend verband zijn of een thoraxband (thorax = borstkas).

Gesprek met de anesthesioloog

Om er zeker van te zijn dat u de operatie lichamelijk aankunt, onderzoekt de anesthesioloog u een aantal weken voor de operatie. Dit is de pré-operatieve screening. Als het nodig is, wordt u lichamelijk onderzocht. Het onderzoek kan uitgebreid worden met aanvullend onderzoek zoals bloedonderzoek, ECG (hartfilmpje) en longfoto. Soms is het nodig dat ook andere specialisten uw conditie beoordelen, bijvoorbeeld een internist, cardioloog of longarts.

Voorbereidingen thuis

 • Neemt u alle medicijnen die u gebruikt, in de originele verpakking, mee naar het ziekenhuis op de dag van uw opname.
 • Brengt u naast uw nachtkleding en toiletartikelen, ook pantoffels of slippers mee.
 • Neem uw thoraxband mee, als dit met u is afgesproken.
 • Op de dag van operatie mag u geen bodylotion gebruiken.
 • Op de dag van de operatie mag u geen make-up en nagellak dragen.
 • We vragen u uw sieraden thuis te laten en uw piercings uit te doen.
 • Houdt u er rekening mee dat u geen contactlenzen, bril, gehoorapparaten of kunstgebit mag dragen op de operatiekamer.

Nuchter zijn

Voor deze operatie moet u nuchter zijn. De regels over nuchter zijn leest u in de folder ‘Anesthesie’.

De dag van de operatie

U meldt zich op het afgesproken tijdstip op de verpleegafdeling. De verpleegkundige legt u de gang van zaken op de verpleegafdeling uit. Zij controleert ook de gegevens die tijdens uw intakegesprek zijn genoteerd. Als u geen intakegesprek heeft gehad, stelt de verpleegkundige u nog een aantal vragen over uw gezondheid. Vooraf is niet aan te geven op welke kamer u komt te liggen. Dit is afhankelijk van de beschikbare bedden die er op het moment van uw opname zijn.
Op de afdeling wordt gemengd verpleegd. Dit betekent dat mannen en vrouwen op dezelfde kamer kunnen liggen.

Vlak voor de operatie

Voor de operatie zal de plastisch chirurg het operatiegebied aftekenen. De verpleegkundige geeft u voorbereidende medicijnen voor de anesthesie (narcose). Dit heet de premedicatie. Daarna krijgt u een operatiehemd aan. De verpleegkundige brengt u daarna met bed naar de operatieafdeling. Op de operatieafdeling wordt er bij u een infuus ingebracht. De anesthesioloog geeft u de algehele anesthesie.

Tijdens de behandeling

Onderzoek

Naast lichamelijk onderzoek vindt er meestal echografisch onderzoek plaats. Daarnaast kan een bloedafname nodig zijn om bepaalde stoffen in uw bloed te kunnen onderzoeken.

Behandeling

De behandeling van gynaecomastie bestaat meestal uit een operatie in twee delen:

 • Het klierweefsel wordt onderhuids verwijderd via een snede (incisie) op de rand van de tepelhof
 • Met een liposuctie behandeling (afzuigen van vet) wordt overtollig vet in de borst weggehaald.

Liposuctie is de meest eenvoudige methode, die kan worden toegepast bij beperkte hoeveelheden vetweefsel, zonder klier-weefsel. Deze operatie heeft echter geen zin als de huid is uitgerekt of wanneer er stevig klierweefsel aanwezig is. Voor verdikt klierweefsel zijn gecombineerde technieken nodig.

Als er sprake is van een huidoverschot dan wordt dit verwijderd met technieken die bij borstverkleining toegepast worden. Vaak kan het litteken beperkt worden tot een halve of hele cirkel rondom de tepelhof. Overtollig klierweefsel kan via dezelfde opening verwijderd worden. Een kleine hoeveelheid klierweefsel wordt onder de tepel achtergelaten om te zorgen dat deze voldoende volume behoud.

De plastisch chirurg bespreekt met u op welke manier de ingreep het beste bij u kan worden uitgevoerd.

Het uiteindelijke resultaat is pas na enkele maanden zichtbaar. Door de liposuctie kan het zijn dat het operatiegebied nog langere tijd beurs aanvoelt en gezwollen is.

De operatie

De operatie gebeurt onder algehele anesthesie (narcose) en duurt gemiddeld anderhalf uur. Tijdens de operatie verwijdert de plastisch chirurg de klierschijf en/of vetophoping.

Rond de tepelhof zal een halvemaanvormig litteken ontstaan. De wonden worden gesloten met hechtingen. Er worden soms in het wondgebied drains aangebracht. Dit zijn dunne slangetjes, waarmee het wondvocht uit het operatiegebied wordt afgevoerd. Uw borstkast worden verbonden met een steun gevend hemdje of thoraxband.

Na de behandeling

U wordt wakker op de verkoeverkamer (uitslaapkamer). Uw hartslag en bloeddruk worden regelmatig gemeten. De verpleegkundige let op nabloeden van de wond. Als het nodig is, krijgt u medicijnen tegen de pijn en/of misselijkheid.

Zodra u goed wakker bent en de controles goed zijn, wordt u naar de verpleegafdeling teruggebracht. Als u niet misselijk bent, mag u op de verpleegafdeling weer eten en drinken. U hoort van de verpleegkundige wanneer het infuus verwijderd mag worden.

De arts beslist wanneer de drains verwijderd mogen worden.

Resultaat

Uw herstel neemt tijd in beslag. Direct na de operatie is er eerst weinig verschil te zien: het behandelde gebied is gezwollen en vertoont bloeduitstortingen. De zwelling en de blauwe plekken trekken echter vrij snel weg en na enkele dagen is al een verbetering van de borst te zien. Het duurt vaak vier weken voordat de meeste zwellingen zijn weggetrokken en de eerste resultaten goed zichtbaar zijn. Na een paar maanden is het laatste stukje van de zwelling pas verdwenen.

Resultaat is blijvend
Het definitieve resultaat kan pas na drie tot zes maanden worden beoordeeld. In die periode trekt uw huid weer helemaal strak. Vanaf de puberteit maakt uw lichaam geen vetcellen meer aan. Voor de vetcellen die tijdens de ingreep zijn weggehaald, komen geen nieuwe vetcellen terug. Het resultaat is dus blijvend. Hoe het eindresultaat precies zal worden, hangt af van een veel factoren:

 • Uw spieropbouw
 • Uw leeftijd
 • Hormoonwerking
 • Het herstellend vermogen van uw lichaam
 • De elasticiteit van de huid

Uw arts kan goed aangeven welk resultaat hij denkt te bereiken, maar hij kan nooit een garantie geven. Het uiteindelijke resultaat is pas na enkele maanden te beoordelen. De littekenvorming is niet geheel voorspelbaar. Na verloop van tijd worden de littekens minder zichtbaar. Absolute symmetrie bij dubbelzijdige operaties is niet te garanderen.

Mogelijke complicaties/risico's

Net als bij elke andere operatie, kunnen zich bij deze operatie complicaties voordoen. Een wond kan nabloeden of er kan een infectie optreden. Een gestoorde wondgenezing kan een blijvend breed litteken veroorzaken en het afstoten van weefsel kan leiden tot minder goede resultaten. Uw algehele gezondheid en de duur van de operatie, kunnen een risico zijn voor het optreden van een trombosebeen of longembolie.

Verder zijn er de ‘normale’ risico's van de anesthesie (narcose). Deze risico's zijn niet groter of kleiner dan bij een andere operatie. De anesthesioloog bespreekt dit met u.

Specifieke complicaties bij deze operatie zijn:

 • Onregelmatig huidoppervlak, vooral als de huid wat slapper is
 • Verkleuringen van de huid na bloeduitstortingen
 • Vochtophoping

Leefregels na de behandeling

Na de operatie voelt het operatiegebied soms pijnlijk en gespannen aan. Dit wordt na een paar dagen minder. De thoraxband moet u vier tot zes weken dag en nacht dragen. Dit is om zwelling van het borstgebied tegen te gaan. Alleen om te douchen mag u de band even af doen.

Bij ontslag uit het ziekenhuis wordt een afspraak gemaakt voor controle op de polikliniek Plastische Chirurgie. Tijdens deze controle worden de hechtingen verwijderd.

Adviezen

De eerste zes weken na uw operatie mag u:

 • Uw armen niet hoog boven het hoofd brengen of hoog zijwaarts optillen
 • Niet opdrukken of optrekken
 • Niet zwaar tillen
 • Niet sporten
 • U moet gedurende één jaar de littekens beschermen tegen de zon/zonnebank. U kunt dit doen door de littekens af te dekken.
 • Het gebied waaraan u geopereerd bent, heeft rust nodig om goed te kunnen genezen. Alle bewegingen die u zonder pijn kunt doen, zijn toegestaan.

Na overleg met de plastisch chirurg kunt u uw werk weer hervatten.

Arts waarschuwen

Het is nodig dat u een arts waarschuwt:

 • Als de wond fors gaat bloeden
 • Als de pijn toeneemt
 • Als de zwelling toeneemt
 • Als u koorts heeft boven de 38,5?C
 • Als de pleisters gaan jeuken, ruiken of uitslag veroorzaken
 • Als u ongerust bent

Tijdens kantooruren kunt u dan contact opnemen met de polikliniek Plastische Chirurgie, tel. (0183) 64 46 92. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met Spoedeisende hulp van het ziekenhuis via het algemene nummer , tel. (0183) 64 44 44. De Spoedeisende hulp neemt zo nodig contact op met de dienstdoende plastisch chirurg.

Contact

In deze folder hebben wij u ingelicht over de operatie en de nabehandeling. Een dergelijke beschrijving kan echter nooit volledig zijn. Garantie op de resultaten of op een ongestoord verloop kunnen wij u niet geven. Complicaties kunnen altijd optreden. Ook komt deze beschrijving niet in plaats van een gesprek met uw arts. De plastisch chirurg zal steeds bereid zijn om u persoonlijk één en ander uit te leggen en op uw vragen in te gaan.

Heeft u na het lezen van de folder nog vragen? Bel dan tijdens kantooruren gerust naar de polikliniek Plastische chirurgie, tel. (0183) 64 46 92. We beantwoorden uw vragen graag.