Diabetische retinopathie

Wat is…

Als gevolg van suikerziekte (diabetes mellitus) kunnen er binnenin het oog beschadigingen optreden. Zonder dat al direct het gezichtsvermogen wordt aangetast, kunnen er toch afwijkingen ontstaan in het netvlies. Dit noemen we diabetische retinopathie. Wanneer deze schadelijke afwijkingen niet tijdig worden ontdekt en behandeld, kan slechtziendheid het gevolg zijn.

Omdat het mogelijk is dat u al geruime tijd aan suikerziekte lijdt zonder dat u daar iets van heeft gemerkt, is het verstandig om zodra suikerziekte is vastgesteld ook de ogen te laten controleren. Het algemeen advies luidt deze controle jaarlijks of eenmaal per twee jaar te herhalen, ook als u geen oogklachten heeft. Er kunnen in de ogen afwijkingen optreden die (nog) geen klachten geven. Deze moeten wel behandeld worden om beschadiging van het netvlies te voorkomen of te stoppen.

Symptomen

Geheel of gedeeltelijke slechtziendheid.

Oorzaken

De veranderingen die optreden in de bloedvaten van het netvlies, kunnen zich voordoen in twee vormen:

  • Er kan lekkage van vocht en bloed optreden (vochtige of exsudatieve retinopathie. Afhankelijk van de plaats van de lekkage kan dit leiden tot onvoordelig zien.
  • Vervolgens kan bloedvatnieuwvorming optreden (proliferatieve retinopathie). Dit kan leiden tot bloedingen in het glasvocht; de geleiachtige substantie die het grootste deel van de oogbol opvult. Dit heeft slechtzien tot gevolg.