IJzerinfuus

Uw specialist heeft voor u een infuus met ijzer voorgeschreven. Door middel van deze folder willen wij u informeren over dit medicijn. Het infuus wordt gegeven voor het behandelen van bloedarmoede. Het bevat ijzer in de vorm van ijzerkoolhydraat. Dit ijzerpreparaat wordt gebruikt indien tabletten of andere middelen met ijzerpreparaten niet snel genoeg werken en/of niet kunnen worden gebruikt. Het doel van dit infuus is het aanvullen van de ijzervoorraden in het lichaam en het behandelen van bloedarmoede door ijzertekort.

De behandeling

Opname en behandeling ijzerinfuus
Omdat u het medicijn via een infuus toegediend krijgt, is er een afspraak met u gemaakt voor een dagopname in het ziekenhuis. Er wordt een infuus bij u ingebracht. Dit infuus wordt met behulp van een naald in uw arm ingebracht. Dit gebeurd op een bed/brancard of stoel. Het infuus wordt ingebracht en aangesloten op een infuuspomp. De infuuspomp zorgt ervoor dat het medicijn gedoseerd kan worden toegediend. Het medicijn zit in een infuuszak en is donkerrood/bruin van kleur.

Voor de behandeling

Via bureau opname of via de polikliniek krijgt u te horen hoe laat en op welke afdeling u zich zult moeten melden voor het ijzer infuus. Voor uw opname neemt u mee naar het ziekenhuis:

  • Patiëntenpas; heeft u deze niet dan kunt u deze aanmaken in het ziekenhuis. Hiervoor dient u een geldig legitmatiebewijs mee te brengen.
  • Actueel overzicht van de medicijnen die u gebruikt.
  • U kunt dit ophalen bij uw apotheker.
  • Medicijnen die u tijdens de opname eventueel zou moeten innemen.
  • Iets om te lezen of te doen.

Tijdsduur

De toedieningstijd van het infuus is afhankelijk van de dosering die de arts als opdracht heeft gegeven. In totaal bent u 1½ à 2 uur kwijt voor de hele behandeling.

Na de behandeling

Zoals alle geneesmiddelen kan dit ijzerpreparaat bijwerkingen veroorzaken. Niet iedereen krijgt dezelfde bijwerkingen, of hoeft bijwerkingen te ondervinden. Gemelde bijwerkingen doen zich vaak, soms of zelden voor.

Vaak:
Hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, buikpijn, verstopping, diarree, uitslag, reacties op de aanprikplaats. (griepachtige verschijnselen, die binnen 48 uur over moeten zijn)

Soms:
Kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is (paresthesie), lage bloeddruk, roodheid, smaakstoornissen, gestoorde spijsvertering met als verschijnsel een vol gevoel in de bovenbuik, pijn in de maagstreek, boeren, misselijkheid, braken en zuurbranden, winderigheid, huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes, spierpijn, rugpijn, gewrichtspijn, koorts vermoeidheid, pijn in de borstkast, stijfheid, ongemak, vochtophoping en ernstige allergische reacties.

Zelden:
Zelden kan kortademigheid als bijwerking ontstaan.

Wanneer u tijdens de behandeling één van bovenstaande klachten ervaart moet u dit direct aangeven bij de verpleegkundige. Wanneer u thuis klachten ervaart, kunt u contact opnemen met de behandelend arts.

Na de behandeling kunt u op eigen gelegenheid naar huis. Het is toegestaan om na de behandeling met een ijzerpreparaat auto te rijden. U zult na ongeveer 8 dagen het resultaat van de behandeling gaan merken. De klachten die u door het ijzertekort had zullen verminderen en/of verdwijnen.

Contact

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur bellen met de desbetreffende polikliniek van uw behandelend arts.