Panretinale laser

Laserbehandeling van het netvlies bij diabetes mellitus of vaatafsluiting

Bij suikerziekte of na een vaatafsluiting kunnen veranderingen optreden in de perifere bloedvaten van het netvlies. Het netvlies wordt slechter voorzien van zuurstof. Dit is een prikkel voor het vrijkomen van vaatgroei stimulerende factoren (o.a VEGF, vascular endothelial growth factor). Onder invloed van VEGF kunnen nieuwe ‘zieke’ bloedvaten gaan groeien. Deze nieuwe bloedvaten (zogenaamde neovascularisaties) zijn erg broos. Ze kunnen gemakkelijk bloedingen in het oog veroorzaken of het netvlies ernstig beschadigen met als gevolg slechter zien

Doel van de behandeling

Het doel van de behandeling is de vaatnieuwvorming af te remmen en zo slechtziendheid te voorkomen of te beperken. Met laserbehandeling (panretinale laser) is het mogelijk bijzondere lichtstralen op het netvlies te richten. Hierbij wordt bij een behandeling een deel van het netvlies uitgeschakeld zodat de vraag naar zuurstof daalt en er geen groeifactoren meer geproduceerd worden. De (beginnende) vaatnieuwvorming komt dan tot stilstaan. Vaak zijn er meerdere laserbehandelingen nodig.

Het doel van de behandeling is dus niet om beter te gaan zien, maar om dreigende achteruitgang tegen te gaan.

Afhankelijk van de uitgebreidheid van deze laserbehandeling kan uw gezichtsveld beperkt worden; ook kan de behandeling uw gezichtsscherpte enigszins nadelig beïnvloeden. U moet dit beschouwen als een investering om latere, ernstigere problemen te voorkomen.

Voor de behandeling

Voor de behandeling hoeft u niet nuchter te zijn. U kunt normaal eten. Op de afgesproken tijd druppelt de assistent het oog twee keer, met een tussentijd van 15 minuten. De druppels moeten een half uur inwerken. De pupil wordt daardoor groot en u gaat wat wazig zien.

Tijdens de behandeling

De behandeling vindt plaats in de speciaal daarvoor ingerichte laserkamer. Tijdens de behandeling ziet u telkens felle lichtstralen die de arts op het netvlies richt. De behandeling kan soms wat gevoelig zijn. U dient echter wel goed stil te blijven zitten. De oogarts kan u vragen een bepaalde kant op te kijken.

Tijdsduur

De behandeling duurt ongeveer 10 minuten.

Na de behandeling

Na de behandeling bent u wat verblind. Door de druppels ziet u wazig. Na enige tijd trekt dit weer weg. U kunt echter niet zelf naar huis rijden. Regelt u daarom vervoer terug. Na de behandeling krijgt u zo nodig een controle afspraak of een vervolg laserafspraak. Belt u ons tijdig als u voor de behandeling verhinderd bent. We maken dan een nieuwe afspraak

Contact

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u het volgende telefoonnummer bellen (0183) 644355