Ganglion sphenopalatinum blokkade

Uw pijnspecialist heeft voorgesteld om bij u een ganglion sphenopalatinum blokkade te verrichten. In deze folder leest u hoe deze behandeling verloopt.

Wat is een ganglion sphenopalatinum blokkade?

Een ganglion is een zenuwknoop waar een aantal zenuwbanen samen komen die belangrijk zijn voor de pijn in een bepaald gebied van het lichaam. Het zogenaamde 'ganglion sphenopalatinum' bevindt zich achterin de neus. Dit ganglion speelt een belangrijke rol bij clusterhoofdpijn (Hortonse neuralgie) en migraine. Ook bij bepaalde aangezichtspijnen kan er een indicatie bestaan om deze zenuwknoop te behandelen. Met behulp van een speciale naald wordt de zenuwknoop opgezocht die verantwoordelijk is voor de pijn.
Hierbij wordt het ganglion sphenopalatinum voor een deel uitgeschakeld met een elektrisch stroompje. Het ganglion wordt hierdoor verwarmd en de zenuwgeleiding onderbroken, zodat deze geen pijnsignalen meer door kan geven. Dit kan een PRF- of RF- behandeling zijn:  (gepulseerde) radiofrequente stroom.

De behandeling

Omdat deze behandeling plaatsvindt onder een ‘roesje’ is het belangrijk dat u nuchter bent. U krijgt van ons een informatiefolder over sedatie. In deze folder staat alle informatie over het ‘roesje’, waarom dit nodig is en waar u rekening mee moet houden.

U meldt zich op de dagbehandeling, afdeling D1. Zorg ervoor dat u minimaal 45 minuten voor de behandeling aanwezig bent. U wordt met bed naar de wachtruimte van de polikliniek pijnbestrijding gebracht en daar aangemeld.

 

U komt in rugligging op de behandeltafel te liggen en krijgt een infuus in uw arm, waardoor u tijdens de behandeling de sedatie toegediend krijgt. Tevens worden tijdens de behandeling uw hartslag en zuurstofgehalte in het bloed gemeten.

In overleg met u kan er een lokale verdoving gegeven worden. Hierna brengt de pijnspecialist onder röntgendoorlichting de naald op de juiste plaats.

Wanneer uw pijnspecialist de naald op de juiste plaats heeft gebracht, wordt met behulp van kleine teststroompjes getest of de naald op de juiste plaats staat. U voelt hierbij een mild prikkelend gevoel in de neus of in het gehemelte. Als de naald goed staat, behandelt de pijnspecialist de zenuwknoop met een elektrisch stroompje.

 

Na de behandeling blijft u ter controle nog even op de uitslaapkamer, totdat alle controles stabiel zijn. U wordt dan opgehaald en weer naar de terug naar de dagbehandeling, afdeling D1, gebracht.

Na de behandeling

U mag dezelfde dag niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen en dient ervoor te zorgen dat iemand u naar huis brengt. Na de behandeling kunt u de eerste weken een tijdelijke verergering van uw pijnklachten krijgen. U kunt eventueel extra pijnstillers innemen.

Het resultaat van de behandeling is na een aantal weken het beste te beoordelen. Het is goed mogelijk dat u al eerder een gunstig effect op de pijnklachten bemerkt.

Er wordt een telefonisch consult met u afgesproken, waarin het resultaat van de behandeling met u besproken wordt. Dit zal ongeveer 8 weken na de behandeling plaatsvinden.

 

Belangrijk

 

Voor een goed verloop van de behandeling zijn de onderstaande voorbereidingen van belang:

 

 • Als u een verstoorde bloedstolling heeft of bloed verdunnende medicijnen gebruikt, moet u dit melden aan uw specialist.
 • Als u een pacemaker/ICD heeft, moet u dit van tevoren melden aan uw specialist.
 • Als u zwanger bent, kunt u deze behandeling niet ondergaan omdat er gewerkt wordt met röntgenstralen.
 • Als u ziek bent of koorts heeft op de dag van de behandeling moet u de afspraak afzeggen en moet er een nieuwe afspraak gemaakt worden.
 • Als u overgevoelig/allergisch bent voor bepaalde medicijnen, contrastmiddelen of latex, moet u dit voor de behandeling melden.
 • Na de behandeling mag u dezelfde dag niet meer actief aan het verkeer deelnemen. Zorgt u daarom altijd voor begeleiding.

Mogelijke complicaties/risico's

Elke medische behandeling brengt risico’s met zich mee.

 • Bij elke injectie bestaat er een mogelijkheid op het optreden van een infectie, door steriel te werken is dit risico heel klein.
 • In zeldzame gevallen kan een bacterie uit het wangslijmvlies in het hersenvocht terecht komen waardoor een hersenvliesontsteking kan ontstaan. Krijgt u binnen zes uur na de behandeling hoge koorts boven de 38.5 C met hoofdpijn en nekstijfheid dan moet u direct de polikliniek, het ziekenhuis of uw huisarts bellen om snel met antibiotica te kunnen worden behandeld.
 • In hele zeldzame gevallen kan droogheid van het oog optreden als de zenuwknoop volledig beschadigd wordt.
 • Er bestaat er een kans dat er tijdens de procedure een bloedvaatje geraakt wordt. Dit kan een bloedneus of een bloeduitstorting in de wang geven.
 • Er is een zeer kleine kans op zenuwbeschadiging.
 • Er bestaat een kleine kans dat er tijdelijk een doof gevoel ontstaat in het gehemelte aan de behandelde kant. Dit is van tijdelijke aard.
 • Bij herhaalde behandelingen kan het dove gevoel in het gezicht blijvend zijn.
 •  Tijdens de behandeling kunt u tijdens het inspuiten van de medicijnen (extra) pijn ervaren, dit is van korte duur.
 • Na de behandeling kan enige napijn optreden. Deze klachten verdwijnen in de loop van enkele weken vanzelf.

Contact

Als u binnen 72 uur na ontslag uit het ziekenhuis klachten krijgt, of als u iets wilt vragen, bel dan onderstaande telefoonnummers.

Maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 uur en 16.30 uur
De polikliniek Pijngeneeskunde via (0183) 64 46 67. U kunt ook gebruik maken van BeterDichtbij app.

In de avond en nacht tussen 16.30 uur en 08.00 uur, in het weekend en op feestdagen
De huisartsenpost via (0183) 64 64 10

De medewerkers van de huisartsenpost zijn opgeleid om te beoordelen welke zorg u nodig heeft. U ontvangt een advies of wordt doorverbonden. Na 72 uur kunt u contact opnemen met uw eigen huisarts.