Ganglion sphenopalatinum blokkade

Uw pijnspecialist heeft u voorgesteld om bij u een ganglion sphenopalatinum blokkade te verrichten. Op deze pagina leest u hoe deze behandeling verloopt.

Wat is een ganglion sphenopalatinum blokkade?

Een ganglion is een zenuwknoop waar een aantal zenuwbanen samen komen die belangrijk zijn voor de pijn in een bepaald gebied van het lichaam. Het zogenaamde 'ganglion sphenopalatinum' bevindt zich achterin de neus. Dit ganglion speelt een belangrijke rol bij clusterhoofdpijn (Hortonse neuralgie) en migraine. Ook bij bepaalde aangezichtspijnen kan er een indicatie bestaan om deze zenuwknoop te behandelen. Met behulp van een speciale naald wordt de zenuwknoop opgezocht die verantwoordelijk is voor de pijn.

Hierbij wordt het ganglion sphenopalatinum voor een deel uitgeschakeld met een elektrisch stroompje. Het ganglion wordt hierdoor verwarmd en de zenuwgeleiding onderbroken, zodat deze geen pijnsignalen meer door kan geven. Dit wordt een PRF behandeling genoemd (gepulseerde radiofrequente stroom).

De behandeling

U meldt zich op de dagbehandeling, afdeling 1 Zuid/D1. U wordt naar de recovery gebracht. U komt in rugligging op de behandeltafel te liggen en krijgt een infuus in uw arm, waardoor u tijdens de behandeling een “roesje” krijgt. Tevens worden tijdens de behandeling uw hartslag en zuurstofgehalte in het bloed gemeten.

In overleg met u kan er een lokale verdoving gegeven worden. Hierna brengt de pijnspecialist onder röntgendoorlichting de naald op de juiste plaats.

Wanneer uw pijnspecialist de naald op de juiste plaats heeft gebracht, wordt met behulp van kleine teststroompjes getest of de naald op de juiste plaats staat. U voelt hierbij een mild prikkelend gevoel in de neus of in het gehemelte. Als de naald goed staat, behandelt de pijnspecialist de zenuwknoop met een elektrisch stroompje.

Voor de behandeling

Voor een goed verloop van de behandeling zijn de onderstaande voorbereidingen van belang:

 • Als u een verstoorde bloedstolling heeft of bloed verdunnende medicijnen gebruikt, moet u dit van tevoren melden aan uw specialist. Met enkele bloedverdunners moet u een aantal dagen voor de behandeling stoppen. Uw behandelaar zal dit met u bespreken.
 • Als u een pacemaker/ICD heeft, moet u dit van tevoren melden aan uw specialist.
 • Als u zwanger bent, overleg dan vooraf met uw specialist of de behandeling door kan gaan.
 • Als u overgevoelig/allergisch bent voor bepaalde medicijnen of latex, moet u dit voor de behandeling melden.

Tijdens de behandeling


Na de behandeling

U mag dezelfde dag niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen en dient er voor te zorgen dat iemand u naar huis brengt. Na de behandeling kunt u de eerste weken een tijdelijke verergering van uw pijnklachten krijgen. U kunt eventueel extra pijnstillers innemen.

Het resultaat van de behandeling is na een aantal weken het beste te beoordelen. Het is goed mogelijk dat u al eerder een gunstig effect op de pijnklachten bemerkt.

Er wordt een telefonisch consult met u afgesproken, waarin het resultaat van de behandeling met u besproken wordt. Dit zal ongeveer 8 weken na de behandeling plaatsvinden.

 

Mogelijke complicaties/risico's

Elke medische behandeling brengt risico’s met zich mee.

 • Bij elke injectie bestaat er een mogelijkheid tot infectie. Door zo steriel mogelijk te werken is dit echter minimaal.
 • Er bestaat er een kans dat er tijdens de procedure een bloedvaatje geraakt wordt. Dit kan een bloedneus of een bloeduitstorting in de wang geven.
 • Bij ongeveer 3% van de patiënten treedt een bloedneus op, omdat in de neus een bloedvaatje geraakt kan worden.
 • In zeldzame gevallen kan een bacterie uit het wangslijmvlies in het hersenvocht terecht komen waardoor een hersenvliesontsteking kan ontstaan. Krijgt u binnen zes uur na de behandeling hoge koorts boven de 38.5 C met hoofdpijn en nekstijfheid dan moet u direct de polikliniek, het ziekenhuis of uw huisarts bellen om snel met antibiotica te kunnen worden behandeld.
 • Er bestaat een kleine kans dat er tijdelijk een doof gevoel ontstaat in het gehemelte aan de behandelde kant. Dit is van tijdelijke aard.
 • Bij herhaalde behandelingen kan het dove gevoel in het gezicht blijvend zijn.
 • Na de behandeling kan enige napijn optreden. Deze klachten verdwijnen in de loop van enkele weken vanzelf.

Contact

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, stelt u die dan gerust. U kunt ons op werkdagen tussen 8.30 uur en 16.30 uur bellen.

Telefoonnummer polikliniek pijnbestrijding (0183) 64 2075.

Indien u na de behandeling hinderlijke bijwerkingen heeft of er complicaties optreden, kunt u de eerste 24 uur na de behandeling bellen met de spoedeisende hulp: (0183) 64 44 11.Na de eerste 24 uur kunt u uw huisarts bellen of contact opnemen met de huisartsenpost.