Beknelling van de elleboogzenuw (ulnaris neuropathie)

De behandeling

Houdingsadviezen

Als de klachten licht tot matig zijn kunnen houdingsadviezen, leef-regels en eventuele aanpassingen op uw werk al voldoende zijn om uw klachten te laten verdwijnen. Het is belangrijk om zoveel mogelijk druk op en rek van de elleboogzenuw te voorkomen.

We raden u het volgende aan:

 • Probeer uw elleboog niet herhaald te buigen en te strekken;
 • Probeer niet met uw armen over elkaar te zitten. Leg tijdens het zitten uw arm te rusten op uw bovenbeen met de handpalm naar boven;
 • Houdt de telefoon in uw andere hand;
 • Gebruik een boekstandaard als u veel leest;
 • Plaats op uw werk een kussen onder uw elleboog op het bureau en let op de positie en hoogte van uw toetsenbord;
 • Slaap ’s nachts met een handdoek om uw elleboog gewikkeld. Zo voorkomt u dat u in uw slaap uw elleboog buigt;
 • Vermijd druk op de elleboog en leun er niet op;
 • Vermijd overstrekken van de elleboog.

Operatieve behandeling

Als deze houdingsadviezen na een aantal maanden geen verbetering geven, kan er geopereerd worden. De plastisch chirurg overlegt met u welke operatie voor u het beste is. Soms zijn de klachten zo ernstig dat direct voor een operatie wordt gekozen.

Voor de behandeling

Medicijnen

 • Voor de operatie mag u geen bloedverdunnende medicijnen gebruiken (zoals bijvoorbeeld marcoumar, sintrom, aspirine, Ascal, etc.) Bespreek dit minimaal twee weken voor de operatie met uw plastisch chirurg en de arts die de medicijnen heeft voorgeschreven.
 • Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, zal de plastisch chirurg u vertellen wanneer u voor de operatie moet stoppen met het innemen.
 • Roken vergroot de kans op problemen bij de wondgenezing. Uw plastisch chirurg raadt u daarom aan om minstens zes weken voor de operatie volledig te stoppen met roken.

Gesprek met de anesthesioloog

 • De anesthesioloog bespreekt vooraf met u welke verdoving u krijgt.
 • De ingreep gebeurt onder blokverdoving (regionale verdoving) waarbij uw hele arm wordt verdoofd of onder narcose (algehele anesthesie).

Voorbereiding thuis

 • Neemt u alle medicijnen die u gebruikt, in de originele verpakking, mee naar het ziekenhuis op de dag van uw opname;
 • Breng, naast uw nachtkleding en toiletartikelen, ook pantoffels of slippers mee; Op de dag van operatie mag u geen bodylotion gebruiken; We vragen u uw sieraden thuis te laten en uw piercings uit te doen;
 • Op de dag van de operatie mag u geen make-up en nagellak dragen;
 • Als u kunstharsnagels draagt gelden de volgende regels. Zijn de kunstharsnagels blank gelakt, dan hoeft u ze niet te verwijderen. Zijn de kunstharsnagels niet blank gelakt, dan moet u één nagel per hand verwijderen.
 • Houdt er rekening mee dat u geen contactlenzen, bril, gehoor-apparaten of kunstgebit mag dragen op de operatiekamer;
 • We raden u aan om voor de eerste week na thuiskomst (zelf) hulp te regelen.
 • Na de ingreep mag u niet zelfstandig autorijden. Zorg ervoor dat er vervoer naar huis geregeld is.

Nuchter zijn

Voor deze operatie moet u nuchter zijn. De regels over nuchter zijn leest u bij de nuchterheidscriteria.

De dag van de operatie

U meldt zich op het afgesproken tijdstip op verpleegafdeling 4 West. De verpleegkundige legt u de gang van zaken op de verpleegafdeling uit en controleert de gegevens die tijdens uw intakegesprek zijn genoteerd. Als er geen intakegesprek plaatsgevonden heeft, stelt de verpleegkundige u nog een aantal vragen over uw gezondheid. Vooraf is niet aan te geven op welke kamer u komt te liggen. Dit is afhankelijk van de beschikbare bedden op het moment van uw opname.Op de afdeling wordt gemengd verpleegd; dat betekent dat er mannen en vrouwen op dezelfde kamer kunnen liggen.

Voor de operatie

De verpleegkundige geeft u voorbereidende medicijnen voor de anesthesie (narcose). Dit heet de premedicatie. De premedicatie bestaat vaak uit een rustgevend medicijn en een pijnstiller. Daarna krijgt u een operatiehemd aan. De verpleegkundige brengt u vervolgens met bed naar de voorbereidingsruimte van de operatie-afdeling.

Op de voorbereidingsruimte krijgt u een infuus en wordt u gecontroleerd door de monitor. Van hieruit wordt u naar de operatiekamer gebracht .

Tijdens de behandeling

De operatie zal over het algemeen in dagbehandeling plaatsvinden. U zult na de operatie een aantal uren in het ziekenhuis verblijven.

De operatie vindt plaats met een blockverdoving van de arm of onder algehele verdoving (narcose). Dit bespreekt de anesthesist met u. De operatie gebeurt op de operatiekamer en duurt gemiddeld een half uur.

De arts maakt een snede van ongeveer 4 cm bij uw elleboog en legt zo de zenuw vrij. De wond wordt meestal gehecht met oplosbare hechtingen. Als de hechtingen niet oplosbaar zijn, worden deze na ongeveer twaalf dagen verwijderd. Wanneer de wond gesloten is wordt er een drukverband aangelegd.

Na de behandeling

Na de operatie gaat u naar de verkoeverkamer (uitslaapkamer). Wanneer u met een blockverdoving geopereerd bent mag u vrijwel direct terug naar de afdeling. Wanneer u onder narcose bent geopereerd kunt u zodra u goed wakker bent en de controles goed zijn terug naar de verpleegafdeling.

De verpleegkundige let op nabloeden van de wond. Als het nodig is, krijgt u medicijnen tegen de pijn en/of misselijkheid. Als u niet misselijk bent, mag u weer eten en drinken. U hoort van de verpleegkundige wanneer het infuus verwijderd mag worden.

Controle na de operatie

Eén week na de operatie komt u terug op de polikliniek Plastische Chirurgie. Na zeven tot twaalf dagen kunnen de hechtingen eruit. Als er oplosbare hechtingen gebruikt zijn, zal er alleen een poliklinische wondcontrole gedaan worden. U krijgt hiervoor een afspraak mee voordat u naar huis gaat.

Mogelijke complicaties/risico's

Het is nodig dat u een arts waarschuwt:

 • Als de wond fors gaat bloeden;
 • Bij toenemende pijn;
 • Bij optreden van abnormale zwelling;
 • Als u koorts heeft boven de 38.5°C;
 • Als de pleisters gaan jeuken, ruiken of uitslag veroorzaken;
 • Bij ongerustheid.

Vaak duurt het een aantal maanden tot een jaar voordat de klachten verdwenen zijn. Niet altijd verdwijnen de klachten helemaal. Heel soms gebeurt het dat, na een aanvankelijk herstel na de operatie, de klachten weer terugkomen.

Complicaties

Complicaties zijn zeldzaam, maar kunnen wel degelijk optreden. Meestal gaat het om een nabloeding of een ontstoken wond. Afhankelijk van de ernst van de complicatie, is soms een nieuwe operatie nodig. Bij een infectie helpen vaak medicijnen (antibiotica).

Tijdens kantooruren moet u contact opnemen met de polikliniek Plastische Chirurgie, tel. (0183) 64 46 92.

Buiten kantooruren moet u contact opnemen met Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis via het algemene nummer van het Beatrixziekenhuis, tel 0183 64 44 44. De Spoedeisende Hulp neemt zo nodig contact op met de dienstdoende plastisch chirurg

Leefregels na de behandeling

 • Het is verstandig om uw hand de eerste week na de operatie regelmatig hoog te houden ondersteund met een mitella of kussen. Zo kunt u de zwelling van uw hand en arm zoveel mogelijk tegengaan. U moet uw arm rust geven zolang u het verband om heeft.
 • Tijdens het douchen, moet u het verband droog houden.
 • Met het verband om uw arm mag u niet sporten of autorijden!
 • De mate van napijn is voor iedereen anders. Meestal helpt het om tegen de pijn paracetamol in te nemen.
 • Na de operatie mag u afhankelijk van de pijn uw arm bewegen.
 • De eerste week na de operatie heeft uw arm rust nodig. U mag niet zwaar tillen en geen (belastend) huishoudelijk werk doen.
 • Meestal kunt u in de derde week na de operatie uw arm normaal belasten.

Contact

In deze folder hebben wij u ingelicht over de operatie en de na-behandeling. Een dergelijke beschrijving kan echter nooit volledig zijn. Ook komt deze informatie niet in plaats van een gesprek met uw arts. De plastisch chirurg zal steeds bereid zijn om u persoonlijk één en ander uit te leggen en op uw vragen in te gaan.

Uit deze folder kunt u geen garantie ontlenen betreffende resultaten. Garantie op de resultaten of op een ongestoord beloop kunnen wij u nimmer geven. Complicaties kunnen altijd optreden.

Soms is het noodzakelijk om een aanvullende operatie uit te voeren voor het verkrijgen van een goed eindresultaat.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u bellen naar de polikliniek Plastische Chirurgie, tel. (0183) 64 46 92.