Intensive Care (IC)

Het specialisme

Op de intensive care (ic) komt u terecht als u een grote operatie gehad heeft of als één of meerdere belangrijke lichaamsfuncties bedreigd worden. Denk bijvoorbeeld aan problemen met ademhalen, met de nieren of bloedvergiftiging (sepsis). Speciale ondersteuning en bewaking van de patiënt is dan noodzakelijk.

Op de afdeling is apparatuur aanwezig om deze lichaamsfuncties te bewaken en te ondersteunen. Ook kan een machine een orgaanfunctie tijdelijk overnemen. Op de intensive care zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week, artsen direct beschikbaar. 

Wie werkt er?

Een speciaal opgeleid team van specialisten en verpleegkundigen behandelt de patiënt die opgenomen is op de afdeling Intensive Care geneeskunde (IC).

  •  Intensivisten
    De medische verantwoordelijkheid op de Intensive Care ligt bij intensivisten, specialisten in de intensive care geneeskunde.
  • IC-Verpleegkundigen
    De verpleegkundige zorg op de Intensive Care wordt uitgevoerd door speciaal opgeleide verpleegkundigen. Deze zijn allen gespecialiseerd in de opvang, bewaking en behandeling van ernstig zieke patiënten.
  • Ondersteunende specialismen, zoals fysiotherapeuten, diëtisten, apothekers en microbiologen.

Dagelijks vindt op de afdeling tussen de middag een patiëntbespreking plaats. Alle specialisten die betrokken zijn bij de behandeling van de patiënt overleggen. Alle onderzoeken die zijn uitgevoerd bespreekt het team en wordt de best mogelijke behandeling vastgesteld.

Meer informatie

U kunt meer informatie over de intensive care vinden op de volgende pagina’s:

  • De website van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care: www.nvic.nl
  • De website van de patiëntenorganisatie voor (voormalig) IC-patiënten en hun naasten: www.icconnect.nl