Pre-operatieve screening (POS)

Op de polikliniek

Over het algemeen zal uw eerste contact met de anesthesioloog via de polikliniek verlopen. Op doorverwijzing van een specialist. U kunt voor een bezoek aan de anesthesioloog terecht op onze polikliniek in Gorinchem of de Lingepolikliniek in Leerdam. 

Op de polikliniek preoperatieve screening wordt door de anesthesioloog bekeken of u ‘gezond’ genoeg bent om een operatie te ondergaan. Is dit positief, dan worden de mogelijkheden van anesthesie (verdoving) bepaald. Na het beantwoorden van een aantal vragen over uw algemene gezondheidstoestand volgt een kort lichamelijk onderzoek. Afhankelijk van uw conditie en het type operatie die u moet ondergaan krijgt u advies en uitleg over de verschillende mogelijkheden en vormen van anesthesie. Soms blijkt aanvullend laboratoriumonderzoek of een consult van een andere specialist, bijvoorbeeld een cardioloog, longarts of internist, nodig.

Afspraak maken

Wilt u een afspraak maken voor een polikliniekbezoek? Dan kunt u bellen met de polikliniek preoperatieve screening. Zij zijn bereikbaar via (0183) 64 45 18. Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Voor informatie over uw operatiedatum (vijf werkdagen na uw POS-bezoek) belt u met Bureau Opname. Zij zijn bereikbaar via (0183) 64 44 49. Op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur.

Voorbereiding

Voor uw eerste polikliniekbezoek hoeft u geen speciale voorbereidingen te treffen.

Meenemen

Het is belangrijk dat u bij uw bezoek aan de polikliniek de volgende dingen meeneemt:

  • uw patiëntenpas;
  • een geldig identiteitsbewijs;
  • de verwijsbrief van uw huisarts;
  • de afsprakenkaart van de specialist (als u die heeft);
  • een actueel medicatieoverzicht (op te vragen bij uw apotheek).

Tips voor het gesprek

Het is aan te bevelen tevoren op te schrijven wat uw klachten zijn en wat u precies allemaal wilt weten. Ter voorbereiding kunt u op deze website van een aantal specialismen meer te weten komen over het 'wat, hoe en wie'.

Pre-operatieve screening - kinderen

Wordt uw kind opgenomen voor een ingreep? Dan bezoekt u samen met uw kind de Pre-operatieve screening. Tijdens dit gesprek:

  • onderzoekt de anesthesioloog uw kind;
  • hebben u en uw kind voldoende gelegenheid om vragen te stellen;
  • geeft u en/of uw kind toestemming voor de anesthesie.