Interne geneeskunde

Op de polikliniek

Over het algemeen zal uw eerste contact met de internist via de polikliniek verlopen, op doorverwijzing van uw huisarts of via een andere specialist. U kunt voor een bezoek aan de internist terecht op onze polikliniek in Gorinchem of de Lingepolikliniek in Leerdam.

Op de polikliniek interne geneeskunde kunt u terecht voor diverse onderzoeken en behandelingen.

Wie werkt er?

  • internisten
  • internist - intensivist
  • verpleegkundig specialist: Zij zijn opgeleid om een aantal medische handelingen uit te voeren binnen vaste richtlijnen. Verpleegkundig specialisten combineren verpleegkundige en medische taken in de zorg voor patiënten. Daarnaast werken zij aan kwaliteitsverbetering.
  • oncologieverpleegkundige: Zij zijn gespecialiseerd in de begeleiding van patiënten met een specifieke aandoening.

Afspraak maken

Wilt u een afspraak maken voor een polikliniekbezoek in Gorinchem of in Leerdam? Belt u dan naar het secretariaat interne geneeskunde via telefoonnummer (0183) 64 43 80.

Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur.

Is er acuut hulp noodzakelijk, waarschuw dan uw huisarts. Deze kan direct met de dienstdoende arts overleggen, waarna u, al dan niet per ambulance, naar het ziekenhuis kunt worden gebracht. Indien wachten op de huisarts naar uw oordeel niet verantwoord is, bel dan het alarmnummer 112.

Voorbereiding

Voor uw polikliniekbezoek hoeft u geen speciale voorbereidingen te treffen.

Meenemen

Het is belangrijk dat u bij uw bezoek aan de polikliniek de volgende dingen meeneemt:

  • uw patiëntenpas;
  • een geldig identiteitsbewijs;
  • de verwijsbrief van uw huisarts;
  • de afsprakenkaart van de specialist (als u die heeft);
  • een actueel medicatieoverzicht (op te vragen bij uw apotheek).

Tips voor het gesprek

Het is aan te bevelen tevoren op te schrijven wat uw klachten zijn en wat u precies allemaal wilt weten. Ter voorbereiding kunt u op deze website van een aantal specialismen meer te weten komen over het 'wat, hoe en wie'.