Behandelwijzer chemotherapie

De behandeling

Binnenkort begint u met uw behandeling tegen kanker. Deze behandeling kan bestaan uit chemotherapie, soms in combinatie met doelgerichte therapie. Een andere woord voor chemotherapie is een behandeling met cytostatica.

Voordat de behandeling begint, vertellen de specialist en de oncologieverpleegkundige u over de behandeling die u gaat krijgen. Aangezien het om veel informatie gaat, is het niet eenvoudig om alles in één keer te onthouden. Daarom is deze informatie opgeschreven in deze behandelwijzer, zodat u thuis alles nog eens rustig na kan lezen. De behandelwijzer bestaat uit dit boekje plus het inlegvel met de kuur die u gaat krijgen.

In het boekje staat algemene informatie en het inlegvel geeft specifieke informatie over uw kuur.Niet alle bijwerkingen die in het boekje staan zijn bij uw kuur van toepassing.

Contact

Als u binnen 72 uur na ontslag uit het ziekenhuis klachten krijgt, of als u iets wilt vragen, bel dan onderstaande telefoonnummers.

Maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 uur en 20.00 uur
De afdeling Dagbehandeling via (0183) 64 47 52

In de nacht tussen 20.00 uur en 07.00 uur, in het weekend en op feestdagen

De huisartsenpost via (0183) 64 64 10

De medewerkers van de huisartsenpost zijn opgeleid om te beoordelen welke zorg u nodig heeft. U ontvangt een advies of wordt doorverbonden. Na 72 uur kunt u contact opnemen met uw eigen huisarts.