Fysiotherapie

Op de polikliniek

Op de polikliniek/afdeling Fysiotherapie vinden behandelingen plaats voor mensen met problemen aan het bewegingsapparaat. Deze behandelingen zijn erop gericht uw bewegend functioneren te verbeteren. Denk daarbij aan revalidatie na een CVA of begeleiding bij sportblessures. Daarbij krijgt u (of uw kind) behandeling, begeleiding en voorlichting van een fysiotherapeut.

Faciliteiten

U vindt op de polikliniek alle faciliteiten die een goede behandeling mogelijk maken, waaronder:

  • meerdere behandelcabines;
  • speciale oefenruimte voor het behandelen van kinderen;
  • oefenzalen met trainingsapparatuur, een oefenbad en een vlinderbad;
  • apparatuur voor het meten van spierkracht;
  • isokinetisch testapparaat (Biodex). Dit objectief meetinstrument geeft de (kracht)vooruitgang aan in bijvoorbeeld knie, arm of elleboog. De meetgegevens kunnen worden gebruikt voor hervatting van werken en/of sporten.

Met en zonder verwijzing

Als u onder behandeling gaat of staat in het Beatrixziekenhuis, dan kan fysiotherapie deel uitmaken van uw behandeling of opname. U komt dan op verwijzing van uw huisarts of specialist voor, tijdens of na uw opname of behandeling langs bij de fysiotherapeut. Heeft u geen verwijzing van uw huisarts of medisch specialist? Ook dan kunt u voor een consult of behandeling bij ons terecht. Neem gerust contact met ons voor het maken van een afspraak.

Samenwerking

De fysiotherapeuten werken tijdens uw behandeling samen met de verpleegkundigen, ergotherapeuten en logopedisten. Daarvoor vindt wekelijks afstemming plaats tussen de professionals uit de verschillende disciplines. Bij revalidatie is er eveneens een intensieve samenwerking met de revalidatieartsen van Rijndam Revalidatie.

Afspraak maken

U kunt met én zonder verwijzing van uw huisarts of medisch specialist terecht bij een van de fysiotherapeuten van het Beatrixziekenhuis. Voor het maken van een afspraak neemt u contact op met het secretariaat via telefoonnummer (0183) 64 43 92. Het secretariaat is op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 12.30 en van 13.00 tot 16.30 uur.

Mocht u onverhoopt de afspraak niet na kunnen komen, verzoeken wij u dit minimaal 24 uur van tevoren te laten weten via bovenstaand telefoonnummer. Bij niet tijdig afzeggen van de behandeling kan het betreffende behandeltarief bij u in rekening worden gebracht.

Tijden spreekuur

U kunt bij een fysiotherapeut terecht op werkdagen van 8.00 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 18.00 uur. Daarnaast zijn er op maandag en donderdag avondspreekuren tot 20.00 uur. Afhankelijk van uw behandeling duurt een afspraak gemiddeld 30 tot 60 minuten.

Route

U vindt de polikliniek Fysiotherapie op de begane grond, H0. Bij binnenkomst in het Beatrixziekenhuis volgt u hiervoor de routeborden met H0 of vraagt u één van de gastvrouwen of -heren.

Voorbereiding

Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en (aanvullende) zorgverzekering ontvangt u een vergoeding voor uw behandeling door de fysiotherapeut. Wij adviseren u hiernaar vooraf navraag te doen bij uw zorgverzekeraar. Indien u niet of onvoldoende verzekerd bent, zijn de kosten (of een gedeelte daarvan) voor uw eigen rekening. Dit geldt overigens ook voor gemaakte vervoerskosten.

Meenemen

Voor uw eerste gesprek met/behandeling door de fysiotherapeut vragen we u:

  • uw patiëntenpas mee te nemen.
  • gemakkelijk zittende kleding aan te trekken of mee te nemen. Voor sommige behandelingen is het gewenst dat u gemakkelijk zittende kleding en/of sportschoenen draagt. U kunt zich omkleden – en na afloop eventueel douchen – in één van de kleedkamers.
  • een handdoek mee te nemen. Om praktische en hygiënische redenen kan het nodig zijn deze tijden de behandeling te gebruiken.
  • geen waardevolle spullen mee te nemen. Mocht u onverhoopt toch waardevolle spullen bij u hebben dan kunt u gebruik maken van één van de kluisjes op de afdeling.

Indien u voor behandeling in het oefenbad komt, ontvangt u bij het maken van de afspraak aanvullende informatie.

Tips voor het gesprek

Samen naar het eerste gesprek

Wilt u bij uw eerste bezoek aan de fysiotherapie iemand meenemen, dan is dat geen probleem. Vaak is het prettig dat u iemand bij u heeft die eveneens vragen kan stellen en op de hoogte is van de gemaakte afspraken. De vervolgafspraken/-behandelingen vinden op individuele basis plaats. Indien u het prettig vindt een keer iemand mee te nemen naar deze afspraken (bijvoorbeeld uw partner), dan kunt u dat overleggen met uw fysiotherapeut. Behandeling van kinderen vindt altijd plaats in aanwezigheid van de ouder(s).

Privacy

Een aantal behandelingen vindt in groepsverband plaats. De fysiotherapeut bewaakt ook dan te allen tijde uw privacy. Heeft u behoefte aan een persoonlijk gesprek met uw behandelend fysiotherapeut? Geef dat dan bij hem/haar aan.