Allergologisch onderzoek

Het onderzoek

Klachten van de huid of luchtwegen kunnen soms door een overgevoeligheid (allergie) veroorzaakt worden. Bij verdenking op een allergie kan allergologisch onderzoek uitgevoerd worden om na te gaan of er een allergie aanwezig is. Geprobeerd wordt om de oorzaak van de allergie te achterhalen.

Voor allergietesten zijn een aantal mogelijkheden aanwezig. Sommige allergieën kunnen door middel van een bloedtest aangetoond worden. Andere allergieën kunnen door kleine injecties of het zetten van krasjes op de huid achterhaald worden. Bij eczeem moet in de meeste gevallen een epicutaantest (plaktest) uitgevoerd worden.

Afhankelijk van de bevindingen bij de testen is soms verder onderzoek noodzakelijk om een oorzaak te achterhalen.

Voor het onderzoek

Zon en zonnebanken

Wanneer de huid aan de zon of licht van zonnebanken wordt blootgesteld, wordt de huid minder gevoelig voor de allergietest. Daarom mag de rug twee weken, voorafgaande aan de test, niet aan zonlicht of een zonnebank bloot gesteld worden.

Medicijnen zoals prednison, dexamethason ed. (corticosteroïden)

Het gebruik van deze medicijnen moet, zo mogelijk, ten minste een week voor de test gestaakt worden. De test is niet betrouwbaar wanneer dergelijke medicijnen gebruikt worden.

Medicijnen tegen jeuk, allergie, netelroos (urticaria) of depressies

Het gebruik van deze medicijnen moet tenminste drie dagen voor aanvang van de test gestaakt worden. De test is niet betrouwbaar wanneer de medicijnen niet tijdig gestaakt worden. Wanneer u niet zeker weet of uw medicijnen tijdelijk gestaakt moeten worden, neem dan contact op met de polikliniek dermatologie.

Soms is het niet mogelijk om de medicijnen te staken. Er kan dan toch besloten worden om de test uit te voeren. Maar helaas is het dan vaak niet mogelijk om de test goed te beoordelen en een allergie aan te tonen of uit te sluiten.

Zalven, crèmes en lotions

Als voorbereiding op een epicutaantest (plaktest) mogen in de 10 dagen, voorafgaande aan de test, geen lotions, crèmes, of zalven op de rug aangebracht worden.

Tijdens het onderzoek

Epicutaantest

Een epicutaantest (plaktest) is een methode om vast te stellen of een bepaalde stof bij huidcontact een eczeem veroorzaakt. De test verloopt als volgt:

 • Op de eerste dag worden een groot aantal stoffen door middel van pleisters op de rug aangebracht. Deze pleisters moeten twee dagen op de rug blijven. Om ervoor te zorgen dat de pleisters goed op hun plaats blijven, kunt u niet sporten en mogen de pleisters niet nat worden.
 • Twee dagen later worden op de polikliniek de pleisters verwijderd. Daar waar de teststoffen werden aangebracht, wordt de huid gemarkeerd met onzichtbare inkt. De huidreactie op de teststoffen wordt beoordeeld. U mag nog steeds niet douchen of sporten.
 • Een dag later wordt de huid opnieuw beoordeeld. Met behulp van een speciaal soort licht, wordt de onzichtbare inkt zichtbaar.

Welke stoffen worden getest?

Altijd worden de 30 stoffen getest, die in Europa het meest van al verantwoordelijk zijn voor allergieën. Het betreft o.a. geurstoffen, conserveermiddelen en zalfbestanddelen, die regelmatig in cosmetica verwerkt worden, maar ook een aantal stoffen uit lijmen, planten, metalen zoals nikkel, etc.

Wanneer er een vermoeden bestaat op een allergie, kunnen afhankelijk van de vermoedelijke oorzaak ook andere stoffen getest worden. Zo worden bij kapsters bij verdenking op een allergie voor producten op het werk specifieke stoffen getest waar kapsters regelmatig mee in aanraking komen. Bij verdenking op een allergie voor textiel worden stoffen getest die vaak in textiel verwerkt worden en regelmatig een allergie veroorzaken.

Om de kans te verkleinen dat een allergie over het hoofd wordt gezien, wordt u, voor zover dat van belang is, gevraagd om ook producten van uzelf of van uw werk mee te nemen voor de test.

Wanneer u gevraagd bent om producten van thuis of van het werk mee te nemen, dan moet u met het volgende rekening houden:

 • Geef de stoffen waarvan is aangegeven dat deze ruim twee weken voor de test moeten worden afgeleverd op tijd af op de polikliniek.
 • Neem de resterende stoffen mee op de eerste dag dat u voor de allergietest een afspraak heeft. Zorg ervoor dat u duidelijk op ieder flesje schrijft welk product zich in het flesje bevindt.
 • Zorg ervoor dat bij alle flesjes duidelijk uw naam en geboortedatum vermeldt staat. Alleen kleine hoeveelheden worden bij de test gebruikt.
 • Een kleine hoeveelheid van enkele druppels of enkele grammen van iedere stof is voldoende voor de test.
 • Materiaal van planten moet vers gebruikt worden. Neem deze mee op de dag van de test. Hou bij warm weer het plantenmateriaal koel.
 • Niet alle materialen zijn te testen. Materialen die huidirritatie veroorzaken, kunnen vaak niet getest worden.
 • Van producten, die u op uw werk gebruikt, is het noodzakelijk om een veiligheidsvoorschrift bij ons af te geven. U kunt het veiligheidsvoorschrift van de producten verkrijgen via uw bedrijf of uw bedrijfsarts.
 • Van handschoenen, kleding, schoenen etc. kan een klein stukje afgenomen worden voor de test. Dit gebeurt op de dag van de test zelf.

Wat zijn de risico’s van de test?

Wanneer u op één of meerdere teststoffen allergisch bent, zal een eczeem op de rug ontstaan. Dit gaat gepaard met jeuk. In zeldzame gevallen ontstaat een blaar of een wond.

Fotopatchtest

Wanneer het vermoeden bestaat dat huidklachten alleen ontstaan nadat de huid aan zonlicht wordt blootgesteld, kan een fotopatchtest uitgevoerd worden. Het verloop van de test is bijna hetzelfde als met een epicutaantest. Het enige verschil met een epicutaantest is, dat een deel van de stoffen wordt blootgesteld aan ultraviolet A-licht.

Eén dag na het aanbrengen van de teststoffen wordt de helft van de pleisters verwijderd en worden de betreffende stoffen aan ultraviolet A-licht blootgesteld. In de daarop volgende dagen wordt op dezelfde wijze als bij de epicutaantest nagegaan of er een huidreactie ontstaat.

Open en gesloten test

Bij uitzondering veroorzaken producten door huidcontact een snelle huidreactie, waardoor galbulten (netelroos, urticaria) ontstaan. Om een dergelijke snelle reactie te kunnen beoordelen, moet de huid 30 minuten na het aanbrengen van de teststoffen bekeken worden. U moet hiervoor op de polikliniek een half uur wachten, waarna de pleisters kortdurend verwijderd worden om de huid te beoordelen. Vervolgens verloopt een dergelijke test hetzelfde als bij een epicutaantest.

Waar u aan moet denken tijdens deze testen:

Bij een epicutaantest, fotopatchtest en open en gesloten test worden plakkers op de rug aangebracht. Deze moeten goed op hun plaats blijven. Neem daarom de volgende voorzorgen in acht:

 • Draag wat strakke kleding.
 • De plakkers en de aftekenvloeistof mogen niet nat worden. U kunt niet douchen, baden of zwemmen.
 • Voorkom transpireren, want dan laten de pleisters los of loopt de aftekenvloeistof uit. Ga niet sporten en doe geen zware arbeid.

Priktest

Een priktest wordt gebruikt voor het aantonen van allergieën, die hooikoorts of astma veroorzaken. Hierbij kan gedacht worden aan allergieën voor graspollen, boompollen, huisstofmijt, dierenharen etc. Ook een allergie voor sommige voedingsmiddelen kan op deze wijze aangetoond worden.

Hoe verloopt de test?

De binnenzijde van de onderarm wordt schoongemaakt met alcohol. Vervolgens wordt een pleister met cijfertjes op de onderarm geplakt. Bij ieder cijfertje wordt een druppeltje vloeistof op de arm aangebracht. Ieder druppeltje bevat in een lage concentratie de te testen stof (huisstofmijt, graspollen etc.).

Met een heel klein dun naaldje wordt door het druppeltje in de huid geprikt. Hierdoor komt een klein beetje testvloeistof in de huid. Wanneer een allergie voor de testvloeistof aanwezig is, ontstaat binnen een kwartier een huidreactie Deze huidreactie lijkt op een muggenbult.

Is het prikken pijnlijk?

Het naaldje dat voor de test gebruikt wordt is heel klein en dun. Het wordt alleen gebruikt om het oppervlak van de huid door te prikken. Er ontstaat geen bloeding, daarvoor is de prik te klein. De prik veroorzaakt wel enige huidirritatie, maar de meeste mensen vinden het niet pijnlijk.

Hoe lang duurt de test?

Het zetten van de prikjes neemt 5 tot 10 min. in beslag. Vervolgens moet u 15 min. wachten. Dan wordt de huidreactie beoordeeld.

Hoe wordt de huidreactie beoordeeld?

De omvang van de huidreactie wordt vastgesteld. Dit is een maat voor de allergie. Deze reactie wordt vergeleken met een controlevloeistof, die bij iedereen een reactie veroorzaakt.

Hoe lang duurt het voordat de huidreactie verdwijnt?

Hoe heftiger de reactie, des te langer het duurt voor de huidirritatie verdwijnt. Heeft u een omvangrijke reactie, dan kan het een dag duren voordat de rode kleur en de jeuk volledig zijn verdwenen. Gewoonlijk verdwijnt de jeuk na 15 min. langzaam.

Wat gebeurt er bij krabben?

Wanneer u gaat krabben, neemt de huidreactie en de jeuk toe. Probeer daarom niet te krabben.

Wat zijn de risico’s van de test?

Er is altijd een kleine kans op een overmatige allergische reactie met veel jeuk. In zeldzame gevallen ontstaat een ernstige reactie met shock.

Intracutaantest

Een intracutaantest is hetzelfde als een priktest. Maar bij een intracutaantest wordt niet zoals bij een priktest een druppeltje van een testvloeistof op de huid aangebracht. Bij de intracutaantest wordt 0,1 ml van een testvloeistof in de huid ingespoten. De intracutaantest is gevoeliger en is nauwkeuriger dan een priktest, maar de test heeft ook nadelen:

 • Er kunnen minder stoffen per keer getest worden dan bij een priktest.
 • Bij een allergie voor een teststof zal de reactie groter en heftiger zijn. De huid jeukt meer en langer dan bij de priktest.
 • Het risico op een overmatige allergische reactie met shock is groter dan bij de priktest. 

Contact

Wij vertrouwen erop u hiermee goed geïnformeerd te hebben. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u deze gerust stellen aan de behandelend arts.