Wat biedt de dagbesteding?

Voor iedereen is het belangrijk om de dag op een leuke en zinvolle manier door te komen. Ook als u bijvoorbeeld ouder wordt, een beperking heeft, u zich zonder hulp van anderen niet helemaal zelf kunt redden of wanneer u op een wachtlijst voor een verpleeghuis staat. In sommige gevallen zorgt het bezoek aan de dagbesteding voor een adempauze bij uw mantelzorger (respijtzorg). Rivas dagbesteding biedt hiermee ondersteuning aan cliënt en mantelzorger.

 

Bevordering van zelfredzaamheid en ondersteuning van mantelzorger

Op de dagbesteding wordt uitgegaan van uw mogelijkheden en onze medewerkers vullen die verder aan. Zo werken we samen met u aan het vergroten of het behouden van uw zelfredzaamheid, waardoor u langer veilig en zelfstandig thuis kan wonen.

Dat doen we door actief, eigentijds en zinvol bezig te zijn in een prettige omgeving. Omdat dit voor iedereen anders is, bepaalt u samen met onze zorgprofessionals de activiteiten die aansluiten bij uw zorgvraag en die u tijdens de dagbesteding wilt doen.

Rivas biedt een duidelijke dagstructuur voor de bezoekers van de dagbesteding, die ze thuis kunnen voortzetten. Hierdoor kunnen de cliënten vaak langer thuis kan blijven wonen en dit biedt mantelzorgers en partners handvatten om hen te ontlasten.

Kennis en ervaring

Onze medewerkers hebben kennis en ervaring met:

  • Professionele begeleiding bij activiteiten die gericht zijn op het behouden of vergroten van vaardigheden en fysieke en mentale mogelijkheden.
  • Ondersteuning bij het innemen van eigen medicatie die door cliënten wordt meegenomen naar de dagbesteding.
  • Het bieden van een heldere, vaste dagindeling binnen een veilige en beschermde omgeving.
  • Extra aandacht voor voeding.
  • Ondersteuning bij dagelijkse behoeften en activiteiten, om deze thuis voort te kunnen zetten.
  • Extra zorg en ondersteuning van bijvoorbeeld fysiotherapeut, ergotherapeut en logopedist.

  Contact

  Voor de dagopvang heeft u een indicatie nodig.
  Meer weten? Neem dan contact op met een locatie van uw voorkeur of neem contact op via Rivas Zorglijn 0900-8440.