Dagbesteding Respijtzorg

Respijtzorg

Ouderen wonen graag zo lang mogelijk zelfstandig thuis en kunnen ook steeds langer zelfredzaam zijn, vaak dankzij familie en naasten. Met de komst van de Wmo 2015 hebben gemeenten de verantwoordelijkheid gekregen om mantelzorgers goed te ondersteunen. Respijtzorg of vervangende mantelzorg hoort daarbij. Het gaat bij respijtzorg om de tijdelijke, kortdurende overname van de zorg met als doel de mantelzorger een adempauze te geven. Mantelzorgers houden het namelijk langer vol als zij af en toe de zorg uit handen geven en zelf nieuwe energie opdoen.

Vormen van respijtzorg

Respijtzorg is de verzamelnaam voor uiteenlopende vormen van mantelzorgvervanging. Het kan gaan om opvang thuis of buitenshuis, geboden door familie, vrijwilligers of zorgprofessionals, gefinancierd uit eigen middelen, door de zorgverzekeraar (Wet langdurige zorg en Zorgverzekeringswet) of de gemeente (Jeugdwet of Wet maatschappelijke ondersteuning).
De overname van de zorg kan incidenteel zijn, bijvoorbeeld tijdens vakantie van mantelzorger en de zorgvrager waarbij de zorg wordt overgenomen door een zorgprofessional, maar het kan ook gaan om wekelijks een dagdeel (dagbesteding) of maandelijks een weekend (kortdurend verblijven in een Rivas-pension.)

Aanbod respijtzorg Rivas Zorggroep

Ons aanbod voor respijtzorg bestaat uit:

Extra diensten:

Respijtzorg bieden we in de gemeente Sliedrecht in samenwerking met zorgaanbieders Hof van Sliedrecht en Waardeburgh.

Financiering

Respijtzorg is soms gratis, bijvoorbeeld omdat het vrijwilligerswerk is. Als er wel kosten aan verbonden zijn, kan de mantelzorger die mogelijk vergoed krijgen:

Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Dit is mogelijk als de zorgvrager zelf ondersteuning krijgt vanuit de Wmo. In dat geval kan de mantelzorger respijtzorg aanvragen bij de gemeente. Hiervoor geldt een inkomens- en vermogensafhankelijke, eigen bijdrage.

Vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)
Als de zorgvrager zorg vanuit de Wlz krijgt via een persoonsgebonden budget (pgb), kan vanuit datzelfde budget ook respijtzorg ingekocht worden voor maximaal 156 etmalen per jaar (gemiddeld 2 etmalen per week). Het zorgkantoor moet voor de aangevraagde pgb-logeeropvang de zorgbeschrijving en het zorgcontract goedkeuren.
door de zorgverzekeraar.

Vanuit de eigen zorgverzekeraar (Zorgverzekeringswet)
Sommige zorgverzekeraars vergoeden respijtzorg geheel of gedeeltelijk binnen de aanvullende verzekering. Onderzocht is welke vergoedingen de verzekeraars in 2017 bieden. Bekijk het vergoedingenoverzicht 2017 (bron: Consumentenbond en Mezzo voor mantelzorgers).

Vanuit het persoonsgebonden budget (pgb):
Vergoeding vanuit het pgb is ook mogelijk vanuit:

  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • Jeugdwet
  • Wet langdurige zorg (Wlz)
  • Zorgverzekeringswet

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube en Vimeo. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Lees meer over het cookiebeleid