Wonen met zorg Kosten Huurappartementen met zorg

Kosten en vergoedingen Huurappartementen met zorg

Wat kost het?
U kunt al vanaf € 37,85 per dag een appartement huren bij Rivas. Het is van uw persoonlijke situatie (inkomen, eigen bijdrage) afhankelijk of en in welke mate u voor huurtoeslag in aanmerking komt. U kunt een kostenberekening op maat laten maken en een kijkje nemen in de appartementen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de verhuurcoördinator.

Wat wordt vergoed?
Wanneer u een indicatie voor een MPT of VPT heeft, wordt de zorg grotendeels vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). U hoeft zich niet apart te verzekeren voor de Wlz. Iedereen die in Nederland woont of werkt is hiervoor automatisch verzekerd.

Wanneer u een PGB heeft, betaalt u de kosten vanuit het persoonsgebonden budget.

Informatie over vergoeding van de wijkverpleging kunt u hier vinden. De medische zorg krijgt u van uw huisarts en wordt vergoed vanuit uw basisverzekering.

Eigen bijdrage
Indien u een PGB, MPT of VPT indicatie heeft, betaalt u meestal ook een eigen bijdrage. Dit wordt vastgesteld aan de hand van uw inkomen. De hoogte van uw eigen bijdrage kunt u berekenen via de website van het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Voor vragen over de eigen bijdrage kunt u contact opnemen met het CAK, via telefoonnummer 0800 0087 of kijk op www.hetcak.nl.

Dienstverleningsovereenkomst
Wanneer u een appartement met zorg huurt bij Rivas, wordt apart een dienstverleningsovereenkomst met u afgesloten voor diensten die u binnen de woonlocatie naast het wonen kunt afnemen. De dienstverleningsovereenkomst heeft een looptijd jaarlijks tot 1 maart, waarna een nieuw voorstel wordt gedaan. Onderstaande componenten en prijzen worden voor de dienstverlening gehanteerd. Het is ook mogelijk om individuele afspraken over de zorg en dienstverlening met de teamleider van uw woonlocatie te maken.

Naam Bedrag per maand Omschrijving
Maaltijdservice € 439,73 inclusief 9% BTW Drie maaltijden per dag; koffie/thee in algemene ruimte.
Schoonmaak Nader te bepalen Eens per week schoonmaken van appartement. Alleen van toepassing als er geen WMO-indicatie is. Dit wordt dan een doorverwijzing naar Tzorg.
Logistieke kosten linnenpakket € 10,- per maand Via https://nl.cleanlease.com/nl/consument
Dagbesteding Nader te bepalen Per dagdeel kan hiervoor betaald worden. Er wordt individueel gekeken naar mogelijkheden en een eventuele indicatie.
Dagactiviteiten Nader te bepalen Meedoen aan activiteiten in algemene ruimten.
Professionele alarmopvolging Nader te bepalen Professionele alarmopvolging. Dit is mede afhankelijk van uw indicatie. Dit kan afgesloten worden via de Zorglijn.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de verhuurcoördinator via het telefoonnummer (0183) 61 24 02 of het interesseformulier invullen.

Alle genoemde prijzen gelden voor 2024.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube en Vimeo. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Lees meer over het cookiebeleid