Ontsteking van het vaatvlies in het oog (uveïtis)

Wat is…

Uveïtis is een ontsteking van het vaatvlies in het oog. Uveïtis wordt ingedeeld in drie vormen, afhankelijk van de plaats in het oog waar de ontsteking het hevigst is.

Deze vormen zijn:

  • uveïtis anterior (aan de voorkant)
  • uveïtis intermedia (middenin)
  • uveïtis posterior (aan de achterkant)

Soms is dit onderscheid niet goed mogelijk. Er kan ook sprake zijn van een ontsteking in het hele oog (panuveïtis). Deze indeling is van belang, omdat de verschillende vormen van uveïtis een verschillend verloop hebben. Het verloop bepaalt onder andere de keuze van de behandeling. Bij een uveïtis zijn de aangrenzende lagen, zoals netvlies en harde oogrok, meestal ook betrokken bij de ontsteking.

Symptomen

Patiënten met deze aandoening klagen vaak over een vermindering van het gezichtsvermogen van één of beide ogen. Ze zien wazig, hebben last van zwarte vlekjes of slierten in het beeld. Een aantal patiënten kan het licht niet goed verdragen; soms is het oog pijnlijk en rood. Uveïtis kan heel plotseling beginnen met een pijnlijk, rood oog of met een zeer geleidelijk waziger zien. Het kan in één oog voorkomen of afwisselend in één van beide ogen of in beide ogen tegelijk.

Oorzaken

Als de oogarts uveïtis heeft vastgesteld, volgt in de meeste gevallen uitgebreider onderzoek (bloedonderzoek, longfoto, enzovoort) om een oorzaak op te sporen. Soms ontstaan ontstekingen in het lichaam van buitenaf, bijvoorbeeld door een infectie en soms ontstaan ze vanuit het lichaam zelf, bijvoorbeeld bij reuma in de gewrichten.
In bijna de helft van de gevallen is uveïtis een onderdeel van een algemeen ziekteproces: de oogontsteking is dan een onderdeel van een ziektebeeld. Om deze reden kan de oogarts u verwijzen naar een andere specialist voor verder onderzoek.
In ongeveer de helft van de gevallen blijft de oorzaak onbekend. Door onderzoek en uitbreiding van diagnostische middelen wordt tegenwoordig steeds vaker een oorzaak of mogelijk verband opgespoord.| Alle vormen van uveïtis kunnen leiden tot een tijdelijke of blijvende vermindering van het gezichtsvermogen. De ontsteking kan verschillende delen van het oog beschadigen. Bekende complicaties zijn hoornvlies-afwijkingen, staar, verhoogde oogboldruk en netvliesschade in lichte of ernstige mate.