Kindergeneeskunde

Op de polikliniek

Vaak komt u op doorverwijzing van uw huisarts of via een andere specialist bij de kinderarts terecht. U kunt voor een bezoek aan de kinderarts terecht op onze polikliniek in Gorinchem of de Lingepolikliniek in Leerdam. Op de polikliniek kindergeneeskunde kunt u terecht voor:

  • diverse onderzoeken en behandelingen van aandoeningen en ziekten bij kinderen en jongeren;
  • de zorg voor pas- en te vroeggeborenen;
  • problemen van aangeboren en erfelijke aandoeningen.

Wie werkt er?

Afspraak maken

Als u door uw huisarts bent doorverwezen voor het poliklinisch spreekuur van een medisch specialist in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem of de Lingepolikliniek in Leerdam, dan kunt u op twee manieren een afspraak maken: telefonisch of online. Voor het online maken van een afspraak heeft u een patiëntbericht (brief) van uw huisarts nodig waarop een Zorgdomein-nummer (ZD-nummer) vermeld staat.

Als u acute hulp nodig heeft, waarschuw dan uw huisarts. Deze kan direct met de kinderarts overleggen, waarna u naar het ziekenhuis kan komen (afhankelijk van wat de kinderarts met de huisarts afspreekt). Indien wachten op de huisarts naar uw oordeel niet verantwoord is, bel dan het alarmnummer 112.

Voorbereiding

Voor uw polikliniekbezoek hoeft u geen speciale voorbereidingen te treffen.

Meenemen

Het is belangrijk dat u bij uw bezoek aan de polikliniek de volgende zaken meeneemt:

  • uw patiëntenpas;
  • een geldig identiteitsbewijs;
  • de verwijsbrief van uw huisarts;
  • de afsprakenkaart van de specialist (als u die heeft);
  • een actueel medicatieoverzicht (op te vragen bij uw apotheek);
  • groeiboekje;
  • bij kinderen jonger dan 2 jaar: omslagdoek en/of badjas.

Tips voor het gesprek

Het is aan te bevelen om van tevoren op te schrijven wat uw klachten zijn en wat u precies allemaal wilt weten. Ter voorbereiding kunt op deze website van een aantal specialismen meer te weten komen over het ‘wat, hoe en wie’.