Revalidatie & herstel Revalideren Revalidatietraject

Revalidatietraject

Persoonlijke doelen

Voor de revalidatie begint, wordt besproken wat uw revalidatiedoelen zijn. Ook wordt een persoonlijk behandelplan opgesteld. In dit plan vindt u:

 • een beschrijving van uw persoonlijke doelen en de daarbij behorende acties en behandelingen

 • welke specialisten u begeleiden;

 • uw doelen met betrekking tot de dag invulling en de ondersteuning die u daarbij nodig heeft. Bijvoorbeeld hulp bij uw persoonlijke verzorging, het eten of andere dagelijkse activiteiten.

Duur van de revalidatie

Afhankelijk van uw aandoening, conditie, doelen en mogelijkheden, bepalen we de duur van uw revalidatieprogramma. Dit kan 3 of 6 weken maar ook 10 of 15 weken zijn. Er is reguliere revalidatie en intensieve revalidatie. Met intensieve revalidatie krijgt u meer behandeluren per week. De specialisten uit het behandelteam stellen de duur van het traject vast en bepalen of het intensieve traject voor u geschikt is. Tijdens de revalidatie verblijft u op locatie.

Zelfstandig oefenen

Uw persoonlijke revalidatieplan is gericht op een spoedige en soepele terugkeer naar uw eigen woonomgeving. Daarom stimuleren de verzorgende en behandelaren u om zelfstandig zoveel mogelijk te oefenen en te trainen. We nemen zo min mogelijk over, omdat alles wat u doet onderdeel is van uw revalidatie. Het gaat daarbij om het (weer) aanleren van bepaalde handelingen als naar het toilet gaan, wassen en aankleden, de tafel dekken en afruimen. U krijgt hiervoor een overzichtelijke oefenkaart.

Uw omgeving

De mensen uit uw omgeving hebben een actieve rol voor, tijdens en na uw revalidatie. Hun steun kan bijdragen aan uw motivatie, ervoor zorgen dat u beter/sneller herstelt en helpen bij een soepele terugkeer naar uw woonomgeving. Samen bespreken we de rol die zij (kunnen) spelen.

Zorgpaden

De revalidatiezorg is van begin tot eind beschreven in zorgpaden. Zo is het voor u duidelijk wat u kunt verwachten. De revalidatiezorg bestaat uit vier fases:

 • Opname
  Tijdens de opnamedag heeft u intakegesprekken met de specialisten. Er wordt een lichamelijk onderzoek gedaan en er worden testen afgenomen. Uw persoonlijke situatie en behandeldoelen worden in een voorlopig behandelplan in kaart gebracht.

 • Observatie
  U begint met de behandeling. In deze week wordt het voorlopig behandelplan geëvalueerd en (zo nodig) aangepast.

 • Behandeling
  Tijdens de behandelfase werkt u actief en onder begeleiding van specialisten aan uw behandeldoelen.

 • Ontslag en nazorg
  In de ontslagfase wordt de behandeling afgerond. Ook wordt samen met u een vervolgtraject opgesteld. Als u wilt, kunt u verder revalideren. U komt dan regelmatig naar de locatie toe voor verdere behandeling, maar overnacht thuis.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube en Vimeo. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Lees meer over het cookiebeleid