Neurologie

Het specialisme

Neurologie houdt zich bezig met aandoeningen en klachten van de hersenen, zintuigen, het ruggenmerg, de zenuwen en de spieren. Hoofdpijn, dubbel zien, krachtsverlies van een ledemaat of een loopstoornis zijn voorbeelden van klachten waarmee u bij de neuroloog kunt komen. De ziekten die door een neuroloog behandeld worden zijn onder meer:

 • Hoofdpijn, uitstralende nek- en rugpijn, zenuwpijn;
 • Verlammingsverschijnselen, coördinatie- en bewegingsstoornissen;
 • Duizeligheid en evenwichtsstoornissen, dubbelzien, tintelingen of een verdoofd gevoel;
 • Ziekten als epilepsie, multiple sclerose, parkinson, dementie, spierziekten of hersentumoren;
 • Bloeding of doorbloedingsstoornissen van de hersenen (waaronder TIA of beroerte);
 • Een hersenschudding of coma.

Onderzoek

Op basis van wat u vertelt over uw klachten, kan de neuroloog bepalen wat er aan de hand zou kunnen zijn en wat voor verder onderzoek nodig is om een diagnose te kunnen stellen. Met het lichamelijk onderzoek kan de neuroloog de meeste functies van de hersenen en de zenuwen testen. Tijdens het uitvoeren van het lichamelijk onderzoek kan de neuroloog hulpinstrumenten gebruiken zoals een stemvork of een reflexhamer. Daarna volgt zo nodig verder onderzoek.
Met behulp van een spierzenuwonderzoek (EMG) met elektronische apparatuur kan een zenuw- of spieraandoening aangetoond worden. Een hersenfilmpje (EEG) kan epilepsie opsporen. Een ruggenprik kan een zenuw- of hersenvliesontsteking aantonen. Verder kan met een scan (MRI of CT) gekeken worden of er bijvoorbeeld een rughernia of hersentumor zit.

Samenwerking

Soms werkt de neuroloog samen met andere artsen. Als een operatie nodig is, is dit de neurochirurg of orthopedisch chirurg. Bij veel neurologische aandoeningen is voorlichting en begeleiding heel belangrijk. Hierdoor werkt de neuroloog dan ook vaak samen met fysio- en ergotherapeuten, revalidatieartsen, logopedisten en verpleegkundigen.

Aandachtspunten

De neurologen zien en behandelen in principe alle neurologische diagnoses. Indien nodig wordt u bij complexe problemen om zeldzamere aandoeningen verwezen naar een academisch ziekenhuis of een gespecialiseerde kliniek.

De vakgroep neurologie heeft speciale aandacht voor:

 • Parkinson – behandeling met DuoDopa of Apomorfine
 • Hoofdpijn
 • Duizeligheidsklachten
 • Wegrakingen
 • Kinderneurologie

Afspraak maken

Heeft u acute hulp nodig, waarschuw dan uw huisarts. Deze kan direct met de dienstdoende neuroloog overleggen, waarna u, al dan niet per ambulance, naar het ziekenhuis kunt worden gebracht. Als wachten op de huisarts naar uw oordeel niet verantwoord is, bel dan het alarmnummer 112.

Voor meer informatie over o.a. het maken van een afspraak op de polikliniek Neurologie verwijzen wij u naar de website van deze polikliniek.