Dagbehandeling van Rivas

Naast de dagopvang biedt Rivas op twee locaties ook dagbehandeling aan. Dit is dezelfde vorm van opvang, aangevuld met behandelingen van een fysio- en ergotherapeut, logopedist of psycholoog. Bij ondersteuning van dagelijkse activiteiten bieden de medewerkers onder andere:

  • Extra zorg en ondersteuning van bijvoorbeeld fysiotherapeut, ergotherapeut en logopedist.
  • Overleg met zorgprofessionals van bijvoorbeeld de thuiszorg of uw fysio- of ergotherapeut. Op die manier kunnen de zorg en ondersteuning nog beter op elkaar worden afgestemd.
  • Extra aandacht voor voeding, eventuele ondervoeding en uitdroging.

Kennis en ervaring

Onze zorgprofessionals hebben kennis van en ervaring met:

Contact

Voor de dagbehandeling heeft u een indicatie nodig. De dagbehandeling vindt u in Gorinchem en Leerdam. Meer weten? Neem contact op via Rivas Zorglijn 0900-8440.