Ambulante flebectomie

De behandeling

Kleine lekke verbindingen van spataderen onder de huid naar diepe vaten in het been kunnen bijdragen aan het snel uitbreiden of ontstaan van spataderen. Dergelijke lekke verbindingen kunnen beter verwijderd worden. Dit kan het beste door middel van een zogenaamde ambulante flebectomie gebeuren.

Voor de behandeling

 • U moet de juiste maat therapeutische kousen aan laten meten. Bij de balie van de polikliniek dermatologie kunt u informatie krijgen over waar en bij wie u deze kousen kunt verkrijgen. Laat deze kousen tijdig aanmeten, want u heeft de kousen op de dag van uw behandeling nodig. Het bestellen van de juiste maat kousen kan soms twee weken duren.
 • Oefen voor de behandeling met het aan- en uittrekken van de kousen.
 • Indien u zwaar behaard bent, is het verstandig om op de dag voor de behandeling de benen te scheren.
 • Op de dag van de behandeling mag u de benen niet met crème, zalf of bodymilk insmeren. Na de behandeling kunt u gewoon lopen. Maar u kunt beter niet zelf autorijden. Bij een ongeval kan de tegenpartij proberen u aansprakelijk te stellen, omdat uw benen door verbanden en dergelijke mogelijk minder beweeglijk zijn. Dit kan de rijvaardigheid beïnvloeden.
 • Draag ruimvallende, gemakkelijke kleding waaronder voldoende ruimte aanwezig is voor het aanbrengen van watten, pleisters en verbanden.
 • Neem ruime schoenen mee waar uw voeten, ook wanneer deze gezwachteld zijn, in passen.
 • Vergeet niet uw elastische kousen, ponsplaatje en afsprakenkaart mee te nemen.

Tijdens de behandeling

Terwijl u rechtop staat worden de spataderen eerst met pen op het been aangetekend. Zo nodig worden de spataderen met een Duplex apparaat opgespoord.

Vervolgens neemt u plaats op de bank. Na het desinfecteren van het been, wordt rondom de te behandelen spataderen een verdovingsvloeistof ingespoten.

Nadat groene steriele doeken rond het been zijn aangebracht, worden op ca. 3 tot 7 cm van elkaar kleine gaatjes in de huid geprikt. Door deze gaatjes wordt met een soort haaknaald de spatader opgezocht en naar buiten getrokken. De behandeling is meestal pijnloos, maar gaat wel gepaard met een vreemd, wat onaangenaam gevoel ter hoogte van de spatader.

Na de behandeling worden de wondjes met een hechtpleister dichtgetrokken. Hechten is niet nodig.

Om het ontstaan van bloeduitstortingen te beperken, wordt over het behandelde gebied een drukverband aangelegd. Soms is het, om vochtophoping te voorkomen, nodig om het hele been in te zwachtelen. In plaats van het zwachtelen met strakke verbanden kan soms ook volstaan worden met het aantrekken van een elastische kous.

Na de behandeling

 • Pijn na de behandeling is niet gebruikelijk. Wanneer u toch pijn heeft, dan mag u zo nodig 4x daags 500 mg Paracetamol innemen. Wanneer de pijn aanhoudt of roodheid en zwelling van het been ontstaat moet u contact opnemen met de polikliniek dermatologie.
 • U mag onbeperkt lopen, maar de benen niet overbelasten met sporten en zwaar tillen.
 • Verbanden mogen niet nat worden.
 • Elastische kousen moeten, de eerste week na de behandeling, overdag en ’s nachts gedragen worden.
 • Na een week kunt u zelf de verbanden en pleisters verwijderen. Meestal zijn op de plaats van de behandeling bloeduitstortingen zichtbaar.
 • Na de behandeling is het nodig om nog twee weken een elastische kous te dragen. ‘s Nachts, in bed, is het dragen van de elastische kous dan niet meer nodig. Overdag wel.

Mogelijke complicaties/risico's

 • Na de behandeling zijn vaak bloeduitstortingen zichtbaar. Deze verdwijnen vanzelf.
 • Een enkele keer blijft een vage geelbruine kleur op de huid zichtbaar. Ook dit verdwijnt langzaam in de loop van maanden. Bij mensen met een donkerder huidtype blijven de pigmentaties soms zichtbaar.
 • Wanneer de bloedvaten niet voldoende dicht gedrukt waren ontstaan bloedstolsels in de ingespoten spataderen. Deze zijn niet gevaarlijk, maar veroorzaken wel pijn. Dit verdwijnt in de loop van maanden vanzelf.
 • Daar waar pleisters of verband de huid heeft geïrriteerd kunnen kleine blaren ontstaan. Deze herstellen zonder enige behandeling.
 • Een nabloeding is zeer zeldzaam. Indien dit ontstaat moet u contact opnemen met de polikliniek dermatologie, buiten kantooruren met de dienstdoende dermatoloog. De dienstdoende dermatoloog is via de telefooncentrale van het ziekenhuis bereikbaar.
 • Ontstekingen ontstaan vrijwel nooit. Wanneer een rode pijnlijke plek ontstaat moet u zekerheidhalve toch contact opnemen met de polikliniek dermatologie, buiten kantooruren met de dienstdoende dermatoloog. De dienstdoende dermatoloog is via de telefooncentrale van het ziekenhuis bereikbaar.

Contact

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Als u nog vragen heeft stelt u deze dan gerust aan de behandelend arts.