Amandeloperatie bij kinderen

De behandeling

De ernst van de klachten bepaalt of het nodig is de amandelen te verwijderen. De leeftijd van het kind speelt daarbij een rol: hoe jonger het kind des te terughoudender uw arts zal zijn. Een absolute leeftijdsgrens is er echter niet, de ernst van de klachten is en blijft de belangrijkste factor.

Bij de neusamandel is volledige verwijdering niet mogelijk. Het gaat hier om het uitnemen van het middelste, meest verdikte gedeelte. De neusamandel kan vanuit de randen aangroeien en soms na verloop van tijd weer klachten geven. De keelamandelen kunnen in principe wél volledig worden weggehaald, maar soms groeit er vanaf de tongamandel nog een restje uit.

Voor de behandeling

De ervaring heeft geleerd dat kinderen beter met een dergelijke ingreep kunnen omgaan als zij vooraf weten wat er gaat gebeuren. U kunt uw kind vertellen:

 • waarom het naar het ziekenhuis moet;
 • dat het verblijf in het ziekenhuis nodig is om beter te worden;
 • dat er meer kinderen zijn;
 • dat één van de ouders of verzorgers in het ziekenhuis blijft.

Wat neemt u mee?

 • oude pyjamabroek en oud pyjamashirt. Geen onesie. (Voor reserve: twee oude T-shirts);
 • verzekeringspapieren;
 • patiëntenpas;
 • medicijnen die uw kind thuis gebruikt;
 • lievelingsspeelgoed.

U bent bij uw kind als het wakker is

U kunt bij uw kind blijven totdat de narcose begint te werken. Na de ingreep gaat uw kind naar de uitslaapkamer. U gaat met de verpleegkundige mee naar de uitslaapkamer, zodat u bij uw kind bent als het weer wakker wordt.

Pijnstilling

Uw kind heeft na de operatie pijn. Paracetamol is de veiligste pijnstiller en wordt in eerste instantie als zetpil toegediend. Om te zorgen dat de pijnstiller meteen na de operatie werkt, is het belangrijk dat uw kind de zetpil al voor de operatie krijgt: bij voorkeur tussen 6 en 6.30 uur, uiterlijk 7 uur.

Tijdens de behandeling

De ingreep vindt plaats tijdens een kortdurende, maar volledige narcose. Bij kinderen wordt meestal een operatietechniek gebruikt waarmee de keelamandelen volledig verwijderd worden.

Bij volwassenen zitten de keelamandelen veel vaster dan bij kinderen. De operatietechniek die in deze situatie gebruikt wordt, staat bekend als 'amandelen pellen'. Hierbij worden de keelamandelen nauwkeurig losgemaakt van de onderliggende weefsellaag (uitgepeld).

Tijdsduur

Op de dag van de ingreep meldt u zich om 07.15 uur in het Beatrixziekenhuis. Afhankelijk van de ingreep mag uw kind meestal in de loop van de ochtend of de middag weer naar huis. Van de arts of de verpleegkundige krijgt u adviezen voor thuis mee. Uw huisarts krijgt automatisch bericht over de ingreep.

Na de behandeling

De eerste paar dagen na de operatie voelt uw kind zich nog wel wat ziek. Vooral na een keel-amandeloperatie kan eten en praten pijnlijk zijn. Deze pijn, die vaak uitstraalt naar de oren en dan voor oorpijn wordt aangezien, kunt u goed behandelen met paracetamol (bij voorkeur als zetpil). Wanneer uw kind praat, klinkt dat in het begin of het een volle mond heeft. Al deze klachten gaan geleidelijk over.

Op de plaats van de verwijderde amandelen ontstaat een grijswit beslag; dat is normaal en geen teken van ontsteking. Het geeft soms een vieze smaak in de mond en uw kind kan daardoor ook enkele dagen een beetje weeïg uit de mond ruiken. Dit beslag verdwijnt na ongeveer een week. Soms gaat dat gepaard met een lichte bloeding.

Mogelijke complicaties/risico's

Bij iedere operatie, ook bij het verwijderen van amandelen, is er sprake van enig risico. In dit geval wordt het risico voornamelijk gevormd door de mogelijkheid van nabloeding. Dit verklaart, waarom een normale bloedstolling bij deze ingreep zo belangrijk is. Er mogen dus van tevoren en ook de eerste dagen na de operatie géén medicijnen worden ingenomen die de stolling nadelig beïnvloeden. Met name dus géén pijnstillers die acetylsalicylzuur bevatten (Aspirine, Acetosal, etc.).

Bij kinderen kan, met name als de neus- en keelamandelen erg groot waren, na de operatie een zogenaamde open neusspraak bestaan. Soms is de stem wat hoger geworden. In nagenoeg alle gevallen is deze veranderde stem tijdelijk, in een enkel geval is gedurende korte tijd logopedie nodig.

Leefregels na de behandeling

Na de ingreep keelamandelen

Na de operatie geldt voor uw kind het volgende dieet:

 • Op de dag van de operatie mag uw kind koud vloeibaar eten/drinken. U kunt hierbij denken aan waterijsjes, koude heldere dranken zonder koolzuur en eventueel vla of yoghurt.
 • De dagen na de operatie mag uw kind in principe weer eten zoals uw kind gewend is. Uw kind mag de eerste drie dagen na de operatie geen koolzuurhoudende dranken, warme dranken, harde/scherpe voedingsmiddelen (stokbrood, chips) en banaan of tomaat. Dit doet pijn.

Na de ingreep neusamandelen

Voor uw kind geldt het volgende dieet:

 • Op de dag van de operatie mag uw kind koude heldere dranken drinken zonder koolzuur, waterijsjes eten en eventueel in de loop van de dag vla of yoghurt. 
 • De dag erna mag uw kind weer normaal eten en drinken.