Chirurgie

Op de polikliniek

Over het algemeen zal uw eerste contact met de chirurg via de polikliniek verlopen. Op doorverwijzing van uw huisarts of via een andere specialist. U kunt voor een bezoek aan de chirurg terecht op onze polikliniek in Gorinchem of de Lingepolikliniek in Leerdam.

Revalidatieprogramma Herstel & Balans

Het revalidatieprogramma Herstel & Balans is een groepsprogramma voor mensen met kanker en bestaat uit lichaamstraining en psycho-educatie. Herstel & Balans wordt op meer dan 60 locaties, waaronder het Beatrixziekenhuis te Gorinchem, aangeboden.

Mammapolikliniek

De mammapolikliniek van het Beatrixziekenhuis is gespecialiseerd in borstonderzoek. Op de polikliniek vinden onderzoeken plaats om te bepalen of en hoe een afwijking in de borst behandeld moet worden. Op de mammapoli werken verschillende specialisten waaronder de chirurg, radioloog, patholoog anatoom, internist-oncoloog en mammacare verpleegkundige nauw samen. De mammacare verpleegkundige is een verpleegkundige gespecialiseerd in de zorg voor patiënten met een afwijking in de borst.

Afspraak maken

Als u door uw huisarts bent doorverwezen voor het poliklinisch spreekuur van een medisch specialist in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem of de Lingepolikliniek in Leerdam, dan kunt u op twee manieren een afspraak maken: telefonisch of online. Voor het online maken van een afspraak heeft u een patiëntbericht (brief) van uw huisarts nodig waarop een Zorgdomein-nummer (ZD-nummer) vermeld staat.

Is er acuut chirurgische hulp noodzakelijk, waarschuw dan uw huisarts. Deze kan direct met de dienstdoende chirurg overleggen, waarna u, al dan niet per ambulance, naar het ziekenhuis kunt worden gebracht.

Indien wachten op de huisarts naar uw oordeel niet verantwoord is bel dan het alarmnummer 112.

Voorbereiding

Voor uw polikliniekbezoek hoeft u geen speciale voorbereidingen te treffen.

Meenemen

Het is belangrijk dat u bij uw bezoek aan de polikliniek de volgende dingen meeneemt:

 • uw patiëntenpas;
 • een geldig identiteitsbewijs;
 • de verwijsbrief van uw huisarts;
 • de afsprakenkaart van de specialist (als u die heeft);
 • een actueel medicatieoverzicht (op te vragen bij uw apotheek).

Tips voor het gesprek

Het is aan te bevelen van tevoren op te schrijven wat uw klachten zijn en wat u hierover precies van uw behandelend specialist wilt weten. Om goed voorbereid te zijn op het eerste gesprek, geven we u aanvullend een aantal tips:

 • Schrijf uw klachten puntsgewijs op;
 • Schrijf uw vragen op en noteer de antwoorden van de arts tijdens het bezoek;
 • Geef het aan als u iets niet begrijpt en vraag om uitleg van medische termen en dergelijke;
 • Neem een voor u vertrouwd persoon mee naar het bezoek;
 • Maak eventueel een nieuwe afspraak als u na het gesprek nog steeds vragen hebt;

Vraag ook gerust door met vragen als:

 • Wat zijn mijn mogelijkheden?
 • Wat zijn de voor- en nadelen van die mogelijkheden?
 • Wat betekent dat in mijn situatie?