Hartrevalidatie

Op de polikliniek

Omdat niet iedereen dezelfde behoefte heeft aan informatie, lichamelijke training en ondersteuning wordt het programma zoveel mogelijk op ieders persoonlijke mogelijkheden, doelen en wensen afgestemd. Daarom wordt er eerst met u een intakegesprek gehouden. Hier wordt eventueel uw partner ook voor uitgenodigd.Na dit intakegesprek heeft u keus uit verschillende modules. Voor meer uitgebreide informatie kijkt u op de pagina Hartrevalidatieprogramma.

Ook voor hartfalenpatiënten

Ook wanneer u hartfalenpatiënt bent kunt u terecht bij de hartrevalidatie. Met name voor de training bij de fysiotherapie. Voor u en uw partner wordt er ook een cursus gegeven: 'Aandacht voor draagkracht, omgaan met hartfalen'.

Meer informatie over het Hartrevalidatieprogramma

Voor meer informatie over deze werkwijze kijkt u bij het
Hartrevalidatieprogramma.

Wie werkt er?

Afspraak maken

U kunt de hartrevalidatie-coördinatoren telefonisch bereiken via (0183) 64 45 66. Zij werken op dinsdag, donderdag en vrijdag. Daarnaast kunt u ook de voicemail inspreken, u wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

U kunt de afdeling hartrevalidatie ook bereiken via de mail: hartrevalidatie@rivas.nl.

Hartrevalidatie wordt gegeven in het Beatrixziekenhuis, het intakegesprek en de fysiotherapie kunnen ook op de polikliniek in Leerdam worden gevolgd.

Voorbereiding

Voor uw polikliniekbezoek hoeft u geen speciale voorbereidingen te treffen.

Meenemen

Het is belangrijk dat u bij uw bezoek aan de polikliniek de volgende dingen meeneemt:

 • uw patiëntenpas;
 • een geldig identiteitsbewijs;
 • een actueel medicatieoverzicht (op te vragen bij uw apotheek);
 • de vragenlijst die u thuisgestuurd heeft gekregen samen met uw afspraak.

Tips voor het gesprek

Het is aan te bevelen van tevoren op te schrijven wat uw klachten zijn en wat u hierover precies wilt weten. Om goed voorbereid te zijn op het eerste gesprek, geven we u aanvullend een aantal tips:

 • Schrijf uw klachten puntsgewijs op;
 • Schrijf uw vragen op en noteer de antwoorden van de arts tijdens het bezoek;
 • Geef het aan als u iets niet begrijpt en vraag om uitleg van medische termen en dergelijke;
 • Neem een voor u vertrouwd persoon mee naar het bezoek;
 • Maak eventueel een nieuwe afspraak als u na het gesprek nog steeds vragen hebt;

Vraag ook gerust door met vragen als:

 • Wat zijn mijn mogelijkheden?
 • Wat zijn de voor- en nadelen van die mogelijkheden?
 • Wat betekent dat in mijn situatie?