Medische staf in het Beatrixziekenhuis

In het Beatrixziekenhuis zijn medisch specialisten zelfstandig werkzaam en in loondienst. Hier vindt u meer informatie over deze verdeling.

Federatie Medisch Specialisten Beatrixziekenhuis (FMSB)

De Federatie Medisch Specialisten Beatrixziekenhuis (FMSB) is een federatie van de Vereniging Medische Staf (VMS), de Vereniging Medisch Specialisten in Dienstverband Beatrixziekenhuis (VMSD) en de Coöperatie Medisch Specialistisch Bedrijf Matrix U.A. (MSB). De FMSB heeft verschillende doelen:

 • de belangen van de medisch specialisten in het Beatrixziekenhuis behartigen;
 • de kwaliteit en veiligheid van de zorg die de medisch specialisten verlenen bevorderen en bewaken;
 • overleg voeren met de Raad van Bestuur van Rivas Zorggroep over onderwerpen die voor de medisch specialisten van belang (kunnen) zijn.

De FMSB wordt gevormd door gemandateerde vertegenwoordigers van de besturen van de VMS, de VMSD en het MSB. Zij vormen het federatiebestuur en de algemene vergadering. Dankzij het FMSB kunnen de verenigingen effectief en efficiënt met elkaar en anderen vergaderen. Artsen en Raad van Bestuur hebben één aanspreekpunt: het federatiebestuur.

Het federatiebestuur vergadert over onderwerpen die voor artsen van belang zijn. Onderwerpen die een specifieke groep artsen aangaan, bijvoorbeeld alleen artsen in loondienst of alleen vrij gevestigde artsen, worden in de algemene vergadering van de betreffende vereniging behandeld. In het Convenant Federatie/Rivas is het mandaat vastgelegd tussen de FMSB/VMS/VMSD/MSB ten opzichte van Rivas Zorggroep.

Het federatiebestuur bestaat uit:

 • Robert Chabot, neuroloog, voorzitter
 • Elian Uitterlinden, orthopeed, lid
 • Rutger-Jan Renger, chirurg, lid
 • Marjolein Oosterhof, kinderarts, lid
 • Tjits Potijk, gynaecoloog, secretaris/penningmeester
 • Johannes Wybenga, radioloog, lid

Vereniging Medische Staf Beatrixziekenhuis (VMS)

De VMS heeft ruim honderd leden. Alle medisch specialisten, zelfstandig en in loondienst, zijn lid van de VMS. Ongeveer 70 VMS-leden zijn medisch specialist, waarvan de meesten in vrij beroep werken. De kinderartsen en klinisch geriaters zijn in loondienst bij Rivas. Daarnaast zijn ook de spoedeisende hulp artsen, revalidatieartsen, ziekenhuisapothekers, medisch psychologen, specialisten ouderengeneeskunde, klinisch fysici, medisch microbiologen, klinisch chemici, kaakchirurgen en pathologen die in het Beatrixziekenhuis werken lid van de VMS.

Het stafbestuur bestaat uit:

 • Robert Chabot, neuroloog, voorzitter
 • Marjolein Oosterhof, kinderarts, secretaris/penningmeester

Coöperatie Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) Matrix U.A.

De vrij gevestigd medisch specialisten die werkzaam zijn in het Beatrixziekenhuis hebben zich verenigd in het MSB. Het MSB is een zelfstandig bedrijf binnen het ziekenhuis. De Raad van Bestuur huurt de medisch specialisten via het MSB in om in het Beatrixziekenhuis zorg te verlenen. Leden van het MSB zijn ook lid van de VMS. Op die manier wordt er voor gezorgd dat alle medisch specialisten zich houden aan de afspraken die zijn gemaakt op het gebied van kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg binnen het Beatrixziekenhuis.

Het Matrixbestuur bestaat uit:

 • Robert Chabot, neuroloog, voorzitter
 • Elian Uitterlinden, orthopeed, lid
 • Rutger-Jan Renger, chirurg, lid
 • Tjits Potijk, gynaecoloog, secretaris/penningmeester
 • Johannes Wybenga, radioloog, lid

Vereniging Medische Staf in Dienstverband (VMSD)

De medisch specialisten in loondienst, kinderartsen en klinisch geriaters hebben zich verenigd in de Vereniging Medische Staf in Dienstverband (VMSD). Ook de spoedeisende hulp artsen, ziekenhuisapothekers en medisch psychologen die in het Beatrixziekenhuis werken zijn lid van de VMSD.

Het VMSD-bestuur bestaat uit:

 • Marjolein Oosterhof, kinderarts, voorzitter
 • Ingrid Hoogendoorn-de Graaf, apotheker, vicevoorzitter

Het federatiebestuur en de besturen van de verenigingen worden ondersteund door:

 • Lenie Phielix, directeur financiën, telefoonnummer (0183) 64 45 87
 • Rachel van Wijngaarden, directeur beleid en juridische zaken en beleidsmedewerker VMS, telefoonnummer (0183) 64 48 84
 • Miriam Fortuijn, managementassistente, telefoonnummer (0183) 64 44 67
 • Ine Zonneveld Piek-Baks, managementassistente, telefoonnummer (0183) 64 44 47

Per e-mail zijn het federatiebestuur en de besturen van de verenigingen bereikbaar via federatiebestuur@rivas.nl.