Echografie van het hart

Het onderzoek

U heeft een afspraak voor een echografie van het hart.

  • Naam:
  • Geboortedatum:
  • Datum:
  • Tijd:
  • Locatie:Beatrixziekenhuis, Gorinchem, hartfunctie, B1
  • Locatie: Lingepolikliniek, Leerdam, poliklniek Cardiologie

Echocardiografie is een onderzoeksmethode waarbij door middel van ultrageluid een afbeelding van het hart wordt gemaakt. De echo wordt vervaardigd door middel van het uitzenden en ontvangen van geluidsgolven via een echomicrofoon (transducer) die op de borstwand wordt geplaatst.

Voor het onderzoek

Er is geen voorbereiding nodig voor dit onderzoek.

Tijdens het onderzoek

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de echolaborant.

U wordt verzocht uw bovenlichaam te ontbloten en op de linkerzij te gaan liggen. De onderzoeker brengt wat gel aan op uw borst en beweegt dan de echomicrofoon op en over de huid.

Tijdsduur

Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten. Het onderzoek is niet schadelijk en niet pijnlijk.

Na het onderzoek

Er is geen nazorg nodig bij dit onderzoek.

Uitslag

De uitslag van de echo krijgt u tijdens uw eerst volgende polikliniekcontrole. Bent u opgenomen, dan krijgt u de uitslag na 1 of 2 dagen.

Contact

We hopen dat we u hiermee voldoende hebben geïnformeerd. Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, stelt u deze dan gerust aan uw arts, verpleegkundige of functielaborant.

Telefoonnummers

Functieafdeling

  • (0183) 64 43 51

Polikliniek cardiologie:

  • Beatrixziekenhuis Gorinchem: (0183) 64 43 05
  • Lingepolikliniek Leerdam: (0345) 67 23 23