1 Zuid / D1: Dagbehandeling

De afdeling

Op de afdeling Dagbehandeling (locatie D1/ 1 Zuid) liggen patiënten die een ingreep of behandeling onder algehele of plaatselijke verdoving ondergaan. Tevens vinden er onderzoeken en infusietherapieën plaats.

Uw verblijf op de Dagbehandeling kan variëren van een aantal uur tot een gehele dag. Afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden en het herstel, kan hiervan worden afgeweken.

Verblijf op de afdeling in verband met een operatie

Met de informatie over uw opname op de afdeling in verband met een operatie, kunt u zich thuis alvast voorbereiden op de operatie en uw verblijf op de afdeling Dagbehandeling.

Verblijf op de afdeling in verband met een onderzoek of infuustherapie

Met de informatie over uw opname op de afdeling in verband met een onderzoek of infuustherapie kunt u zich thuis alvast voorbereiden op uw onderzoek en uw verblijf op de afdeling Dagbehandeling.

Wie werkt er?

Op de Dagbehandeling wordt de zorg gegeven door verpleegkundigen en leerling-verpleegkundigen. Daarnaast werken er op de afdeling nog andere teamleden, waaronder de afdelingssecretaresses, afdelingsassistenten, voedingsassistenten, zorgcoördinatoren en een teamleider. Allen werken we eraan om uw verblijf zo goed mogelijk te laten verlopen.

Wij proberen u zoveel mogelijk door dezelfde verpleegkundige te laten verzorgen. Door de wisselende diensten kan het echter voorkomen dat u meerdere verpleegkundigen ziet. Bij de verpleegkundige kunt u terecht met al uw vragen.

Bij een aantal onderzoeken/operaties komt de arts nog even langs voordat u naar huis gaat. De verpleegkundige zal dit met u bespreken.

Inlichtingen

Inlichtingen over uw toestand krijgt uw familie in eerste instantie van u zelf. In overleg met u wordt bij opname een contactpersoon aangesteld. Informatie wordt in principe aan niemand anders dan de contactpersoon verstrekt. Tijdens de opname proberen wij tenminste één familiegesprek te houden. Uitslagen van onderzoeken worden niet door verpleegkundigen gegeven.

Als u voor dagbehandeling komt mag u vaak dezelfde dag nog naar huis. In een enkel geval kan het voorkomen dat de arts besluit dat het beter voor u is om nog een nachtje in het ziekenhuis te verblijven.

Verblijf op de afdeling

Voorbereiding

Zorg ervoor dat u de volgende zaken meeneemt:

  • uw oproepbrief van het opnamebureau/afsprakenkaart van de specialist;
  • een actueel medicatieoverzicht (gratis op te vragen bij uw apotheek);
  • eventuele medicijnen in originele verpakking;
  • patiëntenpas van het ziekenhuis;
  • slippers;
  • iets ter ontspanning, bijvoorbeeld een boek;
  • makkelijke kleding;
  • eventueel toiletartikelen.

Parkeren

U kunt uw auto parkeren in de parkeergarage van het Beatrixziekenhuis aan de Banneweg.

Rolstoel

Er is een beperkt aantal leenrolstoelen beschikbaar bij de hoofdingang van het ziekenhuis. Hiervoor heeft u een 20 eurocent of een 1 euro muntstuk nodig (dat u na gebruik weer terugkrijgt).

Melden

Voordat u de afdeling oploopt, kunt u zich melden bij de 'Ontvangst dagbehandeling' (rechts naast de ingang van de afdeling Dagbehandeling).

Gebruik mobiele telefoon

U kunt op de afdeling gebruik maken van uw mobiele telefoon en u heeft beschikking over gratis WiFi.

Bezoek

U mag door één begeleider worden gebracht en opgehaald. Als u dat prettig vindt, mag uw begeleider in overleg met de verpleging bij u blijven op de afdeling.

Naar huis of andere zorg

Afhankelijk van de ingreep of behandeling blijft u na afloop nog een tijdje op de afdeling. Zodra het mag, krijgt u iets te drinken en te eten. In sommige situaties komt de arts nog bij u langs, anders heeft de verpleegkundige overleg met de arts.

Nog een nachtje in het ziekenhuis

  • In een enkel geval kan het voorkomen dat de arts besluit dat het beter voor u is om nog een nachtje in het ziekenhuis te verblijven. Dit betekent niet direct dat er iets mis is, de ene patiënt reageert nu eenmaal anders dan de andere.
  • Mocht u een nachtje moeten blijven, dan wordt u overgeplaatst naar een andere afdeling omdat de afdeling Dagbehandeling om 20.00 uur sluit.

Medicatie voor thuis

Uw arts of de verpleegkundige geeft adviezen mee voor thuis en eventuele pijnstillers. U krijgt zonodig een controleafspraak mee.

Wij bellen u de dag na de operatie

Bent u bij ons geweest in verband met een operatie, dan wordt u in de loop van de volgende dag gebeld door de verpleegkundige. De verpleegkundige vraagt hoe het de afgelopen 24 uur met u gegaan is. Bent u op vrijdag geopereerd, dan wordt u niet gebeld. Maar u kunt natuurlijk wel altijd contact opnemen met het ziekenhuis.

Contactgegevens

Vragen

U mag uiteraard altijd vragen stellen over zaken die u bezighouden tijdens uw verblijf. Gegevens over uw persoonlijke situatie zullen alleen aan u en uw contactpersoon gemeld worden.

Tot slot

Voor vragen kunt u binnen 72 uur na uw ontslag tussen 07.00 uur en 20.00 uur bellen met de Dagbehandeling (0183) 64 47 52 en tussen 20.00 uur en 07.00 uur met de Spoedeisende hulp (0183) 64 44 10. Na 72 uur kunt u bellen met uw huisarts of huisartsenpost (HAP).

Route

U vindt de afdeling Dagbehandeling op de eerste etage van het ziekenhuis. Wanneer u op de eerste etage van de centrale hal de lift uit komt, loopt u rechts naar de dagbehandeling, locatie D1/ 1 Zuid. Neemt u de trap, dan is het alsmaar rechtdoor. U loopt dan vanzelf tegen de ingang van de dagbehandeling aan.