Isolatie (norovirus)

De behandeling

Er is geen geneesmiddel tegen deze vorm van buikgriep. De symptomen gaan in de meeste gevallen vanzelf over na één tot 4 dagen. Wel kunnen bepaalde symptomen, zoals misselijkheid en uitdroging met medicatie en infuus bestreden worden.

Welke maatregelen worden er in het ziekenhuis genomen?

In het ziekenhuis verblijven veel mensen met een verminderde weerstand. Een simpele buikgriep kan bij een zieke grote gevolgen hebben voor behandeling en herstel. Omdat men vaak op een zaal bij elkaar ligt en gebruik maakt van hetzelfde toilet, is de kans dat het virus zich verspreidt erg groot. Daarom wordt iemand die verdacht wordt van het norovirus of het daadwerkelijk heeft, in isolatie verpleegd. Vaak is dit op een eenpersoonskamer, maar het kan ook zijn dat u bij andere patiënten op een zaal wordt gelegd die hetzelfde virus hebben of hiervan verdacht worden.
Artsen, verpleegkundigen en andere hulpverleners dragen een overjas, handschoenen en soms een masker. Dit is nodig om te voorkomen dat zij het virus op andere patiënten overbrengen of zelf ziek worden. Wanneer er een uitbraak van het norovirus op de afdeling is, zal deze (gedeeltelijk) gesloten worden. Dit houdt in dat de deuren gesloten zijn en dat patiënten en personeel de afdeling zo min mogelijk verlaten. Bezoek is toegestaan, zij dienen het ziekenhuis direct na het bezoek te verlaten.

Wat kunt u doen als patiënt?

Wanneer u patiënt bent en het norovirus heeft, is het belangrijk om na elk toiletbezoek de handen goed te wassen. Mocht er onverhoopt een ongelukje met braaksel of ontlasting zijn gebeurd, waarschuw dan zo snel mogelijk de verpleegkundige zodat het direct kan worden opgeruimd.

Wat kunt u doen als bezoeker?

Als u iemand bezoekt met het norovirus, meldt u dan vóór dit bezoek bij de verpleging. De verpleegkundigen vertellen u wat de maatregelen op dat moment zijn. Was of desinfecteer in ieder geval de handen wanneer u de kamer verlaat. Heeft u als bezoeker zelf klachten van braken en/of diarree, dan raden wij u af om op bezoek te komen. Mogelijk heeft u ook het norovirus en is er kans dat u anderen (uw naasten, maar ook medepatiënten of ziekenhuispersoneel) hiermee besmet.