Behandelteam

Tijdens uw revalidatie wordt u begeleid door specialisten van Rivas. U krijgt begeleiding van:

  • Specialist ouderengeneeskunde
    De specialist ouderengeneeskunde zorgt voor uw dagelijkse medische zorg. Hij of zij doet een lichamelijk onderzoek, regelt uw medicatie en brengt indien gewenst een bezoek.
  • Fysiotherapeut
    Met de fysiotherapeut bekijkt u wat nodig is om te herstellen of om te leren gaan met uw lichamelijke beperkingen. De fysiotherapeut geeft oefeningen en begeleidt u hierbij.
  • Ergotherapeut
    De ergotherapeut begeleidt u zodat u na uw revalidatie weer zelfstandig en veilig thuis kunt wonen. U leert hoe u op een andere manier de dagelijkse dingen kunt blijven doen. Ook bekijkt u samen of het nodig is dat er aanpassingen in uw huis worden gedaan. Tenslotte kan de ergotherapeut advies geven over bijvoorbeeld zorghulpmiddelen.
  • Logopedist
    De logopedist begeleidt u wanneer u moeite heeft met spreken en/of slikken.
  • Psycholoog
    Moeten revalideren en opnieuw handelingen aanleren, kan veel impact hebben. De psycholoog kan u helpen om hiermee om te gaan.
  • Diëtist
    De diëtist begeleidt u als u problemen heeft met eten en/of drinken.

    Ook is het mogelijk om op verwijzing van de specialist ouderengeneeskunde begeleiding te krijgen van:
  • Geestelijk verzorger
    De geestelijk verzorger is een gesprekspartner bij vragen rond zingeving. Aandacht voor de levensvragen die ziekte en revalidatie kunnen oproepen, kan ondersteunen in het proces van herstel of verwerking. De geestelijk verzorger is beschikbaar voor iedereen, onafhankelijk van geloofs- of levensovertuiging.

  • Revalidatiearts
    De revalidatiearts richt zich in het bijzonder op het opheffen, verminderen of zo mogelijk voorkomen van de gevolgen van een aandoening. Het gaat hierbij niet alleen om de functies van het lichaam (bijvoorbeeld spierkracht), maar ook om de gevolgen die een aandoening heeft op activiteiten (zoals lopen en zelfverzorging) en werk of relaties. Het doel van de revalidatiegeneeskunde is bereiken dat de revalidant weer optimaal kan functioneren.

  • Zorgassistent
    De zorgassistent ondersteunt de zorgverleners en levert zelfstandig de basiszorg aan de revalidanten.

  • Zorgverlener
    De zorgverlener is zelfstandig en nauw betrokken bij de begeleiding en (basis)zorg van de revalidanten.

  • Zorgregisseur
    De zorgregisseur is voor u  en de mensen uit uw omgeving het eerste aanspreekpunt en uw begeleider tijdens uw verblijf. In nauwe samenwerking met de zorgverlener, zorgassistent en de gastvrouw streeft de zorgregisseur ernaar dat uw verblijf op de afdeling zo aangenaam mogelijk is, met de begeleiding en behandeling die u nodig heeft. De zorgregisseur geeft relevante voorlichting aan u en streeft naar een actief, therapeutisch en gastvrij klimaat, waarin u zich prettig en gastvrij ontvangen voelt.