Veel huilen wat nu...? Informatie voor ouders en verzorgers

Het onderzoek

Uw baby is opgenomen in het ziekenhuis omdat hij of zij veel huilt. Deze folder informeert u over de zorg voor uw baby tijdens de opname in het ziekenhuis en de nazorg thuis.

Voor het onderzoek

De kinderverpleegkundige, die verantwoordelijk is voor de verzorging van uw baby, heeft direct na de opname een gesprek met u. In dit gesprek vraagt ze onder andere naar de voeding van uw baby, hoe uw baby huilt, wanneer en hoe vaak de verpleegkundige van het consultatiebureau is geweest en wat u allemaal heeft geprobeerd om uw baby te troosten. Deze informatie is van belang voor de zorg van uw baby tijdens de opname in het ziekenhuis.

Tijdens het onderzoek

  • Uw baby wordt verzorgd volgens een vast dagprogramma dat we samen met u opstellen. Het dagprogramma is belangrijk om structuur te bieden aan uw kind.
  • Tijdens het verblijf in het ziekenhuis wordt het gedrag van uw baby in de gaten gehouden om de oorzaken van het huilen te achterhalen. Dit gebeurt aan de hand van een observatielijst. Het huilen wordt geobserveerd en het gedrag wordt genoteerd op een observatielijst.
  • De fysiotherapeut komt langs om de houding van uw baby te bekijken. Hij of zij adviseert u en de verpleegkundige hoe u uw baby het beste optilt, voedt en in- en uit bad en/of bed helpt. Dit is nodig om een eventuele gespannen houding (overstrekken) zoveel mogelijk te voorkomen.
  • De kinderpsycholoog bekijkt samen met u hoe u de zwangerschap en bevalling heeft beleefd, wat het huilen voor u betekent, welke manieren van troosten hielpen en welke niet.
  • Tijdens de opname neemt de kinderverpleegkundige van het ziekenhuis contact op met de verpleegkundige van het consultatiebureau om de overgang van huis naar het ziekenhuis en andersom zo goed mogelijk te laten verlopen.
  • De kinderarts kan u doorverwijzen naar een verpleegkundige of pedagogisch medewerkster voor videointeractiebegeleiding. Tijdens de opname wordt bij u en uw kind een zorgmoment gefilmd. Bij het terugkijken van de video ziet u op welke signalen uw kind goed reageert. Deze signalen zijn vaak zo minimaal, dat ze zonder het stilstaande beeld van de video niet te zien zijn.

Tijdsduur

Wij streven er naar dat uw baby binnen vijf tot zeven dagen naar huis gaat. In de meeste gevallen kan dat. Als het toch nodig is dat de opname langer duurt, dan wordt in overleg met u besproken wat er gaat gebeuren.

Na het onderzoek

In overleg met u zal de verpleegkundige van het consultatiebureau binnen twee dagen bij u thuis langskomen. Vanuit het ziekenhuis krijgt u een brief voor haar of hem mee. Thuis bespreekt de verpleegkundige van het consultatiebureau met u welke ondersteuning u thuis nodig heeft. Zo nodig wordt een afspraak gemaakt voor een bezoek aan het consultatiebureau.

Als u naar aanleiding van deze folder of over de zorg aan uw baby vragen heeft, stelt u ze dan gerust aan de verpleegkundige op de afdeling.

Als u weer thuis bent, kunt u contact opnemen met uw verpleegkundige van het consultatiebureau. Voor Rivas Zorggroep kan dat via de Zorglijn, telefoon: 0900 - 8440.