Wonen met zorg Verpleeghuis Psychologie in het verpleeghuis

Psychologie in het verpleeghuis

De psychologen van Rivas Zorggroep zijn werkzaam op de diverse afdelingen van het verpleeghuis, bijvoorbeeld op afdelingen voor mensen met dementie (psychogeriatrische afdelingen), afdelingen voor mensen die vanwege lichamelijke problemen niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen (somatische afdelingen), afdelingen voor ouderen met psychiatrische problemen (gerontopsychiatrische afdelingen) en afdelingen voor ouderen die moeten herstellen na bijvoorbeeld een beroerte of heupoperatie (geriatrische revalidatie-afdelingen). De psychologen maken onderdeel uit van een multidisciplinair team, dat wil zeggen dat de psychologen nauw samenwerken met verzorgenden, verpleegkundigen, verpleeghuisartsen en andere behandelaren (bijvoorbeeld ergotherapeuten en fysiotherapeuten).

De psycholoog wordt ingeschakeld voor diagnostiek en behandeling van:

  • Psychische klachten, bijvoorbeeld depressie, angst en verwerkingsproblematiek.
  • Cognitieve problemen (problemen in het denken), bijvoorbeeld geheugenproblemen, aandachtsproblemen en moeite met plannen en organiseren.
  • Gedragsveranderingen, bijvoorbeeld achterdocht, agressie, rusteloosheid en ontremd gedrag.

Het doel van diagnostiek en behandeling door de psycholoog is het verminderen van, of het beter leren omgaan met, uw klachten en het behouden of verbeteren van uw welzijn.

Werkwijze

De psycholoog wordt ingeschakeld op verwijzing door de verpleeghuisarts (specialist ouderengeneeskunde). De psycholoog begint met het in kaart brengen van de klachten middels (neuro-)psychologisch onderzoek. Dit onderzoek kan bestaan uit een gesprek met u, uw naaste en/of anderen in uw omgeving (denk bijvoorbeeld aan verpleegkundigen of verzorgenden van de afdeling), observatie en/of afname van testen en vragenlijsten. Op basis van dit onderzoek kan bepaald worden welke behandeling aangewezen is.

De behandeling wordt afgestemd op uw behoeften en mogelijkheden. De behandeling kan bestaan uit individuele gesprekken (van u met de psycholoog) of uit groepsbijeenkomsten (van u samen met andere cliënten en een psycholoog). Wanneer individuele of groepsbehandeling niet meer mogelijk is door uw ziekte wordt mediatieve behandeling ingezet. Mediatieve behandeling betekent dat de psycholoog verpleegkundigen en verzorgenden, naasten en/of anderen in uw omgeving adviseert over de omgang met uw klachten.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube en Vimeo. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Lees meer over het cookiebeleid