Trommelvliessluiting (myringoplastiek)

Wanneer u een gaatje (perforatie) in het trommelvlies heeft, kan dit leiden tot verschillende klachten zoals gehoorverlies of oorontstekingen / looporen.

Bij een gaatje in het trommelvlies wordt het middenoor niet meer goed beschermd tegen water dat direct in het middenoor kan lopen en daar vervolgens een ontsteking kan veroorzaken.  Om één van deze redenen kan ervoor gekozen worden het trommelvlies operatief te sluiten.

Voor de behandeling

Onderzoek voor de operatie (pre-operatieve screening)

U bezoekt (voor opname in het ziekenhuis) de polikliniek pre-operatieve screening. De anesthesioloog brengt uw gezondheid en eventueel medicijngebruik in kaart. Ook krijgt u voorlichting over de verdoving en over de pijnbestrijding na de operatie.

Een normale bloedstolling na de operatie is van groot belang. Daarom mag u voorafgaand aan de ingreep geen bloed verdunnende middelen gebruiken. Deze middelen zorgen ervoor dat het bloed minder goed of geheel niet stolt. Het gaat hierbij met name om pijnstillers die acetylsalicylzuur bevatten (Aspirine, Acetosal, Ascal ect. ). Wanneer u wordt begeleid door de trombosedienst en dus antistolling gebruikt, moet u dit absoluut melden aan de behandelend Keel-, Neus- en Oorarts en de anesthesioloog. Eveneens moet u vermelden of er in uw familie aangeboren bloedstollingsstoornissen voorkomen. De KNO-arts spreekt op de polikliniek met u af  of en wanneer u moet stoppen met bloedverdunners.
 
Na het bezoek aan de anesthesioloog heeft u een gesprek met een verpleegkundige. De verpleegkundige noteert uw gegevens die van belang zijn voor uw behandeling in het ziekenhuis. U krijgt aanvullende informatie over de operatie en instructies voor de opname.

De voorbereiding thuis

U wordt verzocht om de medicijnen die u gebruikt mee te nemen naar het ziekenhuis. In de folder Anesthesie staat vanaf wanneer u niet meer mag eten en drinken. U heeft deze ontvangen bij uw bezoek aan de anesthesioloog of via cliëntenportaal MijnRivas toegekend gekregen.
Op de ochtend van de operatie moet u zich douchen.

U wordt op de dag van de operatie opgenomen. Voordat u naar de operatiekamer gaat, komt de KNO-arts bij u langs voor het beantwoorden van eventuele laatste vragen. Op de operatiekamer wordt een aantal details over u nog eens met het team besproken. Vervolgens brengt de anesthesioloog u in slaap.

Mocht er sprake zijn van een loopoor of oorontsteking vóór de geplande trommelvliessluiting, belt u dan alstublieft naar de polikliniek KNO om dit door te geven.

Tijdens de behandeling

Afhankelijk van de plaats van de perforatie wordt via een sneetje in de gehoorgang geopereerd of wordt een sneetje gemaakt achter het oor. De KNO-arts bespreekt dit met u op de polikliniek. Het trommelvlies wordt opgelicht en het middenoor wordt bekeken. Vervolgens wordt aan de binnenzijde van het trommelvlies een lapje geplaatst dat de perforatie bedekt. Hiervoor wordt ofwel lichaamseigen materiaal gebruikt (een stukje kraakbeen uit de oorschelp en/of een stukje fascia temporalis (vlies dat over een grote spier achter het oor ligt), of er wordt kunstmateriaal gebruikt, naar inzicht van de operateur. Het middenoor wordt deels opgevuld met oplosbare sponsjes. Deze geven van binnenuit druk tegen de afgedekte perforatie. Ook aan de buitenzijde van het trommelvlies, in de gehoorgang, worden oplosbare sponsjes geplaatst en tevens een oortampon. Deze constructie moet ervoor zorgen dat het geplaatste lapje goed gaat hechten aan het resterende trommelvlies en dat zal het succes van de operatie bepalen.

Een week na de operatie wordt de oortampon (lintgaas in de gehoorgang) verwijderd door de KNO arts. De oplosbare sponsjes verdwijnen in de loop van de tijd, binnen 6-8 weken. Om die reden kan het gehoor de eerste 2 maanden nog niet optimaal zijn. We wachten ook 8 weken af na de operatie voordat we een hoortest bij u doen. 

Tijdsduur

Vrijwel alle trommelvliessluitingen worden onder algehele narcose uitgevoerd, in enkele gevallen onder lokale verdoving. De duur van een operatie is gemiddeld een uur.

Na de behandeling

In het algemeen zijn er na de operatie weinig pijnklachten. De klachten die er zijn, zijn goed te bestrijden met pijnstillers. In principe gaat u aan het einde van de dag naar huis toe. Soms besluit de arts tijdens of na de operatie dat u toch een nachtje moet blijven. Het is verstandig om daar rekening mee te houden. U wordt wakker met een pleister op het oor of een hoofdverband. Meestal kan het hoofdverband een dag na de operatie verwijderd worden en blijft de pleister een week zitten. In de gehoorgang laten we een oortampon (lintgaas) achter. Na de operatie kan er nog een aantal dagen (bloederig) vocht uit het oor komen. Daar hoeft u niet van te schrikken. Mocht het lintgaas uit de gehoorgang komen, dan kunt u dat voorzichtig terugduwen, of evt een stukje afknippen. Verwijder het gaas nooit zelf in zijn geheel.  De oortampon wordt na ongeveer een week verwijderd op de polikliniek door de KNO-arts.  Het is belangrijk dat u na de operatie de neus niet snuit en probeert te voorkomen dat er veel druk op het hoofd komt te staan. Probeer hoesten, niezen, persen zoveel mogelijk te voorkomen. Als u moet niezen, doet u dat bij voorkeur met open mond. U kunt de eerste vier weken na de operatie niet sporten en mag in die periode geen zwaar werk doen. Ongeveer 6 weken na de operatie mag u weer vliegen.

Mogelijke complicaties/risico's

Bij een trommelvliessluiting is het risico op complicaties klein.

Blijvende perforatie

Wanneer het lapje dat door de KNO-arts achter het trommelvlies geplaatst is, niet goed hecht aan het resterende trommelvlies, kan het zijn dat er na de operatie nog steeds een gaatje aanwezig is. In de literatuur wordt vaak over een slagingskans van 75% gesproken. Wanneer het gaatje klein is, wordt vaak een aantal maanden afgewacht of het resterende gaatje alsnog sluit. Het kan ook zijn dat de arts en u besluiten de operatie opnieuw te doen, eventueel met een andere techniek. Ook in het tweede geval bestaat er een kans dat het gaatje niet goed sluit.

Smaakzenuw

Door het middenoor loopt een kleine zenuw (chorda tympani) die de smaak verzorgt van het voorste deel van één zijkant van de tong. Bij operaties in het middenoor kan deze kwetsbare zenuw beschadigen. Er kan dan een smaakstoornis ontstaan die enkele weken aanhoudt. Wanneer de zenuw wordt doorgenomen, zal de smaakstoornis vrijwel altijd geleidelijk binnen vijf tot zeven maanden weer overgaan.

Gehoor

Bij een trommelvliessluiting is de kans op blijvend gehoorverlies door schade van het slakkenhuis zeer klein en over het algemeen verbetert het gehoor na een succesvolle operatie.

Oorsuizen

Dit valt vaak moeilijk te beïnvloeden door een operatie. Wanneer het gehoor verbetert door operatie, neemt oorsuizen vaak af, maar al met al is dit niet goed te voorspellen.

Infectie

Zelden treedt er een infectie op na de operatie. Bij een infectie wordt het oor, na een aanvankelijk goed herstel, na drie à vier dagen na de operatie dikker en pijnlijker. Neemt u dan contact op met de polikliniek KNO.

Afstaand oor

Na de operatie staat het oor vaak wat verder af van het hoofd dan het niet-geopereerde oor. Het kan enige tijd duren, maar meestal herstelt dit vanzelf.

Alternatief

Het alternatief is niet opereren, met eventueel kans op looporen.

Voor het gehoorverlies dat door een gaatje in het trommelvlies is ontstaan, kan een hoortoestel worden gedragen. Bij chronische looporen kan gekozen worden voor een beengeleidingstoestel. 

Leefregels na de behandeling

  • Liever niet op het geopereerde oor liggen.
  • Douchen/baden mag, verband drooghouden.
  • Snuiten en hoesten zoveel mogelijk voorkomen.
  • Werkhervatting in overleg met de KNO-arts.
  • Niet schudden met het hoofd.

Pijnmedicatie

De zorgprofessional geeft aan welke medicijnen u nodig heeft.

  • Zo nodig 2 x 7,5 mg Meloxicam, tablet of zetpil per 24 uur
  • Zo nodig 6 x 500 mg Paracetamol, tablet of zetpil per 24 uur
  • Zo nodig 4 x 1000 mg Paracetamol, tablet of zetpil per 24 uur

Voeding

Geen beperkingen.

Contact

Als u binnen 72 uur na ontslag uit het ziekenhuis klachten krijgt, of als u iets wilt vragen, bel dan onderstaande telefoonnummers.

Maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 uur en 20.00 uur
De afdeling Dagbehandeling via (0183) 64 47 52

In de nacht tussen 20.00 uur en 07.00 uur, in het weekend en op feestdagen
De huisartsenpost via (0183) 64 64 10

De medewerkers van de huisartsenpost zijn opgeleid om te beoordelen welke zorg u nodig heeft. U ontvangt een advies of wordt doorverbonden. Na 72 uur kunt u contact opnemen met uw eigen huisarts.