MijnRivas

Welkom op MijnRivas, het cliëntportaal van het Beatrixziekenhuis. Via MijnRivas kunt u thuis en onderweg uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het Beatrixziekenhuis bekend zijn.

Direct inloggen MijnRivas

Wat is MijnRivas?

MijnRivas is het cliëntportaal van het Beatrixziekenhuis. Hier kunt u delen van uw elektronisch dossier inzien. U kunt:

  • uw persoonlijke gegevens controleren;
  • een overzicht bekijken van al uw geplande opnames, operaties en afspraken op de polikliniek in het Beatrixziekenhuis;
  • zien wanneer u in het verleden bent opgenomen, geopereerd of op de polikliniek bent geweest in het Beatrixziekenhuis;
  • een afspraak maken met een specialist na een verwijzing door uw huisarts;
  • medische correspondentie inzien;
  • informatie over allergieën inzien;
  • uitslagen van aanvullend onderzoek bekijken (met zeven werkdagen vertraging);
  • actuele en gestopte medicatie zoals bij Rivas bekend inzien;
  • voorlichtingsfolders over uw aandoening, onderzoek of behandeling inzien.

Er is een handleiding en een lijst met veelgestelde vragen beschikbaar voor het gebruik van het cliëntportaal MijnRivas.

Inzage minderjarigen

In het normale dagelijkse leven zijn de ouders de wettelijke vertegenwoordigers van het kind dat nog geen 18 jaar is. Dit betekent dat een kind tot die leeftijd onder het gezag van de ouders staat en dat de ouders voor het kind beslissen. Dat ligt anders wanneer het gaat om medische zorg. De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) onderscheidt drie leeftijdscategorieën en regelt voor elke categorie afzonderlijk de rechten van het kind en die van de ouders, ook betreffende de inzage in het medisch dossier. In de links hieronder vindt u daarover meer informatie.

De drie categorieën zijn:

Inloggen

Om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen wordt voor het inloggen gebruik gemaakt van de DigiD-code. Dit kan zowel via de DigiD-app als via DigiD met sms-verificatie. Dit is een landelijk werkend systeem van de overheid waar strenge veiligheidseisen aan gesteld zijn. Voor het inloggen met DigiD heeft u een mobiele telefoon met sms-functie nodig. Daarop ontvangt u een code om in te loggen. Om de DigiD-app te kunnen gebruiken, moet uw mobiele telefoon geschikt zijn om een QR-code te scannen.