Rivas Cliëntportaal

Welkom bij het Rivas Cliëntportaal. In het Rivas Cliëntportaal kunt u delen van uw elektronisch dossier inzien. U kunt:

  • uw persoonlijke gegevens controleren (NAW). U kunt hier tevens uw mailadres en mobiele telefoonnummer toevoegen en/of wijzigen;
  • een overzicht bekijken van operaties die u in het verleden in het Beatrixziekenhuis heeft ondergaan;
  • zien wanneer u in het verleden bent opgenomen in het Beatrixziekenhuis;
  • polikliniekafspraken bekijken (die in het verleden hebben plaatsgevonden en die gepland staan);
  • verwijzingen bekijken;
  • medische correspondentie inzien;
  • informatie over allergieën inzien;
  • uitslagen van aanvullend onderzoek bekijken (met 3 weken vertraging);
  • actuele en gestopte medicatie zoals bij Rivas bekend inzien.

De functies van het Rivas Cliëntportaal worden stapsgewijs uitgebreid.

Er is een handleiding en een lijst met veelgestelde vragen beschikbaar voor het gebruik van het Rivas Cliëntportaal.

Inloggen

Om de veiligheid te waarborgen wordt voor het inloggen gebruikgemaakt van de DigiD-code met SMS verificatie. Dit is een landelijk werkend systeem van de overheid waar zeer strenge veiligheidseisen aan gesteld zijn. Voor het inloggen met DigiD heeft u een mobiele telefoon met sms-functie nodig. Daarop ontvangt u een code om in te loggen.

Inloggen Rivas Clientportaal