Rivas cliëntportaal

Direct inloggen Rivas cliëntportaal

In het Rivas cliëntportaal kunt u delen van uw elektronisch dossier inzien. U kunt:

  • uw persoonlijke gegevens controleren. U kunt hier tevens uw mailadres en mobiele telefoonnummer toevoegen en/of wijzigen;
  • een overzicht bekijken van operaties die u in het verleden in het Beatrixziekenhuis heeft ondergaan;
  • zien wanneer u in het verleden bent opgenomen in het Beatrixziekenhuis;
  • polikliniekafspraken bekijken (die in het verleden hebben plaatsgevonden en die gepland staan);
  • verwijzingen bekijken;
  • medische correspondentie inzien;
  • informatie over allergieën inzien;
  • uitslagen van aanvullend onderzoek bekijken (met drie weken vertraging);
  • actuele en gestopte medicatie zoals bij Rivas bekend inzien.

De functies van het Rivas cliëntportaal worden stapsgewijs uitgebreid.

Er is een handleiding en een lijst met veelgestelde vragen beschikbaar voor het gebruik van het Rivas Cliëntportaal.

Inzage minderjarigen

In het normale dagelijkse leven zijn de ouders de wettelijke vertegenwoordigers van het kind dat nog geen 18 jaar is. Dit betekent dat een kind tot die leeftijd onder het gezag van de ouders staat en dat de ouders voor het kind beslissen. Dat ligt anders wanneer het gaat om medische zorg. De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) onderscheidt drie leeftijdscategorieën en regelt voor elke categorie afzonderlijk de rechten van het kind en die van de ouders, ook betreffende de inzage in het medisch dossier. In de links hieronder vindt u daarover meer informatie.

De drie categorieën zijn:

Inloggen

Om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen wordt voor het inloggen gebruik gemaakt van de DigiD-code. Dit kan zowel via de DigiD-app als via DigiD met sms-verificatie. Dit is een landelijk werkend systeem van de overheid waar strenge veiligheidseisen aan gesteld zijn. Voor het inloggen met DigiD heeft u een mobiele telefoon met sms-functie nodig. Daarop ontvangt u een code om in te loggen. Om de DigiD-app te kunnen gebruiken, moet uw mobiele telefoon geschikt zijn om een QR-code te scannen.