Flaporen (behandeling)

De behandeling

Flaporen, ook vaak zeiloren of afstaande oren genoemd, komen veel voor. Ze zijn het gevolg van een aangeboren misvorming van het kraakbeenskelet van de oorschelp. Flaporen kunnen worden gecorrigeerd met behulp van plastische chirurgie.

Een flapoorcorrectie kan worden uitgevoerd vanaf de leeftijd van ongeveer zeven jaar.

Resultaat

Als u overweegt uw oren recht te laten zetten, is het belangrijk om hierover een reëel verwachtingspatroon te hebben. U kunt een duidelijke verbetering van de stand van uw oren verwachten maar geen perfectie. Ook is een absolute symmetrie van de stand van de oren vrijwel onmogelijk. Door de operatie komt er een litteken achter uw oor. Dit is echter door de locatie meestal niet opvallend.

Vergoeding

U kunt bij uw ziektekostenverzekeraar nagaan of de operatie wordt vergoed.

Tijdens de behandeling

Het rechtzetten van flaporen kan onder plaatselijke verdoving of onder narcose worden uitgevoerd. Wanneer de ingreep poliklinisch onder plaatselijke verdoving wordt gedaan, kunt u na ongeveer een uur al weer naar huis. Als u onder narcose wordt geholpen, moet u een dag op de verpleegafdeling van het ziekenhuis blijven.

Bij de operatie wordt een snee aan de achterkant van het oor gemaakt. Het kraakbenige skelet van het oor wordt opnieuw in model gebracht en het stukje huid dat aan de achterkant van het oor overblijft als het oor dichter tegen het hoofd komt, wordt verwijderd.

Na de behandeling

 • Na een oorcorrectie krijgt u een strak verband (een zogenoemde tulband) om uw hoofd. Het verband moet gemiddeld een week blijven zitten. Het wassen van uw haar en dergelijke mag pas als het verband verwijderd is.
 • Zodra het verband verwijderd is, moet u nog een haarband of een zwachtel dragen ter bescherming van uw oren. De haarband moet u tot twee weken na de operatie dag en nacht dragen en in de derde en vierde week alleen ’s nachts. Als het langer nodig is, bespreekt de arts dit met u.
 • Ook overdag moet u voorzichtig zijn met uw oren, bijvoorbeeld als u sport. Het komt vaak voor dat de oorschelpen nog wekenlang wat rood, gezwollen en gevoelig blijven. Geleidelijk aan zal dit verdwijnen.
 • Tegen de pijn kunt u pijnstillers innemen (bijvoorbeeld paracetamol). Bij extreme pijn en nabloeden moet u direct contact opnemen met de plastisch chirurg.
 • Meestal worden oplosbare hechtingen gebruikt. Andere hechtingen worden na één tot twee weken verwijderd.
 • De wondgenezing wordt altijd na zeven tot twaalf dagen gecontroleerd op de polikliniek door de verpleegkundige.
 • Gemiddeld mag u de eerste vier weken na de operatie niet sporten en zwemmen. Dit hangt af van de wondgenezing.

Mogelijke complicaties/risico's

Het rechtzetten van flaporen heeft dezelfde risico's als elke andere operatie. De wond kan gaan nabloeden of er kan een infectie optreden. Gelukkig komt dit zelden voor.

De resultaten van oorcorrecties zijn over het algemeen goed. Kraakbeen is echter een stug weefsel dat soms de neiging heeft om terug te keren in zijn oorspronkelijke vorm. Dat de oren recht zullen blijven staan en geheel symmetrisch zullen blijven, kan daarom nooit voor 100% worden gegarandeerd. Een enkele keer is het noodzakelijk om nog een correctie uit te voeren, maar een symmetrisch resultaat is ook dan niet te garanderen.

In de volgende gevallen moet u uw arts waarschuwen.

 • Als de wond fors gaat bloeden.
 • Bij toenemende pijn.
 • Bij optreden van zwelling.
 • Als u koorts heeft boven de 38 graden.
 • Als de pleisters gaan jeuken, ruiken of uitslag veroorzaken.
 • Bij ongerustheid.

Tijdens kantooruren kunt u bellen naar de polikliniek Plastische Chirurgie, tel.(0183) 64 46 92.

Buiten kantooruren kunt u bellen naar de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis via het algemene nummer van het Beatrixziekenhuis. De Spoedeisende Hulp neemt zo nodig contact op met de dienstdoende plastische chirurg.

Contact

In deze folder hebben wij u ingelicht over de operatie en de nabehandeling. Een dergelijke beschrijving kan echter nooit volledig zijn. Garantie op de resultaten of op een ongestoord verloop kunnen wij u niet geven. Complicaties kunnen altijd optreden.

Ook komt deze beschrijving niet in de plaats van een gesprek met uw arts. De plastisch chirurg zal steeds bereid zijn om u persoonlijk één en ander uit te leggen en op uw vragen in te gaan.

Mocht u nog vragen hebben, dan kun u bellen naar de polikliniek Plastische Chirurgie, tel. (0183) 64 46 92.